Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kasy fiskalne
01.03.2012 09:13

Kasa fiskalna. Sprawdź, kiedy jest obowiązkowa

Nowi przedsiębiorcy nie muszą o niej myśleć do momentu, kiedy ich obrót przekroczy 20 tys. zł. Nie jest to jedyna okoliczność zwalniająca z obowiązku posiadania kasy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Lisa F. Young/Dreamstime)

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych muszą dokumentować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Istnieją jednak też zwolnienia dotyczące określonych towarów i usług oraz samych podatników. Nowi przedsiębiorcy nie muszą myśleć o kasie do momentu, kiedy ich obrót przekroczy 20 tys. zł, a kontynuujący działalność gospodarczą biorą pod uwagę kwotę z poprzedniego roku, która wynosi 40 tys. zł.

Podatnicy, którzy zobowiązani są do zastosowania wspomnianego wyżej urządzenia powinni pamiętać o tym, że jeżeli z przyczyn niezależnych od nich nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, obroty i kwoty podatku należnego należy ewidencjonować stosując rezerwową kasę rejestrującą. W przypadku, gdy jest to niemożliwe nie można dokonywać sprzedaży.

Ponadto, w razie stwierdzenia naruszenia tego obowiązku, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Warto także pamiętać o tym, że dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe
albo za przestępstwo skarbowe.

W myśl artykułu 111 ust. 1 ustawy o VAT ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, co do zasady, zobowiązani są prowadzić podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
oraz rolników ryczałtowych. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie przedsiębiorcy świadczący określoną wyżej działalność na rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Istnieją liczne wyjątki

Od powyższej zasady istnieją jednakże wyjątki. Zostały one szczegółowo uregulowane rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji
przy zastosowaniu kas rejestrujących. Podatnik powinien zwrócić uwagę na dwie alternatywne formy przewidzianych zwolnień obowiązujących do 31 grudnia 2012 roku. Mianowicie związanych z branżą, w której działa firma, a także z wysokością osiągniętych obrotów.

Przede wszystkim ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej nie trzeba sprzedaży takich czynności, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia np. usługi w zakresie edukacji
(choć z wyłączeniem nauki tańca i usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych ), sprzedaż biletów lotniczych. Zwolnieniu z obowiązku ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej nie podlegają przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów i usług wymienionych w pozycjach 1-32 załącznika do rozporządzenia, pod warunkiem, że w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem z działalności gospodarczej określonej w artykule 111 ustawy o VAT, był wyższy niż 80 proc. Należą do nich między innymi takie czynności jak świadczenie usług związanych z transportem, turystyką, rolnictwem, a także z szeroko rozumianym unicestwianiem odpadów. Ponadto, warto pamiętać, że omawianym zwolnieniem przedmiotowym objęte zostały usługi telekomunikacyjne, jak również finansowe i ubezpieczeniowe.

Drugim rodzajem zwolnień przewidzianych dla przedsiębiorców świadczących usługi lub sprzedających różnego rodzaju towaru, są zwolnienia podmiotowe, z których można skorzystać pod warunkiem nie przekroczenia określonych limitów.

I tak, podatnicy, których obroty netto na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 tys. zł nie podlegają obowiązkowi zastosowania kasy fiskalnej w celu ewidencjonowania sprzedaży. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Warto w tym miejscu podkreślić, że limit ten dotyczy podatników kontynuujących działalność rozpoczętą w latach poprzednich. W przypadku przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą w bieżącym roku limit ten jest znacznie niższy - wynosi 20 tys. zł i dotyczy roku rozpoczęcia działalności.

Dość istotną kwestią, jest również wspomnienie o tym, że niektóre grupy podatników zostały wyłączone z opisanych wyżej zwolnień. Między innymi nie mogą z nich skorzystać przedsiębiorcy trudniący się sprzedażą gazu płynnego, świadczący usługi taksówkowe, czy też sprzedający wyroby tytoniowe oraz napoje alkoholowe, będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., bez względu na ich symbol PKWiU.

Czytaj więcej o podatku VAT
Co trzeba wiedzieć o kasach fiskalnych? Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zdają sobie sprawę, jakie kary grożą im za brak kasy rejestrującej. Niewiedza ta pociąga za sobą pewne konsekwencje, dlatego też warto zapoznać się ze specyfiką kas fiskalnych.
Wykonujesz pracę na podstawie umowy o dzieło? Uważaj na VAT Tak realizowana praca może mieścić się w definicji samodzielnej działalności gospodarczej. Można jednak skorzystać ze zwolnienia z VAT.
Kiedy zwolnienie z VAT przy najmie nieruchomości? Należy pamiętać, że najem nieruchomości tylko w nielicznych przypadkach jest zwolniony z VAT.
Tagi: kasy fiskalne, kasa fiskalna, wiadomości, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz