Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Leasing - najtańszy nie znaczy najlepszy

0
Podziel się:

Część leasingodawców w ogóle odmawia sfinansowania używanego środka trwałego, a ci, którzy się już decydują pomóc sfrustrowanemu klientowi, w zamian za poniesione ryzyko narzucają mu wysokie marże, co w pewien sposób jest zrozumiałe.

*Część leasingodawców w ogóle odmawia sfinansowania używanego środka trwałego, a ci, którzy się już decydują pomóc sfrustrowanemu klientowi, w zamian za poniesione ryzyko narzucają mu wysokie marże, co w pewien sposób jest zrozumiałe. *

Ale dlaczego sporo firm nie mówi oficjalnie o wszystkich kosztach leasingu, tylko znaczną część ukrywa? Odpowiedź jest prosta - gdyż stosują taki rodzaj ZOBACZ TAKŻE:
Leasing - poradnik przedsiębiorcy
strategii sprzedaży produktu. Często wybierając najlepszą, naszym zdaniem, bo z reguły najtańszą, ofertę, narażamy się na tzw. ukryte koszty leasingu. Jest to kilkustronicowy, wewnętrzny dokument firmy leasingowej, w której szczegółowo wypisane są przeróżne opłaty. Podpisując OWUL (ogóle warunku umowy leasingowej), zazwyczaj nie mamy o nich pojęcia. Dlatego pozornie tańsza oferta - w rezultacie może okazać się droższa i odwrotnie.

Tutaj powoli wchodzimy na grunt tzw. jakości usługi, za którą, rzecz jasna, trzeba zapłacić, ale przynajmniej kupujemy przewidywalność przyszłych kosztów. Z listów przysyłanych przez naszych czytelników wynika, że z tym jest największy problem, bo ciągle firmy leasingowe zaskakują ich jakimiś opłatami. Nie wszyscy bowiem wiedzą, że np. upoważnienie do wyjazdu za granicę wyleasingowanym autem (ważne od 1 miesiąca do 3) może nas kosztować np. 50 zł netto. Inny przykład: za zgodę na to, żeby nasza żona lub więcej niż jeden pracownik mogli jeździć tym autem, zapłacimy 150 zł netto. Obok przedstawiam zbiorczy przykład przeróżnych, najczęściej stosowanych przez firmy leasingowe, opłat.

ZAWARCIE UMOWY LEASINGOWEJ

opłata manipulacyjna (% wartości ofertowej) - 0,75%-1,0%

ZMIANY W UMOWIE INICJOWANE PRZEZ KLIENTA

faktura zbiorcza - 250

prolongata płatności jednej raty - 70

przewalutowanie - 300 lub 0,3%-2% wszystkich pozostałych do spłaty rat, w tym min. 1 000, max. 3 000

zmiana umowy na wniosek klienta wskutek nieterminowego regulowania zobowiązań - 0,5% pozostałych do spłaty rat

symulacja zmiany harmonogramu spłat na wniosek klienta - 50

wcześniejsze zakończenie umowy - 200-750 lub 0,3% aktualnego zadłużenia, min. 200

wydanie upoważnienia do poddzierżawienia przedmiotu leasingu osobie trzeciej - 250

wydłużenie okresu trwania umowy - 250 lub 1,5% od sumy rat leasingowych pozostających do spłaty, nie mniej niż 400

zamiana przedmiotu leasingu z umowy leasingu w trakcie jej trwania, w tym wymiana gwarancyjna przedmiotu leasingu - 250 za każdy przedmiot leasingu

zamiana środka trwałego - 150-250

zgoda na użyczenie przedmiotu leasingu osobie trzeciej - 150

zmiana harmonogramu - 250-350 lub 0,3% aktualnego zadłużenia, min. 200

cesja umowy leasingu lub przedmiotu leasingu na osobę trzecią - 0,5% pozostałych do spłaty rat, nie mniej niż 1 000 i nie więcej niż 2 000

zmiana leasingobiorcy (wydłużenie umowy) - 1,5% od sumy rat leasingowych ozostających do spłaty. nie mniej niż 400

zmiana statusu prawnego leasingobiorcy - 150-250

zmiana terminu płatności raty w umowie - 200-300

zmiana wartości / warunków umowy (aneks)- 0,3%-0,5% pozostałych do spłaty rat, min. 200

zmiana zabezpieczeń umowy w trakcie jej trwania - 0,5% pozostałych do spłaty rat (nie mniej niż 500 i nie więcej niż 2 000)

NOWE POZYCJE

inne zmiany w dowodzie rejestracyjnym (wpis do dowodu na potrzeby urzędu skarbowego) - 50

nalepka kontrolna na szybę - 50

znak legalizacyjny na tablice rejestracyjne - 50

NIEWYWIĄZANIE SIĘ Z UMOWY

przywrócenie umowy - 500

wznowienie umowy leasingu: przy czynszu do 999 zł netto - 700, przy czynszu od 4 000 zł netto - 3 000

prowadzenie monitoringu telefonicznego leasingobiorców mających zaległości - 20 zł za 5 telefonów w miesiącu

wysłanie monitu, wezwania do zapłaty - 25-50

zawarcie porozumienia o spłacie zadłużenia - 1% zadłużenia (nie mniej niż 500, nie więcej niż 5 000)

opóźnienie w zwrocie przedmiotu leasingu po okresie umowy (za każdy dzień) - 200

opłata manipulacyjna (koszty windykacji) - min. 1 500

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

upoważnienie do wyjazdu za granicę (ważne 1-3 mies.) - 50

odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego - 100

wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego - 120

wymiana tablic rejestracyjnych / wyrobienie tablic indywidualnych - 100-150

wpis haka holowniczego / instalacji gazowej do dowodu rejestracyjnego - 100-150

inne zmiany w dowodzie rejestracyjnym - 100-150

opinia o leasingobiorcy - 50-150

przygotowanie raportu (zestawienia dla klienta) - 150

zmiana parametrów technicznych przedmiotu, dokonanych przez klienta - 100-250

pisemna informacja na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu - 50-100

opłata z tytułu czynności likwidacji szkody - 10-25

wydanie duplikatów zgubionych lub zniszczonych dokumentów, tablic - zwrot kosztów bezpośrednich + 30 zł

rozłożenie składki ubezpieczeniowej na 12 rat - 20% składki ubezpieczeniowej

nieterminowe przesłanie wznowienia ubezpieczenia obcego - 50-100

odwołanie się od decyzji TU w kwestii kwoty odszkodowania przy szkodach całkowitych - 50-100

rozłożenie płatności składki ubezpieczeniowej na raty w trakcie trwania polisy - min. 50, maks. 100

opłata VAT za naprawę pojazdu za leasingobiorcę - 30% wartości VAT-u + koszty finansowania

indywidualne uzgodnienie ubezpieczenia przedmiotu leasingu - 50-100

zmiana zabezpieczeń w trakcie trwania umowy - 0,5% pozostałych do spłaty rat

duplikat zawarcia ubezpieczenia - 5 za stronę, nie mniej niż 30 + koszty rzeczywiste

  • kwoty w złotych netto
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)