Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Dług u fiskusa potaniał o 1,5 pkt procentowego

Dług u fiskusa potaniał o 1,5 pkt procentowego

Fot. greg801/iStockphoto
W wyniku środowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc. stopa odsetek od zaległości podatkowych obniżyła się z 13,5 proc. do 13 proc.

W ciągu ostatnich 3 miesięcy miały miejsce już trzy obniżki stóp procentowych, co spowodowało, że od listopada 2012 r. odsetki za długi u fiskusa obniżyły się w sumie o 1,5 pkt proc., powracając tym samym do poziomu z maja 2011 roku.

Zgodnie ze środową decyzją RPP, stopa lombardowa zostaje obniżona od 10 stycznia 2013 r. z 5,75 proc. do 5,5 proc.

Oznacza to, że stopa odsetek od zaległości podatkowych będzie wynosiła 13 proc. w skali roku, czyli pół punkta procentowego mniej niż dotychczas (zgodnie z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200 proc. stopy lombardowej oraz 2 proc., ale nie mniej niż 8 proc.).

 

To pierwsza obniżka stóp procentowych w 2013 roku. W 2012 r. RPP obniżała stopy dwukrotnie - w ostatnich dwóch miesiącach ubiegłego roku. W efekcie w ciągu 3 ostatnich miesięcy odsetki za zwłokę obniżyły się łącznie o 1,5 pkt proc., powracając tym samym do poziomu z maja 2011 roku.

 

Termin

Stopa lombardowa NBP

Stopa odsetek od zaległości podatkowych:

200 proc. stopy lombardowej + 2 proc.

Obniżona stopa odsetek od zaległości podatkowych (75 proc.)

Od 10 stycznia 2013 r.

5,5 proc.

13 proc.

9.75 proc.

Od 6 grudnia 2012 r. do 9 stycznia 2013 r.

5,75 proc.

13,5 proc.

10,13 proc.

Od 8 listopada do 5 grudnia 2012 r.

6 proc.

14 proc.

10,5 proc.

Od 10 maja do 7 listopada 2012 r.

6,25 proc.

14,5 proc.

10,88 proc.

Od 9 czerwca 2011 r. do 9 maja 2012 r.

6 proc.

14 proc.

10,5 proc.

Od 12 maja do 8 czerwca

2011 r.

5,75 proc.

13,5 proc.

10,13 proc.

Od 6 kwietnia do 11 maja 2011r.

5,5 proc.

13 proc.

9,75 proc.

Od 20 stycznia do 5 kwietnia 2011r.

5,25 proc.

12,5 proc.

9,38 proc.

Źródło: wyliczenia Tax Care na podstawie danych NBP

Stopa odsetek od zaległości podatkowych może być obniżona w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki. Jeśli podatnik ureguluje zaległości wobec fiskusa w ciągu 7 dni, może skorzystać z obniżonej stawki. Wynosi ona 75 proc. stawki podstawowej, czyli po ostatniej zmianie – 9,75 proc..

fiskus, dług, rpp, stopy procentowe
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie