Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
arendalski
12.01.2008 10:23

Co zrobić, aby gospodarka nie zwolniła?

Przedsiębiorcy oczekują, że rząd zreformuje prawie wszystko. Mogą się przeliczyć.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/ Bartłomiej Zborowski)

*Na razie jest dobrze, ale jak długo? Przedsiębiorcy liczą na rząd i parlament, ale lista przygotowanych przez nich koniecznych do podtrzymania szybkiego rozwoju gospodarczego zmian jest długa i bardzo trudna do przeprowadzenia. *

Przede wszystkim trzeba zmniejszyć wydatki budżetu oraz usunąć przeszkody utrudniające prowadzenie biznesu - apelują organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Zreformować trzeba właściwie wszystko - finanse publiczne, sądownictwo, system podatkowy, emerytalny, kodeks pracy.

| LISTA ŻYCZEŃ KPP |
| --- |

Reforma finansów publicznych, w tym obniżenie pozapłacowych kosztów pracy oraz reforma systemu emerytalnego - to jedne z najważniejszych postulatów prezesa Konfederacji Pracodawców Polskich Andrzeja Malinowskiego (na zdjęciu).

Prezes KPP powiedział, że konieczna jest też nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zwiększenie elastyczności Kodeksu pracy oraz zmiany systemowe w prawie związanym z realizacją inwestycji budowlanych. Prezes KPP opowiada się też za ograniczeniem reglamentacji działalności gospodarczej. "Trzeba pozostawić tylko te obszary reglamentacji, których wymaga od nas UE" - powiedział.

KPP postuluje też uproszczenie prawa podatkowego, tak aby przedsiębiorcy nie mieli problemów z jego interpretacją.

"System podatkowy nie zachęca do prowadzenia własnej firmy. Przez wady prawa podatkowego urzędnicy skarbowi mogą z dużą dowolnością interpretować przepisy. Tymczasem przekroczenie prawa podatkowego może skutkować nawet likwidacją przedsiębiorstwa" - powiedział.

Według prezesa KPP, bariery prowadzenia działalności gospodarczej zaczynają się już na etapie rejestracji przedsiębiorstwa. Aby zarejestrować działalność gospodarczą trzeba wykonać ok. 8 czynności co trwa 30 dni. Na wpis do KRS trzeba czekać jeszcze dłużej.

Poważnym problemem są również pozapłacowe koszty pracy, których wysokość w poważnym stopniu zniechęca do zatrudniania pracowników i jednocześnie skłania do obchodzenia przepisów.

Przepisy dotyczące przedsiębiorców nakładają na podmioty gospodarcze szereg, często nieuzasadnionych obowiązków biurokratyczno - informacyjnych. W Polsce brakuje jasnych zasad zawieszania wykonywania działalności gospodarczej, a przepisy prawa gospodarczego znajdują się w wielu ustawach, co utrudnia jego poznanie.

ZOBACZ TAKŻE:

Coraz trudniej prowadzić firmęAndrzej Malinowski uważa, że poważnym problem w prowadzeniu firmy stanowi też rozbieżność w interpretacji przepisów przez różne organy. Dodał, że jednolita interpretacja łagodziłaby problemy wynikające z wad polskiego prawa, jego nadmiernego skomplikowania, niejasności i wewnętrznych sprzeczności; szczególnie, że mali i średni przedsiębiorcy nie są w stanie ponosić kosztów profesjonalnej obsługi prawnej.

Istotnym problemem dla pracodawców jest też sądownictwo gospodarcze. Średni czas trwania sprawy przed sądami gospodarczymi trwa 960 dni. Tak długi okres dochodzenia swoich praw może powodować nawet upadłość firm.

"Przede wszystkim należy zastrzec, że wskazanych problemów nie można rozwiązać za pomocą wybiórczych nowelizacji. Zmiany powinny mieć charakter systemowy i być szeroko konsultowane z partnerami społecznymi. Państwo musi stać się przyjacielem przedsiębiorcy, pozwolić mu działać w oparciu o jasne przepisy i zasady" - powiedział Malinowski.

Jego zdaniem, należy zwolnić przedsiębiorców z obowiązków administracyjnych, a w zamian stworzyć warunki do rozwoju przedsiębiorstw, pozwalające konkurować z innymi uczestnikami rynku wspólnotowego.

| LISTA ŻYCZEŃ KIG |
| --- |

Natomiast *prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski *kładzie nacisk na zmniejszenie wydatków z budżetu państwa.

"To, czego oczekujemy, to poprawa jakości stanowionego prawa i samego procesu legislacyjnego, nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadząca do stworzenia przyjaznych warunków funkcjonowania biznesu, wprowadzenie ułatwień w procesie inwestycyjnym, reforma finansów publicznych i wzmocnienie roli partnerstwa publiczno - prywatnego poprzez odformalizowanie reguł jego funkcjonowania" - powiedział.

Według prezesa KIG, w zakresie zmian podatkowych najważniejszym postulatem przedsiębiorców jest zmiana ustawy o podatku VAT. "Najbardziej celowe byłoby opracowanie ustawy o podatku od towarów i usług od podstaw, zwłaszcza biorąc pod uwagę niejasności interpretacyjne" - powiedział.

KIG postuluje zmniejszenie okresu oczekiwań na zwrot VAT-u. Chce także wprowadzenia powszechnej zasady kasowego rozliczania tego podatku, co pomogłoby zlikwidować zatory płatnicze. Płatność VAT powinna następować po uzyskaniu płatności za fakturę. Jednocześnie odliczenie podatku powinno być możliwe po zapłaceniu faktury.

Według niego, ważne jest również określenie jasnego kalendarza wejścia Polski do strefy Euro. Polskie firmy, zwłaszcza eksporterzy oraz producenci, którzy konkurują z importem z Azji, za jedną z istotniejszych barier ich rozwoju uważają brak wspólnej waluty.

"Bez szybkiego wprowadzenia zmian w prawodawstwie staniemy się rynkiem mało konkurencyjnym, a taka sytuacja grozi ucieczką inwestorów, również krajowych, na rynki azjatyckie, czy też do Stanów Zjednoczonych" - powiedział.

| LISTA ŻYCZEŃ BCC |
| --- |

Prezes Business Centre Club Marek Goliszewski przypomina o konieczności przeprowadzenia reformy emerytalnej.

"Do tego dochodzi potrzeba dokończenia reformy emerytalnej oraz zasadnicza zmiana działania KRUS. Niezbędna jest też poważna reforma systemu ochrony zdrowia i edukacji" - powiedział Goliszewski.

Zaznaczył, że oddzielny problem stanowi skomplikowany system podatkowy. Uproszczenie przepisów spowodowałoby wzrost efektywności ściągania podatków. Jak mówił, skończyłoby się kombinowanie, niepotrzebna byłaby armia urzędników kontrolujących podatników. Proste przepisy dają możliwość obniżenia podatków, a to z kolei powoduje zwiększenie wpływów budżetowych. Ten mechanizm sprawdził się w wielu krajach.

"W BCC uważamy, że rząd powinien zrealizować wcześniejsze zapowiedzi programowe Platformy Obywatelskiej i wprowadzić liniowy PIT na poziomie 15 proc. - jeszcze sprawiedliwszy byłby niższy, ponieważ obecnie faktyczna stopa podatkowa dla najbiedniejszych wynosi ok. 14,7 proc., oraz 15 proc. CIT" - powiedział.

"Z PO dochodzą nawet sygnały o możliwości obniżenia CIT do 10 proc. Jeśli to by się udało, Polska długo by nie schodziła z drogi szybkiego wzrostu gospodarczego" - dodał.

Według niego, hamulcem rozwoju gospodarczego są wysokie koszty pracy. Obecnie pracodawca do pensji netto pracownika dokłada jeszcze 130 proc. tej kwoty na podatki, ubezpieczenia i różne świadczenia, co uniemożliwia dynamiczny rozwój firm. Kiedy do tego dochodzą rosnące oczekiwania płacowe, problem dla pracodawcy naprawdę jest poważny.

Z kolei nadmierna liczba koncesji i zezwoleń ogranicza rozwój przedsiębiorczości i dodatkowo sprzyja korupcji. Żeby otworzyć restaurację trzeba uzyskać aż kilkanaście różnych zezwoleń, przy czym kolejne z nich wymagają uzyskania wcześniejszych, co komplikuje i wydłuża cały proces biurokratyczny.

"Dobrze więc, że rząd deklaruje chęć rzeczywistego ułatwiania działalności gospodarczej i że powstała komisja sejmowa, która ma się zająć likwidacją barier. Sejm może szybciej przeprowadzić zmiany legislacyjne, a poza tym nie musi się zmagać z oporem urzędników i innych środowisk zainteresowanych utrzymaniem status quo. Jednak ogrom pracy jest także po stronie rządu" - powiedział.

Według niego, najważniejsza będzie wola polityczna i odwaga przeprowadzenia zmian. Ważne też, żeby rząd i komisja współpracowały z przedsiębiorcami, którzy w praktyce mają do czynienia ze złymi przepisami.

Tagi: arendalski, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, prawo, najważniejsze, gospodarka polska, msp, czołówki, pap, zarzadzanie
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz