Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Czwarta transza deregulacji gospodarki z poprawkami w Senacie. Co się zmieni?

0
Podziel się:

Ustawa o ułatwieniach w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi czwarty element tzw. pakietu deregulacji.

Czwarta transza deregulacji gospodarki z poprawkami w Senacie. Co się zmieni?
(Włodzimierz Wasyluk/Reporter)
bEIEojvV

Senat zaproponował niewielkie poprawki do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, stanowiącej tak zwaną czwartą transze deregulacji. Jedna z nich zakłada korzystniejsze zasady korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych.

Ustawa o ułatwieniach w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi czwarty element tzw. pakietu deregulacji. Celem ustawy jest m.in. uproszczenie regulacji, redukcja części obowiązków informacyjnych, uściślenie niektórych zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne, redukcja wskazanych obowiązków dokumentacyjnych, a tym samym poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania.

Senatorowie przyjęli ponad 20 poprawek doprecyzowujących i poszerzających wprowadzane przez ustawę swobody w działalności gospodarczej. Np. ułatwiające zasady przedstawiania zaświadczeń lekarskich, doprecyzowujące oświadczenia przedsiębiorców o świadomości odpowiedzialności karnej, czy ułatwiające korzystanie z samochodów służbowych do celów prywatnych.

bEIEojvX

Za ustawą zagłosowało 55 senatorów, 26 - głównie z PiS - wstrzymało się od głosu. W czasie środowej debaty senator Henryk Cioch (PiS) zwracał uwagę, że ustawa nie ma żadnej treści normatywnej, a stanowi jedynie katalog zmian w wielu różnych aktach prawnych. Wyrażał też wątpliwość co do konstytucyjności tak zmienianego prawa.

Reprezentujący rząd wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj przekonywał, że zmiany mają wspólny mianownik - są nim postulaty formułowane przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zwracał też uwagę, że to już czwarta transza deregulacyjna, a konstytucyjność żadnej z dotychczasowych nie została zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny.

W uchwalonej w październiku przez Sejm ustawie zaproponowanych zostało ponad 40 rozwiązań wymagających dokonania zmian w 30 ustawach, m.in. w Kodeksie pracy, ustawie o izbach gospodarczych, ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto zmiany obejmują ustawy: o gwarantowanych przez państwo ubezpieczeniach eksportowych, o statystyce publicznej, o ochronie danych osobowych, o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, o systemie ubezpieczeń społecznych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, Prawie ochrony środowiska, o dostępie do informacji publicznej, o podpisie elektronicznym, materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, ochronie roślin, ustawie o podatku od towarów i usług, Prawie celnym, ustawie o podatku akcyzowym oraz o kredycie konsumenckim.

Czytaj więcej w Money.pl

bEIEojwd
bEIEojwy
wiadomości
wiadmomości
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)