Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron daje możliwość samodzielnego podjęcia decyzji na temat tego, w jakim terminie zakończony zostanie stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Podziel się
Dodaj komentarz
(lipik, Shutterstock)
Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron podpowiada, jakie informacje należy zawrzeć w tym dokumencie

Planujesz zmianę pracy, bo na przykład kusi cię lepsza oferta z konkurencyjnej firmy? W wielu przypadkach przedsiębiorstwa szukają kogoś do pracy od razu, nie chcąc czekać przez trwający nawet trzy miesiące okres wypowiedzenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Wyjściem jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wzór, jaki przygotowaliśmy wraz z omówieniem, pozwoli na takie polubowne załatwienie sprawy rezygnacji z dotychczasowej pracy.

Czym charakteryzuje się rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Przede wszystkim rozwiązanie umowy za porozumieniem stron daje możliwość samodzielnego podjęcia decyzji na temat tego, w jakim terminie zakończony zostanie stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W niektórych sytuacjach strony zdecydować mogą, że nastąpi to od razu, w innych natomiast wspólnie wybrać jakiś pasujący obu stronom termin. Przy tym rodzaju rozwiązania stosunku pracy nie ma zastosowania okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór muszą zaaprobować obie strony. Jeżeli pracodawca albo pracownik na to nie przystaną, wówczas umowa nie zostanie rozwiązana i trzeba będzie złożyć wypowiedzenie wraz z trwaniem okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór, jak powinien wyglądać?

Pracownik, któremu zależy na polubownym rozwiązaniu umowy o pracę, złożyć musi w tym celu stosowne pismo. Prawo co prawda dopuszcza możliwość złożenia ustnego oświadczenia, ale zawsze lepiej jest takie sprawy załatwiać w formie pisemnej. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron powinno zawierać datę oraz dane obu stron (pracodawcy i pracownika).

Sam tekst zasadniczy może brzmieć na przykład:

Niniejszym rozwiązuję za porozumieniem stron umowę o pracę zawartą w dniu... (data podpisania umowy) w... (miejscowość, w jakiej została podpisana) pomiędzy... (nazwa firmy) a... (imię i nazwisko pracownika). Rozwiązanie stosunku pracy nastąpi w dniu... (data zakończenia umowy).

Nie trzeba w nim podawać żadnych powodów podjęcia decyzji o zakończeniu współpracy. Jeżeli nie jest podana data rozwiązania umowy, przyjmuje się za jej termin dzień złożenia tego pisma.

Pismo powinno zostać podpisane przez obie strony. Samo przyjęcie dokumentu nie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W tym wypadku wymagane jest zgodne oświadczenie woli.

W jaki sytuacjach rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór będzie mieć uzasadnienie?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wzór dotyczy wszystkich rodzajów umów. Także takich, które zostały podjęte na czas określony oraz na czas próbny. To jedyny rodzaj rozwiązania umowy, który może zostać zastosowany w stosunku do pracownicy w ciąży, a także do innych pracowników specjalnie chronionych.

W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie obowiązują okresy wypowiedzenia. Dlatego pracownik od razu staje się wolny, więc może podjąć pracę w innej firmie niezwłocznie. Niekiedy jest to również korzystne dla pracodawcy, na przykład, kiedy ma on już na miejsce zwalnianego pracownika jego następcę albo zachodzi ryzyko, że pracownik w trakcie trwania okresu wypowiedzenia nie będzie się należycie wywiązywał ze swoich obowiązków. Pracodawca nie musi także wówczas płacić swojemu pracownikowi za czas trwania okresu wypowiedzenia, co trwać może nawet trzy miesiące w sytuacji, gdy dana osoba zatrudniona była powyżej trzech lat. Dlatego najkorzystniejsze jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wzór powinien to ułatwić.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz