Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

ZPORR na rzecz przedsiębiorczości

0
Podziel się:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego zwykle kojarzy się ze wsparciem na inwestycje związane z budową infrastruktury. Ale jest o wiele bardziej urozmaicony, oferuje również pieniądze na rozwój najmniejszych firm i zakładanie działalności gospodarczej

Małe przedsiębiorstwa, działające nie dłużej niż 3 lata, które nie kwalifikują się do skorzystania z działań 2.1 i 2.3 SPO _ Wzrost konkurencyjnośc _ przedsiębiorstw, mogą liczyć na wsparcie w ramach działania 3.4 _ Mikroprzedsiębiorstwa _ ZPORR. W działaniu tym dofinansowaniu podlegają dwa typy projektów: specjalistyczne usługi doradcze oraz dotacje inwestycyjne. Maksymalne dofinansowanie projektów doradczych to 5 tys. euro i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych, a projektów inwestycyjnych - 50 tys. euro i nie więcej niż 65% kosztów kwalifikowanych dla większości projektodawców.

Mikroprzedsiębiorstwa nie będą musiały zaciągać kredytów. W przypadku projektów o wartości przekraczającej 10 000 euro przedsiębiorca miał być zobowiązany do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty (firmy finansujące swoje projekty poprzez leasing miały być zwolnione z obowiązku zaciągania kredytu bankowego).

Przedsiębiorcy będą mieli ułatwioną procedurę aplikacyjną, ale z kredytów i tak będą chcieli korzystać, zwłaszcza przy dużych projektach. Rzadko którą małą firmę stać na sfinansowanie projektów o wartości kilkuset tysięcy złotych.

Zadania związane z wdrażaniem działań 3.4 _ Mikroprzedsiębiorstwa _ oraz 2.5 Promocja przedsiębiorczości większość urzędów marszałkowskich powierzyła regionalnym instytucjom finansującym (RIF) obsługującym również programy Phare oraz niektóre działania w ramach SPO WKP. - Właśnie podpisaliśmy w tej sprawie umowę. Przedsiębiorcy będą składać wnioski w Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie (pełniącej funkcję RIF), gdzie będą one poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Agencja będzie również wypłacała pieniądze po rozliczeniu projektów - wyjaśnia Stanisława Leśniak, kierownik Oddziału Rozwoju Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

- Na razie dwie z ośmiu osób, które przychodzą na dyżur, zainteresowane są działaniem dla mikroprzedsiębiorców. Głównie są to ludzie z branży medycznej, których interesują pieniądze na inwestycje w specjalistyczną aparaturę do gabinetów lekarskich czy dentystycznych - mówi Jerzy Wojciechowski, doradca z ARR w Koninie. Jeśli chodzi o branżę, to nie ma tu jakichś poważnych ograniczeń - ze wsparcia z działania 3.4 wyłączone są jedynie rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i tzw. branże wrażliwe, czyli hutnictwo czy górnictwo.

Mikroprzedsiębiorstwom raczej nie będzie trudno uzyskać unijne wsparcie ze ZPORR. Nie ma tu wyśrubowanych wymagań, jak w przypadku projektów składanych do SPO _ Wzrost konkurencyjność przedsiębiorstw _, dotyczących innowacji produktowej czy technologicznej. Dokumentacja jest podobna do tej z programów Phare.

W działaniu 2.5 Promocja przedsiębiorczości wnioskodawcami są instytucje szkoleniowe. Osoby przeszkolone, które chcą korzystać z kolejnych form wsparcia (wsparcie pomostowe - opłaty na ZUS maksymalnie przez rok; oraz inwestycyjne - 5 tys. euro na start), muszą zarejestrować własną działalność.

Działanie 3.4 _ Mikroprzedsiębiorstwa _
Dofinansowaniu podlegają dwa typy projektów:
I Specjalistyczne usługi doradcze
Dofinansowanie do 5 000 euro. Projekty dotyczą doradztwa nakierowanego na innowacje w przedsiębiorstwie, przyczyniającego się do wzrostu jego konkurencyjności. Mogą to być projekty związane z:
- opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu
- wprowadzeniem na rynek nowego produktu
- zdobyciem nowej grupy klientów
- racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa
- komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług
- poprawą zarządzania wewnątrz firmy itp.

II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw
Dofinansowanie do 50 000 euro. Wsparcie jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:
- rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa
- rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej
- rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
- zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług
- unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy
- modernizacją środków produkcji.

Działanie 2.5 _ Promocja przedsiębiorczości _
Wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw to najważniejsze założenia tego działania

Wnioskodawcami mogą być m.in.:
- ośrodki Krajowego Systemu Usług dla MŚP
- instytucje rynku pracy
- szkoły wyższe
- organizacje pozarządowe
- agencje rozwoju regionalnego i lokalnego
- jednostki naukowe
- jednostki samorządu terytorialnego
- konsorcja wyżej wymienionych podmiotów

Co obejmuje wsparcie:
- świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
- organizowanie szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
- zapewnienie indywidualnej opieki doradcy
- rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju
- przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa w formie: wsparcia pomostowego oraz jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności

wiadomości
zarządzanie
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)