Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Łatwiej o dotację "Paszport do eksportu"

Łatwiej o dotację "Paszport do eksportu"

Fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz

W 2011 roku polscy przedsiębiorcy zainteresowani wejściem na nowe rynki zagraniczne nadal będą mogli skorzystać ze wsparcia z funduszy unijnych. Procedura ubiegania się o dofinansowanie z Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Paszport do eksportu ma zostać uproszczona. Pierwszy nabór wniosków już w lutym 2011.

W tym roku planowane jest uproszczenie, a tym samym skrócenie procedury aplikowania o środki unijne firm, które chcą wejść na zagraniczne rynki. Dotychczas firma starająca się o dotację z Działania 6.1 musiała złożyć dwa oddzielne wnioski dotyczące dwóch etapów wchodzenia na rynki zagraniczne.

Pierwszy etap obejmował zakupienie usług doradczych dotyczących zbadania perspektyw wprowadzenia firmy na rynki zagraniczne i zidentyfikowania najlepszych rozwiązań i celów eksportowych, a zatem wiązał się ze stworzeniem całego Planu rozwoju eksportu.

Dopiero po pozytywnym zakończeniu tego etapu przedsiębiorstwo mogło złożyć drugi wniosek o dofinansowanie, który dotyczył już zrealizowania zaleceń wynikających z posiadanego Planu rozwoju eksportu.

Korzystne zmiany w Kredycie Technologicznym
Obecnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pracują nad zmianą w przepisach dotyczących organizacji procesu aplikacji o środki z Działania 6.1 PO IG. Jak poinformował wiceminister rozwoju regionalnego – Waldemar Sługocki procedura aplikowania miałaby ulec skróceniu.

Składany byłby tylko jeden wniosek, który obejmowałby oba etapy. Po zrealizowaniu pierwszego etapu i rozliczeniu kosztów występujących w ramach niego, beneficjent mógłby automatycznie przejść do wdrażania drugiej części przedsięwzięcia bez potrzeby sporządzania i składania kolejnego wniosku o dofinansowanie.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
BlueTax
Czytaj także
Polecane galerie
itdoradca.pl
95.50.148.* 2011-02-24 03:01
Każdy, kto stawał przed koniecznością przygotowania aplikacji o unijne dofinansowanie wie, jak uciążliwym może być przygotowywanie aplikacji. Każda forma uproszczenia tego procesu znajduje mój poklask.