Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
vat
05.08.2011 09:43

Jak odliczyć cały VAT od leasingowanego auta

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązują przepisy przejściowe w zakresie odliczania podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Joe Crawford/CC/Flickr)

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. obowiązują przepisy przejściowe w zakresie odliczania podatku VAT od nabycia i eksploatacji pojazdów, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (zwaną dalej ustawą nowelizacyjną).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej w przypadku nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, stanowi 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6000 zł.

Przepis ten ma również zastosowanie do podatników użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - wówczas kwotę podatku naliczonego stanowi 60 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, przy czym suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i innych pojazdów samochodowych, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może przekroczyć kwoty 6000 zł.

Ograniczenia, o których mowa powyżej, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, nie dotyczą jednak pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju:

1. wielozadaniowy, van;
2. pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 proc. długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków;
3. pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
4. pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
5. pojazdów samochodowych będących pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.;
6. pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;
7. przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest: odsprzedaż tych samochodów (pojazdów) lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Istotne jest, iż spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 1 - 4 ustawy nowelizacyjnej stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego przez zaświadczenie wydane przez stację oraz na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Podsumowując, aby odliczyć cały podatek naliczony od leasingowanego auta, pojazd ten musi odpowiadać warunkom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy nowelizacyjnej, potwierdzonym dodatkowo stosownym zaświadczeniem z okręgowej stacji kontroli pojazdów i odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym.

Dowiedz się więcej na temat samochodu firmie:
[ ( http://static1.money.pl/i/h/7/t40455.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/upusty;rekompensuja;wyzszy;vat;na;auta;z;kratka,198,0,761286.html) Upusty rekompensują wyższy VAT na auta z kratką W przypadku modeli do 80 tys. zł utrata odliczenia podatku VAT nie jest bardzo dotkliwa.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/79/t111951.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/auta;z;kratka;w;leasingu;-;nizszy;vat;przez;trzy;lata,132,0,683908.html) Auta z kratką w leasingu - niższy VAT przez trzy lata Od stycznia samochody z homologacją najprawdopodobniej nie będą już dla firm tak atrakcyjne. Planowany zakaz odliczania VAT od ich zakupu to koszty wyższe o co najmniej 13 procent.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/49/t35121.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/chcesz;byc;platnikiem;vat;sprawdz;swoje;obowiazki,195,0,878275.html) Chcesz być płatnikiem VAT? Sprawdź swoje obowiązki Przedsiębiorca pragnący prowadzić działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT powinien być świadom obowiązków ciążących na nim przed jej rozpoczęciem.
Tagi: vat, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, zakładam firmę, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz