Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
związkowcy
10.03.2011 09:24

Fundusz Świadczeń Socjalnych nie jest konieczny

Można go zlikwidować poprzez zmianę układu zbiorowego lub regulaminu wynagrodzeń.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Orangeline/Dreamstime.com)

*Pracodawcy zatrudniający na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z reguły są obowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przy spełnieniu pewnych warunków można jednak tego uniknąć. *


Aby zrezygnować z ZFŚS, pracodawca musi najpierw doprowadzić do zmiany układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania. Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, układ zbiorowy pracy może dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz, co więcej może stanowić, że nie będzie on tworzony.

Natomiast w sytuacji, kiedy pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, kwestie związane z tworzeniem funduszu i wysokością jego odpisu może zawierać regulamin wynagradzania. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie wysokości odpisu na fundusz lub nietworzenia funduszu wymagają uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

W praktyce oznacza to, że pracodawca musi uzyskać zgodę zakładowej organizacji związkowej lub przedstawiciela pracowników na wskazane przez niego propozycje w sprawie zmian zapisów dotyczących funduszu. W przypadku braku takiej zgody będzie zmuszony prowadzić fundusz socjalny na dotychczasowych zasadach.

Kiedy zrezygnować z funduszu?

Rezygnacja z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, może nastąpić w każdej chwili. Przy czym zmieniony regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Z kolei zmiany do układu zbiorowego pracy wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych a okres wypowiedzenia układu wynosi trzy miesiące kalendarzowe, chyba że strony w układzie postanowią inaczej.

W sytuacji utworzenia funduszu przy poziomie zatrudnienia poniżej 20 osób i poniżej 20 etatów, rezygnacja z niego następuje poprzez poinformowanie pracowników w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W każdym kolejnym roku taką informację należy ponowić.

Przy rezygnacji z funduszu pracodawca ma obowiązek rozdysponowania, zgodnie z obowiązującym regulaminem ZFŚS, już zgromadzonych w ramach funduszu środków.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/2/t111362.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/zwolnienie;spolecznego;inspektora;pracy,50,0,787250.html) Zwolnienie społecznego inspektora pracy Tylko za zgodą zakładowej organizacji związkowej możemy zwolnić pracownika, który jest społecznym inspektorem pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/29/t93469.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/chorobowe;pod;lupa;pracodawca;moze;sprawdzac;l4,117,0,786805.html) Chorobowe pod lupą. Pracodawca może sprawdzać L4 Jeżeli pracownik daje sfałszowane zwolnienie lekarskie, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/238/t38638.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/dyscyplinarka;za;prace;na;chorobowym;nie;zawsze,172,0,772012.html) Dyscyplinarka za pracę na chorobowym? Nie zawsze Jeśli lekarz na L4 nie zapisał przeciwwskazań, pracownik może zajmować się podczas choroby np. dodatkowymi zleceniem.
Tagi: związkowcy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz