Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Wysługa lat – na czym polega i kiedy można otrzymać dodatek?

2
Podziel się

Wysługa lat, zwana inaczej dodatkiem stażowym, to konkretna kwota, która wypłacana jest po przepracowaniu określonego czasu u jednego pracodawcy. Sektor budżetowy wypłaca wysługę lat prawie wszystkim pracownikom. W prywatnych firmach zależy to od decyzji zarządu.

Wysługa lat przysługuje przede wszystkim pracownikom sektora budżetowego
Wysługa lat przysługuje przede wszystkim pracownikom sektora budżetowego (2041487/CC0 Public Domain/pixabay)
bEjaPtkR

Dodatek stażowy, czyli wysługę lat, wypłaca się tym, którzy przepracowali w jednym zawodzie lub na danym stanowisku pracy określony czas. Warto pamiętać, że wysługa lat nie jest premią. Przysługuje ona bowiem nie za to, jakie efekty pracy osiągnięto, ale za to, że przepracowało się określoną ilość czasu w jednej firmie.

Wysługa lat – podstawowe zasady przyznawania

Pracownicy sektora budżetowego uzyskują prawo do dodatku stażowego po 5 latach pracy. To 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1 proc. z każdym kolejnym rokiem pracy, aż do momentu, gdy osiągnie 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek stażowy przysługuje też m.in. nauczycielom i urzędnikom, a także policjantom, żołnierzom zawodowym, pielęgniarkom i kolejarzom.

W przypadku nauczycieli zasady wypłacania "wysługi lat" reguluje Karta Nauczyciela. I tak nauczyciele dostają ten dodatek już po czwartym roku pracy. Jeśli nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach, to wysługa lat wszędzie liczy mu się oddzielnie.

bEjaPtkT

Dodatek stażowy wypłaca się razem z wynagrodzeniem zasadniczym.

W prywatnej firmie rozliczenie wysługi lat nie jest obowiązkowe. Zależy to od dobrowolnej decyzji pracodawcy. Jeśli firma prywatna zdecyduje się wypłacać dodatek stażowy, to taką informację trzeba zawrzeć w wewnętrznym regulaminie albo po prostu w umowie o pracę z pracownikiem.

Jak się liczy wysługę lat?

Żeby wyliczyć dodatek stażowy, należy wziąć pod uwagę wszystkie okresy pracy. Wlicza się więc do nich urlop macierzyński, a także urlop wychowawczy. Wprawdzie powoduje on zawieszenie stosunku pracy, to jednak w dniu zakończenia tego urlopu należy wliczyć ten okres do czasu okresu zatrudnienia.

Podatek od dodatku stażowego

Zaliczka na podatek dochodowy musi być odprowadzona od wynagrodzenia składającego się z płacy zasadniczej oraz dodatków – obowiązkowych oraz tych, które są wypłacane dodatkowo.

bEjaPtkZ

Staż pracy – co się wlicza?

Staż pracy wliczamy w takich sytuacjach jak:

  • prawo do urlopu;
  • prawo do emerytury;
  • prawo do nagrody jubileuszowej;
  • prawo do dłuższego okresu wypowiedzenia;
  • prawo do odprawy.
bEjaPtla

Zasady liczenia stażu pracy

Zasady liczenia stażu pracy muszą być zawarte w przepisach, które regulują te prawa. Gdy pracodawcy nie podlegają szczególnym przepisom prawa, mogą w sposób dowolny określić, jakie okresy będą zaliczone przy obliczaniu ogólnego stażu pracy pracownika.

Jakie okresy nie są wliczane do stażu pracy?

Do stażu pracy nie wlicza się pracy realizowanej na podstawie umowy zlecenia lub też o dzieło. I to mimo faktu, że przy umowie zlecenie zleceniobiorca podlega obowiązkowi opłacania składek, Dzieje się tak dlatego, że przy takiej umowie nie przysługują żadne uprawnienia pracownicze, takie jak np. urlop wypoczynkowy. Do stażu pracy nie można zaliczyć również prowadzenia działalności gospodarczej oraz wszelkich innych umów takich jak: agencyjna, cywilnoprawna, czy zlecenia, gdyż one nie obejmują przepisów Kodeksu pracy.

bEjaPtlu
KOMENTARZE
(2)
Gosia
10 miesięcy temu
Błąd w artykule Pani Marleno: "W przypadku nauczycieli zasady wypłacania "wysługi lat" reguluje Karta Nauczyciela. I tak nauczyciele dostają ten dodatek już po czwartym roku pracy." Zgodnie z KN dostają od 4 roku pracy czyli po już 3 latach. Piszecie byki.
Brex
rok temu
ALE czy liczy się także lata nauki do wysługi lat?