Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy

0
Podziel się:

Zmiany zakładają miedzy innymi zautomatyzowanie i uproszczenie nadawania NIP i REGON.

Będą kolejne ułatwienia w otwieraniu firmy
(nyul/iStockphoto)
bEEbLWZN

Zmiany w procedurze rozpoczynania działalności gospodarczej, w tym miedzy innymi zautomatyzowanie i uproszczenie nadawania NIP i REGON – przewiduje przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian w przepisach.

Obecnie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w ramach wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej składają zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne. Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne mają obowiązek dokonania zgłoszenia płatnika składek w ZUS w terminie 7 dni od zaistnienia takich okoliczności, jak zatrudnienie pierwszego pracownika.

Obecne przepisy się nie sprawdziły

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, które przygotowało projekt zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustawach, wprowadzenie tzw. jednego okienka nie przyspieszyło, a wydłużyło firmom rozpoczynanie prowadzenia działalności gospodarczej.

bEEbLWZP

Jedno okienko oznacza w praktyce tylko ustalenie centralnego miejsca składania przez przedsiębiorcę całości wymaganej dokumentacji. Nie jest np. rozwiązany problem powielania tych samych informacji do wielu organów, a składanych w jednym miejscu, nie uległa przyspieszeniu procedura nadawania numeru NIP i REGON.

Proponowane zmiany

Projekt zmian w ustawie o KRS i innych ustawach przewiduje objęcie zasadą jednego okienka szerszej grupy podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wszystkich podmiotów wpisywanych do rejestru przedsiębiorców (także składających wniosek o wpis drogą elektroniczną) oraz podmiotów spoza rejestru przedsiębiorców.

Przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej od razu po dokonaniu wpisu w KRS.

bEEbLWZV

Podmioty, które podlegają wpisowi w KRS i do innych rejestrów nie będą musiały wiele razy podawać tych samych danych. Projekt przewiduje zniesienie obowiązku składania zgłoszeń identyfikacyjnych/aktualizacyjnych w zakresie danych objętych wpisem do KRS, co ułatwi podmiotom, które podlegają wpisowi do KRS rozpoczęcie działalności.

Nadawanie numeru NIP i REGON będzie uproszczone poprzez wprowadzenie automatycznego nadawania numerów w systemach teleinformatycznych Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników i krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, po przekazaniu z KRS do tych systemów danych o podmiocie, objętych treścią wpisu w rejestrze. Zasada automatycznego nadawania obejmie też NIP.

Wprowadzony będzie wspólny formularz zgłoszeniowy zawierający pakiet danych uzupełniających na potrzeby wszystkich ewidencji/rejestrów objętych zasadą jednego okienka. Projekt określa termin zgłoszenia przez podmiot do ewidencji i rejestrów danych uzupełniających do naczelnika urzędu skarbowego w formie uproszczonej: bezpośrednio w urzędzie, drogą pocztową lub w formie elektronicznej.

Kancelaria Prawna Skarbiec, * *specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

bEEbLWZW
Czytaj więcej w Money.pl
Oświadczenia pracowników firma przechowa elektronicznie? Firma ma obowiązek zebrania oświadczeń od pracowników, które dotyczą właściwych dla nich identyfikatorów podatkowych.
Chcą jasnego prawa i przyjaznych podatków Deregulacja zgodna z ideą swobody gospodarczej, przyjazna polityka podatkowa oraz jasne i spójne prawo, stanowione przy większym udziale społeczeństwa i ekspertów - to główne postulaty.
Zmiany w prawie podatkowym. Niższe opłaty... MF zgodziło się obniżyć opłaty za wydanie tzw. opinii zabezpieczającej związanej z klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania.
bEEbLXaq
KOMENTARZE
(0)