Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Miliardy euro dla leasingu

0
Podziel się:

Dotacje na inwestycje finansowane leasingiem będą trafiać bezpośrednio do leasingodawcy. Dostępne środki to kilkadziesiąt miliardów euro.

Miliardy euro dla leasingu
(PAP/ Adam Hawałej)

Dobra koniunktura gospodarcza oraz dostęp do środków unijnych sprawiają, że polscy menedżerowie chętnie inwestują w rozwój prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw. Wraz ze wzrostem inwestycji systematycznie wzrasta łączna wartość środków trwałych - ruchomości i nieruchomości - finansowanych leasingiem. I wiele wskazuje na to, że ten trend się utrzyma. Tym bardziej, że teraz z unijnej refundacji będzie mógł korzystać nie tylko leasingobiorca, ale także leasingodawca.

- W latach 2007-2013 leasing nadal będzie objęty współfinansowaniem ze środków UE. Polski rząd zamierza wprowadzić jednak kilka istotnych poprawek umożliwiających m.in. przekazanie dotacji bezpośrednio do leasingodawcy z przeznaczeniem na zmniejszenie rat kapitałowych.

Proponowane rozwiązanie jest bardzo korzystne. Po pierwsze, leasingobiorca będzie ponosił niższe opłaty leasingowe. Po drugie, procedury refundacji kosztów leasingu zostaną znacznie uproszczone, co ułatwi beneficjentom prawidłowe rozliczenie inwestycji.

Ponadto instytucja finansującą w większym stopniu zyska gwarancję, iż środki trafią do właściwego odbiorcy. Firma leasingowa jest bowiem w stanie znacznie dokładniej zbadać sytuację, potrzeby oraz możliwości leasingobiorcy - tłumaczy Robert Mandżunowski, prezes zarządu LHI Leasing Polska.

- W nowej perspektywie finansowej 2007-2013 leasing powinien odgrywać znacznie większą rolę jako instrument wsparcia inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych, z uwagi na równouprawnienie z kredytem oraz większą dostępność - dodaje Adam Surowski, dyrektor pionu handlowego w BRE Leasing.

_ Wydatki inwestycyjne mogą być finansowane z różnych źródeł, ale doświadczenie pokazuje, że najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe dają produkty leasingowe. _

I to zarówno dla firm z sektora MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw, jak i przedsiębiorstw korporacyjnych. Wsparcie finansowe, zgodnie z założeniami programów operacyjnych, może stanowić od 50 do 80 procent wydatków kapitałowych. Pozostałe koszty mogą być w całości zaliczone jako koszty uzyskania przychodu, umożliwiając w ten sposób korzystniejsze rozliczenia podatkowe w porównaniu do inwestycji finansowanych ze środków własnych lub przy pomocy alternatywnych do leasingu produktów finansowych.

| Elastyczny, prosty i tani |
| --- |
| 1. Elastyczność Można dopasować okres umowy leasingu oraz rozkład spłaty rat leasingowych, ich wysokość do potrzeb klienta i rodzaju wykonywanej przez niego działalności (sezonowość produkcji, zmiany koniunktury sprzedaży). 2. Prostota Procedury dotyczące zawarcia umowy są uproszczone w stosunku do alternatywnych źródeł (np. kredytu) i przez cały okres umowy leasingu właścicielem pozostaje firma leasingowa. Ryzyko kredytowe transakcji jest wówczas mniejsze, niższe są marże i mniejsza ilość zabezpieczeń. 3. Taniość Większość leasigodawców należy do grup kapitałowych, sektora bankowego albo firm producenckich. Dzięki temu firmy leasingowe mają dostęp do takich samych źródeł finansowych rynku pieniężnego, jak np. banki, a współpracując w sposób ciągły z dostawcami przedmiotów leasingu, przy dużej skali rocznych obrotów, mogą uzyskać korzystne rabaty, które mogą mieć wpływ na poziom cen usług na rynku. Przykładem może być tu rynek samochodowy, na którym oferty leasingowe są znacznie tańsze od
kredytowych. |

Leasing może również poprawić płynność finansową firmy poprzez wykorzystanie formy leasingu zwrotnego, np. nieruchomości. Klient odzyskuje zamrożone wcześniej środki finansowe i może je zainwestować zgodnie ze swoimi potrzebami, a z uwagi na fakt, że nieruchomość nadal znajduje się w jego posiadaniu i w dalszym ciągu może pobierać z niej pożytki, z uzyskiwanych przychodów pokrywa zobowiązania leasingowe. No i w końcu, dzięki korzystnym rozwiązaniom prawnym, leasing umożliwia osiągnięcie oszczędności podatkowych w porównaniu do inwestycji finansowanych poprzez kredyt lub ze środków własnych.

Refundacja dla leasingodawcy

Dzięki tym zaletom popularność leasingu rośnie z roku na roku. I wiele wskazuje na to, że tak będzie nadal. Do tej pory bowiem w ramach programów pomocowych, obowiązujących w latach 2004-2006, odbiorcą środków unijnych mógł być jedynie leasingobiorca. Teraz z unijnej refundacji korzystać będzie także leasingodawca.

Jeżeli jest on bezpośrednim odbiorców środków, wówczas kwota dofinansowania może zostać wypłacona jednorazowo z przeznaczeniem na zmniejszenie rat kapitałowych w umowie leasingu.

_ Produkty leasingowe mogą być wykorzystywane we wszystkich programach operacyjnych o zasięgu krajowym (pula wsparcia unijnego wynosi 39, 43 mld euro) jak i 16 regionalnych programach operacyjnych (pula to 15,96 mld euro). Jednym z głównych celów pomocy unijnej jest rozwój przedsiębiorczości. _

Rozwój firmy to podstawowe zadanie każdego przedsiębiorcy. Jak wskazują badania rynkowe, 35 proc. polskich firm chce zwiększyć swój udział w rynku, a 40 proc. pragnie zwiększyć nakłady na inwestycje. Do tego - co czwarte -przedsiębiorstwo jest zainteresowane skorzystaniem z funduszy unijnych.
Obecnie trwają rozmowy przedstawicieli Związku Przedsiębiorstw Leasingowych z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, aby ujednolicić standardy ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy unijnych.

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało dokument ,,Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013'', stanowiący ramy kosztów, które będą mogły być kosztami kwalifikujacymi się do współfinansowania w ramach programów operacyjnych.

Jednak to każda instytucja odpowiedzialna za przygotowanie programu operacyjnego - krajowego czy regionalnego - opracowuje szczegółowe zasady wdrażania projektów, w tym również zasady kwalifikowania kosztów związanych z leasingiem i ich refundacji - przypomina Marii Bukowska, specjalista ds. funduszy strukturalnych w Europejskim Funduszu Leasingowym.

Ogólne ramy dla programów operacyjnych są przygotowywane przez dwa centra decyzyjne: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (programy rolnicze) i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (pozostałe). Te dwa centra przygotowują swoje wytyczne (MRiRW w formie rozporządzeń, a MRR w formie krajowych wytycznych i innych). W przypadku MRR krajowe wytyczne i inne dokumenty określające ramy postępowania służyć będą jako podstawa do przygotowania szczegółowych wytycznych do poszczególnych programów operacyjnych.

- Można zatem powiedzieć, że ujednolicenie odbywa się już w dwóch obszarach, ale szczegółowe wytyczne będą formułowane na poziomie poszczególnych programów operacyjnych na przykład przez 16 urzędów marszałkowskich i Ministerstwo Gospodarki - mówi Andrzej Sugajski, dyrektor Związku Przedsiębiorstw Leasingowych.

Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy merytorycznej firm leasingowych, by przygotować niezbędne dokumenty, a tym samym zminimalizować ryzyko odrzucenia wniosku o dotację. Prawdopodobny termin uruchomienia funduszy unijnych to druga połowa 2007 roku. - Nowe regulacje mogą w pozytywny sposób wpłynąć na absorpcję funduszy strukturalnych przez rodzimych przedsiębiorców.

Przedstawiciele Związku Firm Leasingowych starają się również o ujednolicenie standardów ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych. Dzięki temu beneficjenci będą mogli skorzystać z merytorycznej pomocy firm leasingowych przy przygotowywaniu wniosków o dotacje - dodaje Robert Mandżunowski z LHI Leasing Polska.

Wykorzystanie środków unijnych będzie dużym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców. Do zagospodarowana jest kilkadziesiąt miliardów euro. Szkoda tylko, że wiele gałęzi gospodarki, m.in. rolnictwo, rzadko jeszcze finansuje inwestycje przy pomocy leasingu. Równie śladowy jest w Polsce udział leasingu w takich segmentach, jak inwestycje komunalne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)