Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Do przetargu wystarczy kopia dokumentu

Nie trzeba wyrabiać osobnego oryginału każdego dokumentu uprawniającego do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Prebranac/Dreamstime.com)

*Nie trzeba wyrabiać osobnego oryginału każdego dokumentu uprawniającego do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Wystarczy kserokopia, potwierdzona przez startującego. *

W zamówieniach publicznych wymagane są potwierdzenia dokumentów dopuszczających do postępowania. Wykonawcy, którzy większość zleceń zdobywają dzięki przetargom publicznym muszą często przedstawiac liczne referencje, zaświadczenia oraz świadectwa kwalifikacji. Ustawodawca, przewidując uciążliwość - a często wręcz niemożność - zdobywania za każdym razem dokumentu oryginalnego, który dołączony byłby do oferty, dopuścił dołączanie do niej kserokopii, potwierdzanej za zgodność z oryginałem przez samego wykonawcę.

Możliwość ta explicite dotyczy jednak tylko dokumentów wystawianych przez organa sądowe lub administracyjne: zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, odpisów z KRS, deklaracji podatkowych, czy zaświadczeń REGON.

Pojawia się więc pytanie - czy pozostałe dokumenty: referencje, świadectwa kwalifikacji, dowody na dysponowanie przez ubiegającego się o zamówienie publiczne odpowiednim potencjałem finansowym, przeszkolonym personelem - muszą być złożone w oryginale lub jako poświadczone notarialnie kopie.

W opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie można wykluczyć z postępowania przetargowego oferenta, który także w przypadku dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykonawcy, składa je w formie osobiście poświadczonych kserokopii.

Interpretacja w kierunku obowiązku składania tych dokumentów w oryginale prowadziłaby do nieuzasadnionego zwiększenia formalizmu w stosunku do dokumentów sądowych i administracyjnych - twierdzą w opinii prawnicy Urzędu Zamówień Publicznych.

_ Pozostawałaby więc w sprzeczności z założeniem ustawodawcy zmierzającym do ułatwienia wykonawcom uczestnictwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie, nie wydaje się uzasadnionym różnicowanie dokumentów w ramach postępowania o zamówienie publiczne ze względu na formę, zwłaszcza w kierunku przyjmowania bardziej rygorystycznego rozwiązanie w stosunku do dokumentów mających mniejszą rangę _ - dodają eksperci UZP.

Tagi: przetarg, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz