Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
dotacje
07.08.2006 15:32

7 miliardów euro dla firm

Do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i placówek naukowo badawczych trafić ma w latach 2007-2013 siedem miliardów euro unijnych dotacji.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Ponad 7 mld euro trafi do firm oraz instytucji z otoczenia biznesu na realizację projektów w latach 2007-2013. Pieniądze te będą dostępne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. *

Głównym celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. PO Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 obejmuje wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, szeroko rozumianej innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka nie jest bezpośrednią kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006._ Głównymi beneficjentami Programu będą: przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i jednostki naukowe nastawione na współpracę z przedsiębiorstwami _ W ramach nowego Programu Operacyjnego wspierane będą działania innowacyjne w zakresie produktów, usług oraz organizacji w sektorze produkcyjnym oraz usługowym, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.
Program będzie promował innowacyjność zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym (tzw. innowacyjność średnia i wysoka). Natomiast innowacyjność niska będzie promowana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W Programie szczególny nacisk kładzie się na finansowanie rozwoju usług rynkowych, które są szczególną szansą rozwojową Polski. Ze względu na ograniczone zasoby środków publicznych, w ramach PO IG wspierane będą projekty przynoszące relatywnie największe efekty ekonomiczne oraz realizowane z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.
Wsparcie przewidziane w ramach PO IG będzie udzielane niezależnie od sektora czy branży. Zostało pomyślane jako uzupełnienie działań przewidzianych w ramach 16 Regionalnych Programach Operacyjnych , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tagi: dotacje, wiadomości, gospodarka, unia, zarządzanie, kapitał, msp, fundusze unijne, gospodarka światowa, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz