Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
firma
03.10.2007 08:00

Stara nazwa firmy utrudni otrzymanie kredytu

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosowali nazwy swojej firmy do znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, mogą mieć problemy z otrzymaniem kredytu.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przedsiębiorcy, którzy nie dostosowali nazwy swojej firmy do znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, mogą mieć problemy z otrzymaniem kredytu.

25 września upłynął termin, do którego spółki prawa handlowego, a także przedsiębiorcy indywidualni powinni byli zmienić przestarzałe nazewnictwo swoich firm.

ZOBACZ TAKŻE:

Wystarczy jeden odpis z KRSPodmioty gospodarcze miały cztery lata na uaktualnienie nazwy firmy, aby odpowiadała wymogom przewidzianym w znowelizowanym w 2003 roku kodeksie cywilnym (ustawa z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 49, poz. 408).
Firmy powstałe po 2003 roku musiały przyjąć nazwę odpowiadającą nowym rygorom.

- _ Brak zaktualizowanej nazwy utrudni przedsiębiorcy otrzymanie kredytu, pomocy publicznej, wygrania przetargu oraz zdobycia wiarygodności u kontrahenta _ - tłumaczy Zbigniew Dołowy, sales manager z InfoData.

- _ Bank może uznać, że ma ona małą zdolność kredytową, a kontrahent zastanawia się nad tym, czy jest wypłacalna _ - dodaje.

Uaktualnioną nazwę firmy należy ujawnić w ewidencji działalności gospodarczej albo w Krajowym Rejestrze Sądowym, składając wniosek.

Nazwa musi wyróżniać

Nazwa firmy powinna odróżniać przedsiębiorcę od innych, którzy prowadzą działalność na tym samym rynku, a nie tylko w swojej miejscowości.
Nie może też wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu jego działalności, miejsca działalności i źródeł zaopatrzenia - przewiduje ustawa z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 49, poz. 408).
Zamiast pełną nazwą przedsiębiorca może się posługiwać skrótem nazwy firmy.

- _ W razie zakupu istniejącej już na rynku firmy nabywca musi zmienić jej nazwę, aby przedsiębiorstwo nie wprowadzało kontrahentów i konsumentów w błąd oznaczeniem swojej firmy i aby nie kojarzono jej nadal z poprzednim właścicielem _ - tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy.

- _ Nazwy firmy nie można bowiem sprzedać. Właściwe oznaczenie firmy chroni przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją oraz zabezpiecza interesy zarówno ich, jak i ich kontrahentów _ - dodaje radca Wojciech Biernacki.

Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w nazwie firmy powinien podać swoje *imię i nazwisko. *
Nie może w nazwie zamieścić tylko pierwszej litery imienia. Do nazwy może włączyć pseudonim albo dane, które umożliwiłyby wyróżnienie jej na rynku spośród działających tam firm, wskazując na przedmiot działalności oraz miejsce jej prowadzenia.

Imiona i nazwiska

Jeżeli przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi działają w formie spółki cywilnej, to wówczas nazwę stanowią imiona i nazwiska wspólników.

Nawet jeżeli jest ich kilku, to nie mogą skrócić nazwy, wprowadzając do niej zamiast pełnego imienia jedynie pierwszą literę i dodatkowo podać, że chodzi o spółkę cywilną.

- _ Spółki cywilne nie mają statusu przedsiębiorców, bo nie są jednostkami organizacyjnymi, którym ustawa nadaje zdolność prawną. Obowiązek posługiwania się firmą ciąży więc tylko indywidualnie na przedsiębiorcach tworzących taką spółkę _- wyjaśnia sędzia Mariusz Żelichowski z Sądu Rejonowego w Kielcach.

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa, która może zostać obrana w sposób dowolny. Może nawet zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli wskazywałoby to na związek tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Potrzebna jest na to pisemna zgoda osoby zainteresowanej, a w razie jej śmierci - małżonka i dzieci.

Określenie formy prawnej

Nazwa firmy osoby fizycznej powinna zawierać określenie formy prawnej, na przykład: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością albo sp. z o.o.
W razie przekształcenia osoby prawnej można zachować dotychczasową firmę z wyjątkiem określenia wskazującego formę osoby prawnej, która uległa zmianie.

W wyjątkowych wypadkach można zachować starą nazwę w całości albo ze zmianami, na przykład wówczas gdy przedsiębiorca ma trudności z dostosowaniem jej do wymogów przewidzianych w k.c.

- _ Zachowanie dotychczas używanej firmy nie następuje z mocy samego prawa lub wskutek samodzielnej decyzji danego przedsiębiorcy, lecz konieczne jest uzyskanie przez przedsiębiorcę orzeczenia sądu rejestrowego _ - tłumaczy sędzia Mariusz Żelichowski.

Wnioski przedsiębiorcy musieli złożyć do 25 września 2007 r., a sąd ma obowiązek wydać orzeczenie nie później niż do 29 września 2008 r.

Podstawa prawna

■ Ustawa z 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 49, poz. 408).

Tagi: firma, wiadomości, zarządzanie, kapitał, msp, zarzadzanie
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz