Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Czy firma zatrudniająca pracowników może zawiesić działalność?

0
Podziel się

Działalność może zawiesić przedsiębiorca, który prowadzi firmę samodzielnie i nie zatrudnia żadnego pracownika. Pobyt pracowników na urlopie nie powoduje ustania stosunku pracy.

Czy firma zatrudniająca pracowników może zawiesić działalność?
(mbrochh/CC/Flickr)
bEgWNBZx

*Działalność może zawiesić przedsiębiorca, który prowadzi firmę samodzielnie i nie zatrudnia żadnego pracownika. Pobyt pracowników na urlopie nie powoduje ustania stosunku pracy. Osoby te są nadal zatrudnione, otrzymują wynagrodzenie za okres urlopu i wynagrodzenie to podlega wszelkim rygorom składkowym na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. *


Wypełniając wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności, należy zwrócić uwagę, że zawiera on oświadczenie przedsiębiorcy o niezatrudnianiu pracowników.

bEgWNBZz

Jeżeli mimo wszystko doszło do zawieszenia działalności w organie ewidencyjnym, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyłapie ten błąd, to powiadamia o tym fakcie organ ewidencyjny. Organ ten jest uprawniony do wezwania przedsiębiorcy do złożenia wyjaśnień i do wykreślenia wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej.

Następnie, po uzyskaniu informacji o prawomocnym wykreśleniu takiego wpisu, ZUS wszczyna postępowanie w sprawie, informując płatnika o obowiązku złożenia poprawionych dokumentów ubezpieczeniowych i opłacenia należnych składek. Płatnikowi, który nie zgadza się z informacją uzyskaną z ZUS, organ rentowy wydaje decyzję w sprawie obowiązku ubezpieczeń społecznych, od której przysługuje odwołanie do sądu. Kwestię obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, rozstrzyga natomiast właściwy oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, ponieważ ZUS jest w tym przypadku wyłącznie organem zobowiązanym do poboru składek.

Spółka cywilna – co z zawieszeniem działalności

W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej, zawieszenie wykonywania tej działalności będzie skuteczne wyłącznie w przypadku zawieszenia tej działalności przez wszystkich wspólników. Jeżeli okazałoby się, że nie wszyscy wspólnicy zawiesili działalność, wspólnik, który dokonał zgłoszenia zawieszenia obowiązku podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek, zostanie poinformowany o bezskuteczności zawieszenia. W przypadku, gdy wszyscy wspólnicy zawiesili działalność, ale do różnych dat, wyrejestrowania każdego z nich z ubezpieczeń i jako płatnika składek należy dokonać z datą zawieszenia działalności przez ostatniego z nich. Również w tym przypadku, wspólnicy mogą uzyskać w tej sprawie decyzję, od której będzie przysługiwało odwołanie do sądu.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. W przypadku wykazania przez przedsiębiorcę na formularzu EDG 1 okresu zawieszenia krótszego niż 1 miesiąc, organ ewidencyjny wydaje decyzję o odmowie wpisu.

bEgWNBZF

Autorka pracuje jako specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

bEgWNCaa
KOMENTARZE
(0)