Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
odszkodowanie
25.07.2006 15:08

Jak rozliczyć odszkodowanie?

Poniesione przez spółkę koszty związane z usunięciem skutków zalania powinny być potrącone w momencie ich poniesienia, a odszkodowanie należy zaliczyć do przychodów w momencie otrzymania.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Pytanie *

Spółka otrzymała od ubezpieczyciela odszkodowanie za zalanie biura (środek trwały spółki). Koszty poniesione przez spółkę związane z usunięciem skutków zalania były dużo wyższe.
Jak rozliczyć otrzymane odszkodowanie oraz poniesione wydatki?

*Odpowiedź *

Poniesione przez spółkę koszty związane z usunięciem skutków zalania powinny być potrącone w momencie ich poniesienia, a odszkodowanie należy zaliczyć do przychodów w momencie otrzymania.

Koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione - zob art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p.

Reguła ta obowiązuje także w przypadku osób fizycznych, ale w tym wypadku stanowi ona wyjątek od zasady. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 4-6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., koszty uzyskania przychodów co do zasady są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. U podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są jednak potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą - zasada ta ma zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

W przypadku kosztów napraw trudno jest przypisać je do konkretnych przychodów, gdyż są to wydatki na utrzymanie i zabezpieczenie źródła przychodów. Tym samym koszty usunięcia zalania powinny być potrącone w momencie ich poniesienia i udokumentowania.
W zakresie przychodów należy zauważyć, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. oraz art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. przychodem są między innymi otrzymane należności, w tym także odszkodowanie pochodzące z ubezpieczeń.

Autor współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego, Dom Wydawniczy ABC

Tagi: odszkodowanie, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie, prawo cywilne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz