Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Zasiłek rehabilitacyjny. Jak się o niego ubiegać?

0
Podziel się:

Jeśli pracownik pobierał zasiłek chorobowy, ale nie jest to wystarczające, by powrócić w pełni do zdrowia, można wystąpić o przyznania zasiłku rehabilitacyjnego.

O uzyskanie zasiłku rehabilitacyjnego można ubiegać się przy pomocy druku ZUS Np-7
O uzyskanie zasiłku rehabilitacyjnego można ubiegać się przy pomocy druku ZUS Np-7 (pixabay.com / CC0)
bESEOuqJ

W sytuacji, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy, ma możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego. Może go pobierać maksymalnie 182 dni. Jeśli jest chory na gruźlicę to przez 270 dni. Gdy okres zasiłku się wyczerpie, a osoba jest cały czas niezdolna do pracy, może wystąpić o* świadczenie rehabilitacyjne*, tzw. zasiłek rehabilitacyjny. Ważne jest by leczenie lub rehabilitacja dawały szanse na odzyskanie sprawności, która pozwoli wrócić do pracy. O takie świadczenie można wnioskować, gdy pracownik został skierowany na badania przez lekarza orzecznika ZUS, a ten zdecydował, że rokowania wskazują na to, że pracownik może odzyskać zdolność do pracy.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Żeby uzyskać świadczenie rehabilitacyjne, zainteresowany musi w ZUS złożyć wniosek o takie świadczenie. Służy do tego wniosek, który wypełnia się na druku ZUS Np-7. Wniosek taki musi być złożony przynajmniej na sześć tygodni przed tym, jak zakończy się okres pobierania zasiłku chorobowego. Wszystko dlatego, że stan zdrowia chorego musi być oceniony przez lekarza. Robi to w tym przypadku:

  • lekarz orzecznik oddziału ZUS,
  • komisja lekarska ZUS, w sytuacji, gdy ubezpieczony zgłosił sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo w sytuacji, gdy prezes ZUS zgłosi wadliwość takiego orzeczenia.
bESEOuqL

Takie orzeczenia są podstawą do wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Dokumenty dołączane do wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

Sam wniosek o świadczenie rehabilitacyjne to nie wszystko. Trzeba jeszcze dodatkowo załączyć zaświadczenie ZUS N-9. To dokument potwierdzający stan zdrowia, który wypełnia lekarz leczący. Dodatkowo dołączamy:

  • wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10. Nie trzeba go dodawać, jeśli wnioskujący prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • protokół, w którym podane są okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Może to być też karta wypadku, w sytuacji, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy;
  • decyzję, która stwierdza chorobę zawodową. Wydana ona jest przez inspektora sanitarnego, w sytuacji, gdy niezdolność do pracy była spowodowana chorobą zawodową;
  • zaświadczenie na druku ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a, które potwierdza, że jesteśmy płatnikami składek.
bESEOuqR

Jeżeli wniosek o świadczenie rehabilitacyjne składany jest w momencie, gdy ustał tytuł do ubezpieczeń, trzeba dodatkowo załączyć oświadczenie, w którym wykazujemy, że nie zostało ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, a także zasiłku dla bezrobotnych lub zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego.

W oświadczeniu wpisujemy też informację o tym, że zaprzestaliśmy i nie podjęliśmy żadnej pracy ani działalności zarobkowej, która stanowiłaby tytuł do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, albo ubezpieczeniem wypadkowym lub też dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającym prawo otrzymania świadczeń w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby. Oświadczenie powinno też zawierać informację o tym, że wnioskodawca nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, na druku ZUS Z-10.

bESEOurm
KOMENTARZE
(0)