Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Korzystne zmiany w Kredycie Technologicznym

Korzystne zmiany w Kredycie Technologicznym

Fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz

Na wypłatę wsparcia w ramach Kredytu Technologicznego trzeba czekać aż do momentu osiągnięcia pierwszych przychodów z inwestycji. Dlatego niewielu przedsiębiorców ubiegało się o tę dotację. To się zmieni - środki wypłacane będą szybciej.

Nowe zasady rozliczania wsparcia mają zachęcić firmy do korzystania z funduszy na rozwój nowych technologii. Do rozdysponowania zostało jeszcze 300 mln euro.

Podsumowania dotyczące efektywności wydatkowania kapitału pochodzącego z Funduszy Europejskich wskazują, iż duża część środków unijnych przyznanych Polsce na lata 2007 – 2013 została już wykorzystana, skutkiem czego w nadchodzącym czasie zmniejszać się będzie liczba konkursów o dotacje unijne i liczba beneficjentów aplikujących o pozyskanie dofinansowania z tych konkursów.

Czy można zmienić biznesplan po otrzymaniu dotacji?
Dla części działań określonych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007 - 2013 budżet został całkowicie wyczerpany, w związku z czym w obecnej perspektywie finansowej nie zostaną uruchomione już żadne nabory wniosków do tych działań.

Nieco odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku Działania 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Kredyt Technologiczny – którego budżet został dotychczas naruszony jedynie w małej części. Brak zainteresowania Działaniem wynikał ze specyficznych warunków, które musiał spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać ostatecznie pomoc unijną.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
BlueTax
Czytaj także
Polecane galerie