Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jak zamknąć firmę?

Jak zamknąć firmę?

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z podobnymi formalnościami jak jej rozpoczęcie.

Przedsiębiorca musi więc kolejno wyrejestrować się w organie ewidencyjnym, urzędzie skarbowym, statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.Zamknięcie firmy wiąże się też zazwyczaj z dodatkowymi kosztami.

Sposób zakończenia działalności gospodarczej zależy od formy jej prowadzenia.

Działalność prowadzona indywidualnie - przedsiębiorca musi wypełnić wniosek o likwidację działalności, złożyć go w urzędzie gminy, w którym się zarejestrował i najpóźniej po 14 dniach otrzyma decyzję o wykreśleniu z

rejestru.

Następnie w terminie 7 dni od wykreślenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej należy złożyć dokumenty wyrejestrowujące we właściwym oddziałe ZUS. Przedsiębiorca, który nie zatrudniał pracowników, składa wypełnione druki ZUS ZWPA, ZUS ZWUA.

Jeśli likwidacja firmy wiąże się z rozwiązaniem umowy z pracownikiem, także i jego należy wyrejestrować z ubezpieczeń. Należy tego także dokonać na druku ZUS ZWUA. Wyrejestrowanie z ZUS nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.Następnym krokiem jest wizyta w urzędzie skarbowym: w celu likwidacji działalności gospodarczej należy przedłożyć w terminie 7 dni od otrzymania decyzji wykreślającej z Ewidencji Działalności Gospodarczej w przypadku podatników podatku VAT, - 14 dni od otrzymania decyzji wykreślającej z Ewidencji Działalności Gospodarczej jeśli przedsiębiorca nie był podatnikiem podatku VAT, następujące druki :


W przypadku, gdy przedsiębiorca zarejestrowany był w innym urzędzie dla celów podatku dochodowego, w innym natomiast dla celów podatku VAT, druk NIP - 3 składa w pierwszym z nich, VAT - Z natomiast w drugim.

Kolejną rzeczą, jaką należy zrobić zamykając firmę jest wykreślenie z rejestru REGON, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

W ciągu 14 dni od daty wykreślenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej należy złożyć w nim: * Oryginał zaświadczenia REGON

  • * Decyzję o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • * W przypadku spółki cywilnej – aneks do umowy spółki lub oświadczenie mówiące o likwidacji spółki.
  • * Wypełniony wniosek RG-2 (pobierz formularz RG 2)


Jeśli działalność została wcześniej zgłoszona do Państwowej Inspekcji Pracy lub do SANEPIDU, instytucje te należy pisemnie powiadomić o jej zakończeniu w ciągu 30 dni od wykreślenia z ewidencji.

Rozliczenia podatkowe: przy likwidacji działalności należy sporządzić spis z natury. Spis ten obejmuje towary handlowe, wyroby gotowe, materiały podstawowe i pomocnicze, półwyroby, braki i odpadki oraz rzeczowe składniki
majątkowe nie będące środkami trwałymi, jakie pozostały z zakończonej
działalności. Wycenić je należy według ceny zakupu, a jeślii zostały przez przedsiębiorcę wytworzone, według kosztu ich wytworzenia. Od wartościZOBACZ TAKŻE:

Pobierz PIT - X

remanentu liczymy dochód, który moglibyśmy uzyskać, sprzedając pozostałe nam towary. Do jego obliczenia potrzebny nam będzie wskaźnik udziału dochodów w przychodach firmy. W celu jego obliczenia sumujemy dochody za ostatnie trzy miesiące, po czym dzielimy je przez zsumowane trzymiesięczne przychody. Następnie przez ten wskaźnik mnożymy wartość wynikającą ze spisu z natury. Dochód z remanentu likwidacyjnego wykazujemy w formularzu PIT - 5X i płacimy od niego zryczałtowany, 10 proc. podatek dochodowy. Jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja.

Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku od towarów i usług to w przypadku
zaprzestania działalności, osoby fizyczne powinny w ciągu 30 dni od
zaprzestania działalności sporządzić spis "z natury" towarów (wyceny
dokonuje się według ich przeciętnej ceny w danej miejscowości), które nie
zostały sprzedane, a następnie w ciągu 14 dni od sporządzenia zawiadomić o
tym urząd skarbowy i wpłacić należny podatek VAT. Wraz z zapłatą należnego
podatku, należy złożyć oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności
podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na którego
podstawie przedsiębiorca zostaje wykreślony z rejestru podatników. Jeżeli
spis był nierzetelny albo nie został złożony w terminie, wtedy urząd
skarbowy sam ustala wartość towarów i nalicza podatek VAT w wysokości 22%, bez możliwości dokonania odliczeń. Obrót tymi towarami jest dalej możliwy, podlega tylko opłacie skarbowej, i są one zwolnione z podatku VAT przez okres 12 miesięcy.

Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie
Cola91
31.61.130.* 2011-10-03 18:45
Chciałbym zamknać firmę w Niemczech. Czy musze to zrobic osobiscie, czy tez moge za czyimś pośrednictwem? Firma działą zaledwie 2 miesiace, i nie ma zadnych zadłuzen.
Mifi
83.9.46.* 2011-05-27 22:05
Witam złożyłem np. 25 maja wniosek o zakończenie działalność gospodarczej ,we wniosku podałam termin zakończenia działalności gospodarczej 15 maja. Czy możliwe jest takie zakończenie działalności?
Doradca_biznesowy
193.164.157.* 2011-01-19 13:16
Eee tam. Widzę błąd w artykule. Poza tym są juz nowe rozwiązania planowane przez rząd. Obecnie składa sie w UM formularz
EDG-1 i urząd miasta rozsyła info do GUS, ZUS i US.
Zobacz więcej komentarzy (28)