Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Bez długów w ZUS

0
Podziel się:

Każdy przedsiębiorca wie jak ważnym do­kumentem jest zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Bez długów w ZUS

Każdy przedsiębiorca wie jak ważnym do­kumentem jest zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Dokument taki potrzebny jest m.in. do udziału we wszelkiego rodzaju przetargach albo przy ubie­ganiu się o kredyt w banku.

Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydawane są przez jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na zasadach określo­nych w Kodeksie postępowania administracyjne­go w powiązaniu z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zaświadczenia takie wydaje się na wniosek płatnika składek w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

ZUS wydaje zaświadczenie na podstawie po­siadanych przez siebie danych o stanie rozliczeń płatnika.

ZOBACZ TAKŻE:

Firmom będzie łatwiej opłacać składki ZUSStan rozliczeń ustalany jest na podsta­wie zaewidencjonowanych w systemie informa­tycznym ZUS-u danych z prawidłowo wypełnio­nych i przekazanych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych, jak też dokonanych wpłat, które zostały zidentyfikowane i zaewidencjonowane na jego koncie rozliczeniowym.
Zaświadczenie jest wydawane, gdy na koncie płatnika składek nie występuje zadłużenie *z tytułu składek pobiera­nych przez ZUS.
Przepisy nie ustalają *
żadnej granicznej kwoty minimalnej
, która stanowiąc zadłużenie, pozwalałaby na wydanie zaświad­czenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Warto pamiętać, że zaświadczenie o którym mówimy stwierdza, że płatnik nie miał zaległości w dniu jego wydania.
Może się jednak zdarzyć, że po wydaniu zaświadczenia zajdą okoliczności zmieniające ten stan rzeczy. Sam płatnik może np. złożyć korektę, która zmieni dane z doku­mentów wcześniej zaewidencjonowanych.
Także niedotrzymanie warunków udzielonej płatnikowi przez ZUS ulgi (np. odroczenia terminu płatności składek), będzie skutkowało tym, że na koncie po­jawi się zadłużenie. Sytuację taką może także spo­wodować przeprowadzona przez ZUS kontrola.

Dane w prowadzonych przez ZUS ewiden­cjach mogą wówczas ulec uzasadnionej zmianie, w stosunku do stanu na dzień, na który zostało wydane zaświadczenie.
Dlatego też, w wydawa­nych przez ZUS zaświadczeniach zawsze poda­wany jest dzień, na który ustalono i potwierdzono stan rozliczeń.

W przypadku, gdy zachodzą okoliczności, które uniemożliwiają wydanie zaświadczeniao niezaleganiu w opłacaniu składek, ZUS wydaje płatnikowi składek decyzję o odmowie wydania zaświadczenia.
Od tej decyzji przysługuje płatni­kowi odwołanie do sądu.

wiadomości
porady
baza wiedzy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ZUS
KOMENTARZE
(0)