Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Umowa zlecenie a L4. Jakie prawa ma pracownik?

Umowa zlecenie daje sporą dowolność, oznacza niższe koszty dla zleceniodawcy i sporą elastyczność wykonania zadania dla zleceniobiorcy. Jednak nie podlega kodeksowi pracy, co sprawia, że zleceniobiorca pozbawiony jest wielu przywilejów, które przysługują np. na umowie o pracę.

Podziel się
Dodaj komentarz
(istockphoto)
Zleceniobiorca może dobrowolnie przystąpic do ubezpieczenia chorobowego

Umowa zlecenie może być wykonywana w każdym miejscu i czasie, a zleceniodawca nie powinien narzucać formy wykonania takiego zlecenia. Umowa zlecenie nie jest wliczana do stażu pracy, a zleceniobiorcy nie przysługuje urlop. Co jednak gdy podczas realizowania umowy zlecenia, zleceniobiorca zachoruje. Czy na umowie zlecenie można skorzystać ze zwolnienia lekarskiego? Czy osoba pracująca na umowie zlecenie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym?

Umowa zlecenie a chorobowe

Każda osoba, która wykonuje zlecenia na podstawie umowy zlecenia, jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i zdrowotnym. Dobrowolnie może się ubezpieczyć chorobowo. Znaczy to, że to sam zleceniobiorca decyduje o tym, czy chce podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. Wyjątek stanowią studenci. Oni nie mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Żeby móc więc skorzystać z dobrodziejstw L4 i pójść na zwolnienie lekarskie, zleceniobiorca musi być objęty ubezpieczeniem chorobowym.

Chorobowe przysługuje każdemu, kto ma ubezpieczenie chorobowe. Żeby skorzystać z takiej możliwości, lekarz musi określić niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby. Wystawia wtedy zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA. Żeby wydać takie zaświadczenie, lekarz musi obowiązkowo zbadać pacjenta. O swojej niedyspozycji pracownik musi powiadomić pracodawcę najpóźniej w ciągu 2 dni. Zwolnienie wysyłane jest najczęściej elektronicznie do pracodawcy. Jeśli jednak wydano je w formie papierowej, to w ciągu tygodnia trzeba je dostarczyć pracodawcy. Jeśli siódmy dzień przypada w dzień wolny od pracy, to uznaje się, że można je dostarczyć pierwszego dnia roboczego, bo dniu wolnym.

Jak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego?

Żeby przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, zleceniobiorca musi złożyć pisemny wniosek do zleceniodawcy. Ten rejestruje go w ZUS. Od tego momentu pracownik objęty jest ubezpieczeniem chorobowym.

Jeśli pracujący na podstawie umowy zlecenia będzie objęty ubezpieczeniem chorobowym to zgodnie z prawem dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia, może skorzystać z zasiłku chorobowego. To tego okresu wliczają się poprzedni ubezpieczenia chorobowe, jeżeli przerwa między nimi nie była dłuższa niż 30 dni. Jest tutaj kilka wyjątków. Już od pierwszego dnia ubezpieczenie chorobowe przysługuje np. absolwentom szkół wyższych, jeśli objęto ich ubezpieczeniem w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły, ale i tym, ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy.

Wysokość zasiłku chorobowego przy umowie zlecenie

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego, ile zarabia ubezpieczony. To 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku, natomiast za okres pobytu w szpitalu w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Miesięczny zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku przysługuje, jeżeli niezdolność do pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów;
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz