Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak odliczyć cały VAT od leasingowanego auta

0
Podziel się:

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązują przepisy przejściowe w zakresie odliczania podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów.

Jak odliczyć cały VAT od leasingowanego auta
(Joe Crawford/CC/Flickr)

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązują przepisy przejściowe w zakresie odliczania podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (zwaną dalej ustawą nowelizacyjną).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej w przypadku nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł.

Przepis ten ma również zastosowanie do podatników użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - wówczas kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i innych pojazdów samochodowych, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

Ograniczenia, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, nie dotyczą jednak pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju:

1. wielozadaniowy, van;
2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.;
6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Istotne jest, iż spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy nowelizacyjnej stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego przez zaświadczenie wydane przez stację oraz na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Podsumowując, aby odliczyć cały podatek naliczony od leasingowanego auta, pojazd ten musi odpowiadać warunkom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, potwierdzonym dodatkowo stosownym zaświadczeniem z okręgowej stacji kontroli pojazdów i odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dowiedz się więcej na temat samochodu firmie:
[ ( http://static1.money.pl/i/h/7/t40455.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/upusty;rekompensuja;wyzszy;vat;na;auta;z;kratka,198,0,761286.html) Upusty rekompensują wyższy VAT na auta z kratką W przypadku modeli do 80 tys. zł utrata odliczenia podatku VAT nie jest bardzo dotkliwa.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/79/t111951.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/auta;z;kratka;w;leasingu;-;nizszy;vat;przez;trzy;lata,132,0,683908.html) Auta z kratką w leasingu - niższy VAT przez trzy lata Od stycznia samochody z homologacją najprawdopodobniej nie będą już dla firm tak atrakcyjne. Planowany zakaz odliczania VAT od ich zakupu to koszty wyższe o co najmniej 13 procent.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/49/t35121.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/chcesz;byc;platnikiem;vat;sprawdz;swoje;obowiazki,195,0,878275.html) Chcesz być płatnikiem VAT? Sprawdź swoje obowiązki Przedsiębiorca pragnący prowadzić działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT powinien być świadom obowiązków ciążących na nim przed jej rozpoczęciem.
vat
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)