Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wzór dokumentu

0
Podziel się:

Jak powinno być skonstruowane wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony? I czy różni się w swojej formie, gdy złoży je pracodawca, a gdy pracownik?

Umowę o pracę na czas nieokreślony można wypowiedzieć na kilka sposobów
Umowę o pracę na czas nieokreślony można wypowiedzieć na kilka sposobów (Unsplash/CC0 Public Domain/pixabay)

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest tą, o której marzy wielu pracowników. Zapewnia ona bowiem pełnię praw pracowniczych, poprawia zdecydowanie pozycję przetargową przy staraniu się np. o kredyt bankowy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony od 2016 roku jest łatwiej dostępna. Wtedy zmieniono prawo, które określa, że umowy na czas określony można podpisać na okres nie dłuższy niż 33 miesiące. Mało tego. Takich kontraktów można podpisać nie więcej niż trzy. Czwarta umowa musi być już umową zawieraną na czas nieokreślony.

Czy da się rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony?

To, co wyróżnia umowę o pracę na czas nieokreślony od innych, to przede wszystkim forma jej wypowiedzenia. Można to zrobić na trzy sposoby:

  • za porozumieniem stron;
  • bez wypowiedzenia;
  • z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pierwsza metoda jest określana mianem najbardziej korzystnej. W takiej sytuacji w wypowiedzeniu określamy dokładne dane pracownika i pracodawcy, a także wpisujemy informację, że prosimy o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Warto wskazać też proponowany termin jej rozwiązania.

Nie ma tu ograniczeń związanych z okresem wypowiedzenia. Jeśli strony się tak umówią, może być ona rozwiązania nawet w ciągu tygodnia, miesiąca, a nawet roku. Na tej samej zasadzie, można ją zerwać w trybie natychmiastowym.

Dyscyplinarne zwolnienie

Drugi sposób można opisać jako znacznie bardziej drastyczny. Umowa o pracę na czas nieokreślony może być wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowy, jeśli pracownik dokona poważnego uchybienia w pracy. W najbardziej drastycznym wariancie takie rozwiązanie wiąże się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. A to skutecznie utrudnia znalezienie innej pracy.

Najpopularniejszym jednak sposobem jest rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony, zachowując okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia jest zależny od stażu, którym może się pochwalić pracownik u danego pracodawcy.

Wypowiedzenie trwa 2 tygodnie, gdy pracownik świadczy pracę od 6 miesięcy, miesiąc, gdy jest to nie więcej niż 3 lata, a 3 miesiące, gdy pracownik przepracuje przynajmniej 3 lata.

A jak powinien wyglądać wzór takiego wypowiedzenia?

........................ dnia ................. r.
(miejscowość i data)

Pracodawca:

................................

................................

................................
(dane pracodawcy)

Pracownik:

.................................

.................................

.................................
(dane pracownika)

Wypowiedzenie umowy o pracę

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia ....................... (data podpisania umowy o pracę) w ...................... (miejscowość gdzie została podpisana umowa) pomiędzy ............................ (pełna nazwa pracodawcy) a ......................................... (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego .................................

z poważaniem

.........................
(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

.................................................
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Co istotne, jeśli pracodawca chce rozwiązać taką umowę, musi najpierw skonsultować się ze związkami zawodowymi działającymi w firmie. Dodatkowo każde zwolnienie musi być jako uzasadnione pracownikowi. W sytuacji, gdy nie dotrzyma takiego obowiązku, łatwo będzie to uznać, że niedochowanie praw pracowniczych. Pracownik nie musi potwierdzać swoim podpisem wypowiedzenia. Wystarczy, że mógł zapoznać się z treścią takiego wypowiedzenia.

W sytuacji, gdy to pracownik składa taki dokument, powinien on dostarczyć je w formie pisemnej bezpośredniemu przełożonemu albo pracodawcy. Wszystko zależy od tego, jakie zasady obowiązują w firmie.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)