Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Drogie, droższe, wymagane przepisami UE

0
Podziel się:

Rynek zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest wart 128 mln zł.

Drogie, droższe, wymagane przepisami UE
(PAP/Paweł Kopczyński)

1 stycznia weszła w życie ustawa zmieniająca obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przedsiębiorcy muszą zebrać 24-40 procent elektroodpadów w stosunku do masy sprzętu jaki wprowadzili na rynek w 2008 roku.

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy sprzęt AGD i RTV ma obowiązek zbierania zużytego sprzętu. Jednak od 1 stycznia przepisy wymagają ile tego sprzętu zebrać musi. Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw, ogłoszona 18 grudnia 2008 roku, jej przepisy obowiązują od 1 stycznia 2009 roku.
- _ Nowelizacja ustawy upoważnia ministra środowiska do określenia na drodze rozporządzenia rocznych poziomów zbiórki zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych _ - zaznacza Amalia Gajec z Organizacji Odzysku Biosystem Elektrorecykling SA.

Firma, objęta obowiązkiem, w 2009 roku musi zebrać 24 procent masy sprzętu wprowadzonego na rynek w 2008 roku. Jedynie zbiórka lamp wymagana jest na poziomie co najmniej 40 procent.

Jeżeli, przykładowo importer w 2008 roku sprzedał 100 ton odkurzaczy, w tym roku ma obowiązek zebrać 24 tony zużytych urządzeń i przekazać je firmie zajmującej się odzyskiwaniem i przetwarzaniem elektrozłomu.

| W jaki sposób ustalany jest minimalny poziom zbiórki zużytego sprzętu? |
| --- |
| Minister wyznacza roczne poziomy zbiórki na podstawie danych o masie sprzętu wprowadzonego w poprzednim roku kalendarzowym. Z danych GIOŚ wynika, iż w 2007 roku wprowadzono około 550 652,1 ton elektroniki. Prognozy na rok 2008 przewidują, iż na rynek zostanie wprowadzone około 633 249,9 ton. Aby wywiązać się obowiązku wynikającego z przepisów unijnych, (dokładniej z dyrektywy 2002/96/WE), zobowiązujących do zebrania 4kg/mieszkańca/rok zużytego sprzętu, w Polsce należy zebrać około 152 502 ton (biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców wynoszącą ok. 38 mln) czyli 24 procent masy wprowadzonego w 2008 roku do obrotu sprzętu. |

Nowelizacja ustawy wprost zakazuje uwidaczniania poszczególnych kosztów gospodarowania odpadami przy sprzedaży sprzętu. - _ Obowiązkowe jest natomiast uwidocznienie łącznych kosztów gospodarowania odpadami dla sprzętu z grupy 1-2 (wielko- i małogabarytowy sprzęt AGD) oraz 4-5-6 (sprzęt audiowizualny, oświetleniowy oraz narzędzia). Koszty gospodarowania odpadami stanowią część ceny, a nie dodatkową opłatę pobieraną przy zakupie sprzętu _. - uściśla Amalia Gajec Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych przekazuje sprzedawcom detalicznym i hurtowym informację o kosztach gospodarowania odpadami, czyli o wydatkach poniesionych na zbiórkę, przetwarzanie, recykling lub inne niż recykling procesy odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu.

Niezebranie elektro-odpadów w wymaganej ilości nie grozi karą, lecz skutkuje obowiązkiem uiszczenia _ opłaty produktowej _. Jej wysokość zależy od rodzaju sprzętu według klasyfikacji, oraz tego, jaki procent wymaganego poziomu został zebrany.

Stawka opłaty produktowej wynosi 1,80 zł za kilogram elektroodpadu jaki przedsiębiorca ma obowiązek zebrać. Niektóre urządzenia mają wyższą cenę ekologiczną: za akumulatory firma zapłaci od 0,13 zł do 27,51 zł za sztukę, natomiast za baterie nawet do 3,26 zł za sztukę.

Obowiązek zbiórki zużytego sprzętu można przenieść na inną firmę, na drodze umowy. Opłaty dla firm zajmujących się zbiórką i odzyskiwaniem zużytego sprzętu wynoszą, w zależności od firmy i oferty: 0,16-0,60 zł za kilogram sprzętu, ale uwaga - ustalany jest na podstawie masy sprzętu wprowadzonego na rynek.

| Ile wart jest rynek zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego? |
| --- |
| Producenci i importerzy muszą zebrać w tym roku 156 810 ton zużytego sprzętu. Gdyby nikomu nie udało się sprostać minimalnej masy zebranej - suma opłat produktowych wyniosłaby 282,2 mln zł. Przedsiębiorstwa wolą jednak zdać się na firmy zajmujące się zbiórką elektroodpadów i przekazać im obowiązek. Odpłatnie. Przy średniej stawce 20 gr za kilogram i wprowadzonych w 2008 roku 639 941 tonach elektrozłomu - biznes przejęcia obowiązku wart jest 128 mln zł. |

Akcesja Polski do Unii Europejskiej nałożyła na nas obowiązek dostosowania naszego prawa do prawa Wspólnoty. W kwestii gospodarowania odpadami nadal podlegamy kilku przepisom przejściowym. Natomiast wiele regulacji nie musimy kopiować dosłownie, a jedynie wybrać indywidualny sposób na wyegzekwowanie od przedsiębiorców sprostania wymaganiom unijnym.

Z tego względu w Ustawie przewidziano szereg rozwiązań szczegółowych.Po pierwsze - opłata produktowa naliczana jest w systemie degresywnym:

  • 1. W przypadku zebrania do 50 procent wyznaczonego poziomu - wprowadzający sprzęt wpłaca 100 procent należnej opłaty produktowej;
    • 2. Powyżej 50 procent, a poniżej 70 procent wyznaczonego poziomu - wprowadzający sprzęt wpłaca 75 procent należnej opłaty produktowej;
    • 3. Powyżej 75 procent wyznaczonego poziomu, jednak mniej niż 100 procent - wprowadzający sprzęt wpłaca 10 procent należnej opłaty produktowej.
    • 4. Zebranie 100 procent i więcej w stosunku do wymaganego poziomu oznacza, że przedsiębiorca opłaty produktowej nie będzie musiał uiszczać.

-_ W 2010 roku osiągnięcie wyznaczonego poziomu zbiórki powyżej 75 proc. będzie upoważniało do wpłacenia 75 proc. należnej opłaty produktowej. _ - wyjaśnia Amalia Gajec. Z kolei zbiórka poniżej 75proc. wyznaczonego poziomu będzie skutkowała obowiązkiem wniesienia 100 proc. obowiązującej opłaty produktowej.

Przepisy Ustawy obejmują przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż sprzętu za pośrednictwem wszelkich środków porozumiewania się na odległość, a nie tylko środków masowego przekazu lub sieci teleinformatycznych. Określenie _ wprowadzający sprzęt, _ zgodnie z nowelizacją - dotyczy przedsiębiorców, którzy odpłatnie lub nieodpłatnie udostępniają sprzęt po raz pierwszy na terytorium państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA.

Stąd wprowadzającym sprzęt jest przedsiębiorca, który:

  • - produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem;
  • - wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę ;
  • - importuje sprzęt z wyjątkiem przedsiębiorcy, który wyłącznie zapewnia finansowanie zgodne z warunkami określonymi w umowie finansowania. (dotyczy np. banków, finansujących zakup sprzętu, który jest następnie używany przez innego przedsiębiorcę). Nowelizacja zwiększa liczbę podmiotów upoważnionych do zbierania zużytej elektroniki. W przypadku nieopłacalności lub niemożności naprawy - sprzęt można zostawić w punkcie serwisowym. Natomiast ze względu na dużą ilość sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (zwłaszcza wielkogabarytowego) pozostawianego w punktach skupu złomu - również ten rodzaj pozbywania się elektro-złomu został uwzględniony w ustawie.
Kalkulator wynagrodzeń Money.pl
*Sprawdź jaką dostaniesz wypłatę * Od 1 stycznia obowiązuje nowa skala podatkowa. Podatek dochodowy obliczany jest według stawek - 18 i 32 procent. Oblicz wynagrodzenie z kalkulatorem Money.pl

W Ustawie zmniejszono wysokość opłaty rejestrowej i rocznej z 8 tys. zł na 4 tys. zł, natomiast dla mikroprzedsiebiorców z 400 zł na 300 zł, w oparciu o pojęcie mikroprzedsiębiorcy zdefiniowanej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Zmniejszono również częstotliwość sprawozdań o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje - składanych do GIOŚ. Od 1 stycznia 2009 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do złożenia sprawozdań co pół roku, a nie jak dotychczas co kwartał. - do 31 lipca (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca) - do 15 marca ( za okres od 1 lipca do grudnia każdego roku).

Zobowiązano przedsiębiorcę do takiego oznakowania sprzętu, które pozwala na identyfikację jego producenta.

Tekst powstał we współpracy z Biosystem Elektrorecykling SA.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)