Notowania

działalność gospodarcza
22.01.2019 16:08

Zysk operacyjny – od czego zależy?

Zysk operacyjny jest przychodem ze sprzedaży po odliczeniu poniesionych kosztów sprzedaży, administracyjnych i innych kosztów ogólnych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(pixabay.com / CC0)
Z zyskiem operacyjnym związane są terminy takie jak EBIT, EBITA oraz EBITDA

Zysk operacyjny to przychody ze sprzedaży, od których odejmuje się wszystkie poniesione koszty. Mówiąc inaczej, jest to zysk pochodzący ze sprzedaży, a liczony od przychodów skorygowanych o koszty operacyjne. Zysk operacyjny pokazuje jakość działalności firmy. Nie pokazuje jednak kosztów finansowych, czyli np. takich związanych z korzystaniem z obcego finansowania.

Różnica między wartościami wynika z tego, że firma może być finansowana według różnych modeli i z różnych źródeł. Dlaczego? Jeśli np. firma realizuje program naprawczy, to może chcieć zrealizować program naprawczy. Po restrukturyzacji firma może być finansowana różnymi kapitałami. Jeśli więc analizujemy zysk operacyjny, to trzeba wiedzieć, jaki jest wynik pozostałej działalności operacyjnej.

Zysk operacyjny jako procent przychodu ze sprzedaży

Jednym ze wskaźników, który pokazuje wartość zysku operacyjnego, jest wskaźnik relacji zysku operacyjnego do przychodu ze sprzedaży.

Wskaźnik ten przydaje się, ponieważ pozwala monitorować działalność firmy w określonych okresach. Jeśli wskaźnik spada, można wnioskować, że koszty wzrosły nieproporcjonalnie do sprzedaży. Można więc łatwo wykazać, w jaki sposób firma osiąga zysk z działalności.

Jak obliczyć wskaźnik procentowy przychodu?

  • WR=ZOPS
  • WR – wskaźnik relacji zysku operacyjnego do przychodu ze sprzedaży
  • ZO – zysk operacyjny
  • PS – przychód ze sprzedaży

Przykład:

Zysk operacyjny można opisywać w trzech miarach: EBIT, EBITA oraz EBITDA.

EBIT (earnings before interest and taxes) to zysk operacyjny przed spłatą odsetek i opodatkowaniem. Wartość ta określa wielkość nadwyżki, która jest wytworzona w firmie, ale już po uwzględnieniu kosztów. Wskaźnika EBIT używa się, by określić próg rentowności albo dźwignię operacyjną.

EBITA (ernings before interest, taxes and amortization) określa zysk z działalności, który jest pomniejszony o podatek. Zysk ten powidzka się o amortyzację wartości niematerialnych i prawnych. EBITA liczona jest w ten sposób, że do* zysku operacyjnego EBIT* dodaje się wartość amortyzacji środków niematerialnych i prawnych. Mówiąc o EBITA, nie uwzględniamy amortyzacji aktywów trwałych. Wszystko dlatego, że angielskie oznaczenie "amortization” dotyczy amortyzacji wartości prawnych i niematerialnych. To, co rozumiemy jako amortyzację środków trwałych, jest określane jako "depreciation”.

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) jest to zysk uzyskiwany z działalności gospodarczej zwiększony o kwotę amortyzacji. EBITDA jest bardzo dobrym sposobem na określenie zyskowności, przeprowadzając analizę finansową i wycenę przedsiębiorstw. EBITDA to suma zysku operacyjnego i amortyzacji. EBITDA wykorzystuje się w analizowaniu ryzyka kredytowego albo do wyceny spółek.

Tagi: działalność gospodarcza, zysk operacyjny, ebit, ebita, ebitda, msp, poradnik seo, poradnik dla firm
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz