Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wypowiedzenie umowy na czas określony. Ile trwa?

Ostatnio nastąpiło wiele zmian związanych z umowami o pracę i innymi formami zatrudnienia. W lutym 2016 roku określono, że umowa na czas określony nie może zostać zawarta na dłużej niż 33 miesiące. Nie można zawrzeć większej liczby takich umów niż trzy z jednym pracownikiem.

Podziel się
Dodaj komentarz
(pixabay.com / CC0)

Z tych przepisów jasno wynika, że kolejna umowa o pracę na czas określony automatycznie zmienia się w umowę na czas niekreślony. Jak zatem wygląda wypowiedzenie umowy na czas określony?

##Wypowiedzenie umowy na czas określony – długość okresu wypowiedzenia

W wyniku wskazanych już zmian zmieniły się także okresy wypowiedzenia przewidziane dla umowy o pracę na czas określony. W związku z nimi zostały one zrównane z tymi znanymi z wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony.

To czas zatrudnienia u danego pracodawcy określa wypowiedzenie umowy na czas określony i jego długość. Ten okres wynosi dwa tygodnie w przypadku zatrudnienia krócej niż przez sześć miesięcy; miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy dłużej niż przez sześć miesięcy oraz trzy miesiące, jeżeli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy nie mniej niż trzy lata.

Mianem zatrudnienia u danego pracodawcy określa się cały czas, bez względu na przerwy w okresie zatrudnienia. W niektórych sytuacjach wlicza się do niego również czas pracy u poprzedniego pracodawcy.

##Przepisy przejściowe

Wspomniane zmiany w Kodeksie pracy weszły w życie 22 lutego 2016 roku. Pojawiło się więc pytanie, co z umowami zawartymi wcześniej? W przypadku umów, które trwały już w tym dniu, staż pracy liczony jest od dnia zmian. Wprowadzone przepisy przejściowe przedstawiły, że umowy, które zawarte zostały przed 22 lutego 2016 roku i trwają ciągle w dniu wejścia w życie przepisów, w których nie dopuszczono do możliwości wypowiedzenia, mają trwać zgodnie z poprzednimi regulacjami.

##Wypowiedzenie umowy na czas określony – jak liczyć okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy na czas określony to jednostronne oświadczenie woli. Złożyć je może zarówno pracownik, jak i jego pracodawca.

W jaki sposób jednak prawidłowo liczyć wypowiedzenie umowy na czas określony? Okres wypowiedzenia umowy o pracę, który jest liczony w miesiącu, liczy się od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, który następuje po miesiącu złożenia wypowiedzenia. Analogicznie, okres wypowiedzenia kończy się wraz z ostatnim dniem miesiąca. Brany jest pod uwagę miesiąc w znaczeniu kalendarzowym, bez znaczenia jest jego długość. Czyli na przykład wypowiedzenie złożone 5 sierpnia, jeżeli obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, zakończy swój okres 30 listopada.

Jeżeli zgodnie z przepisami obowiązuje tygodniowy okres wypowiedzenia, wypowiedzenie umowy na czas określony rozwiązuje się w soboty. Jeżeli wypowiedzenie zostanie złożone 8 sierpnia 2018, czyli w środę i obowiązuje dwutygodniowy okres wypowiedzenia, to ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie sobota 25 sierpnia. Wypowiedzenie umowy na czas określony liczy się więc od niedzieli do soboty.

##Wadliwe wypowiedzenie umowy na czas określony

Jeżeli pracodawca w sposób wadliwy dokona wypowiedzenia umowy terminowej, pracownik nie ma prawa do przywrócenia go do pracy. Wyjątkiem są kobiety w ciąży i rodzice w trakcie urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego. Pracownik może jednak wystąpić do sądu z roszczeniem związanym z odszkodowaniem. Jego maksymalna wysokość to kwota za czas, do którego upływu miała trwać umowa. Nie może to być więcej niż trzykrotne wynagrodzenie miesięczne.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz