Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
walne zgromadzenie
14.07.2011 10:55

Jak przebiega walne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

To najwyższy organ uchwałodawczy, który decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących działalności spółki.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)

Walne zgromadzenie wspólników jest najwyższym uchwałodawczym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to organ, który decyduje o najważniejszych sprawach.

Spółki sporządzają roczne sprawozdanie finansowe na 31 grudnia. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości należy zakończyć prace związane ze sprawozdaniem finansowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 31 marca kolejnego roku.

W następnej kolejności sprawozdanie roczne zgodnie z art. 231 KSH podlega zatwierdzeniu przez zgromadzenie udziałowców. Jeśli w spółce działa rada nadzorcza wcześniej musi ona zaopiniować sprawozdanie. Każde z nich nie powinno zawierać nie mniej niż cztery poniższe uchwały:


Uchwała nr 1

Zwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za 2010 r.

*Uchwała nr 2 *

Zwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2010 r.

Uchwała nr 3

Zwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o. uchwala podział zysku spółki za 2010 r. wykazanego sprawozdaniem finansowym.

Uchwała nr 4

Zwyczajne zgromadzenie wspólników sp. z o.o. udziela absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r.

Zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, czyli w większości spółek do 30 czerwca. Nie znaczy to, że uchwała podjęta na zwyczajnym zgromadzeniu, które odbędzie się później, będzie nieważna. W praktyce bardzo często dochodzi do naruszenia terminu ustawowego, w większości przypadków jednak nie pociąga to za sobą konsekwencji.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/224/t34784.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/zobacz;jak;zarejestrowac;spolke;z;o;o;,130,0,727426.html) Zobacz, jak zarejestrować spółkę z o.o.
Podczas zgromadzenia wspólnicy muszą podjąć wiele ważnych decyzji. Przede wszystkim mogą sprawozdanie finansowe zatwierdzić bądź odmówić jego zatwierdzenia. Wspólnicy mogą również zwrócić sprawozdanie zarządowi do sprostowania czy też uzupełnienia.

Udzielane jest również członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego jest istotne, przed nim nie jest bowiem możliwe rozliczenie wyniku finansowego spółki. Jest więc warunkiem podjęcia decyzji co do podziału zysku lub pokrycia straty.

Rozliczenie rocznego wyniku finansowego zależy od sytuacji finansowej spółki. Nie jest jednak tak, że wypracowanie przez spółkę zysku za poprzedni rok obrotowy pozwala udziałowcom w każdym wypadku zdecydować o jego wypłacie w formie dywidendy.

Jeżeli bilans wykazuje stratę za poprzednie lata, to zysk należy w pierwszej kolejności przeznaczyć na jej pokrycie. Ponadto umowa spółki może przewidywać konieczność przeznaczenia części lub całości zysku na inne cele, m.in. na kapitał rezerwowy czy pokrycie przyszłych strat.

Sposób rozliczenia wyniku finansowego warto więc przemyśleć. W praktyce często ma miejsce sytuacja, w której udziałowcy chcieliby zmienić wcześniejszą decyzję w tym zakresie. Niestety, w większości wypadków trzeba z tym poczekać do kolejnego zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t46602.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;rozwiazac;spolke;cywilna,1,0,794625.html) Jak rozwiązać spółkę cywilną Do rozwiązania spółki cywilnej konieczne są ważne powody, np. konflikt między wspólnikami lub utrata uprawnień wymaganych do świadczenia usług.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/167/t34727.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/czy;polak;moze;byc;prezesem;rosyjskiej;spolki,166,0,870310.html) Czy Polak może być prezesem rosyjskiej spółki? Zatrudniając Polaka w spółce na terytorium Federacji Rosyjskiej, należy uzyskać zezwolenie na prawo zatrudnienia obcokrajowca.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/46/t35118.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/spolka;a;indywidualna;dzialalnosc;gospodarcza,137,0,838025.html) Spółka a indywidualna działalność gospodarcza Forma działalności gospodarczej może przesądzić o jej powodzeniu. Przed założeniem firmy powinniśmy poznać wszystkie możliwości.
Tagi: walne zgromadzenie, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz