Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

ZUS przedsiębiorcy. Ile wynoszą składki ubezpieczeniowe?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest jednocześnie płatnikiem i ubezpieczonym w zakresie ubezpieczeń społecznych. Musi sam naliczyć i opłacić składki za siebie. Daje mu to gwarancję skorzystania z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(ARKADIUSZ ZIOLEK)
Wysokość składekubezpieczeniowych określa się w formie procentowej

Definicja ubezpieczeń społecznych zakłada, że są one świadczeniami przymusowymi i celowymi. Z pieniędzy, które odprowadza się na ubezpieczenia społeczne w formie składek, finansowane są emerytury, renty, a także różne zasiłki. Ubezpieczenia społeczne pozwalają skorzystać np. z zasiłku w razie choroby lub opieki nad dzieckiem, w przypadku choroby zawodowej albo wypadku przy pracy.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe określa się w formie procentowej. Jest to jednakowa wartość dla wszystkich. W przypadku składki na ubezpieczenie wypadkowe składka zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Zasady określania składek na ubezpieczenie zdrowotne określa ustawa o ubezpieczeniach społecznych.

Przedsiębiorcy najczęściej opłacają składki ZUS w najniższej możliwej wysokości. Oto wysokość minimalnych składek dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (obowiązują do grudnia 2018 r.):

Rodzaj składki Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne ** 843,45 778,14
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy 65,31 zł 65,31 zł
SUMA 1228,70 zł 1163,39 zł

Jak obliczyć wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Składka na ubezpieczenie emerytalne: 19,52 proc. podstawy wymiaru.

  • Rentowe: 8 proc podstawy wymiaru.
  • Chorobowe: 2,45 proc. podstawy wymiaru.
  • Wypadkowe – ustalane przez ZUS.

Kto płaci składki?

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ciąży na płatniku. W przypadku osób, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą, to są jednocześnie płatnikiem i ubezpieczonym. Muszą więc te składki opłacić za siebie. Nie ma tu tak jak w przypadku pracowników podziału składek pomiędzy płacące osoby. Jednoosobowi przedsiębiorcy finansują składki w całości.

Składki na ubezpieczenia trafiają do ZUS-u. Każdy ubezpieczony ma w zakładzie ubezpieczeń własne konto, na którym zapisywana jest wysokość składek, które opłacił. Część składki emerytalnej przekazywana jest do otwartego funduszu emerytalnego, lub na subkoncie prowadzonym przez ZUS

Termin zapłaty składek

Składki płacić trzeba co miesiąc za miesiąc poprzedni. I tak:

  • Do 5 dnia miesiąca składki ZUS opłacają jednostki budżetowe.
  • Do 10 dnia miesiąca – przedsiębiorcy opłacający składki za siebie.
  • Do 15 dnia – pozostali płatnicy.

Co to jest podstawa wymiaru składek?

Zasady ustalania podstawy wymiaru, czyli wyjściowej kwoty, od której liczone są składki, są różne. Dla pracowników podstawą wymiaru jest przychód. Podstawa wymiaru składek ma limit. Nie może przekroczyć kwoty, która odpowiada trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeśli przekroczy, to składki od nadwyżki nie są pobierane. Taki limit nie dotyczy podstawy obliczanej dla potrzeb ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Żeby sprawdzić, czy limit kwoty podstawy nie został przekroczony, trzeba uwzględnić przychody ze wszystkich źródeł i tytułów ubezpieczeń. Nie ma znaczenia okres, za jaki je wypłacono. Jeśli składki, mimo przekroczenia kwoty będą odprowadzane, to spowoduje to nadpłatę w tych składach, a po stronie ubezpieczenia zdrowotnego niedopłatę.

komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
05-08-2019

StraganikMIKRO PRZEDSIĘBIORCA - MEGA XXXL SKŁADKA ZUS - CHORE

05-08-2019

MarioNiestety koszty prowadzenia małey firmy robią się tak wysokie że wiele z nich ulegnie likwidacji

05-08-2019

puma123ZUS nas dobija składkami, to po pierwsze, a drugi raz dobija wysokością emerytury jaką będziemy pobierać lub nie

Rozwiń komentarze (5)