Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kiedy pracownika można zbadać alkomatem

0
Podziel się

Pracodawca ma obowiązek zabronić pracy pijanemu podwładnemu. Ale nie zawsze może go przebadać.

Kiedy pracownika można zbadać alkomatem
(kot2626/iStockphoto)
bEgDImAB

Pracodawca ma obowiązek nie dopuścić do pracy pijanego pracownikowi. Z drugiej jednak strony musi też szanować godność pracownika i nie może zmusić go do badania alkomatem.

Jak informuje portal e-prawnik.pl, obowiązek powstrzymania od pracy dotyczy także pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się w zakładzie nietrzeźwy albo spożywał alkohol w czasie pracy.

Pracownik może jednak odmówić badania. I szef nie może go zmusić, ale w uzasadnionych przypadkach powinien zabronić mu wykonywania obowiązków. To jednak nadal nie daje pracodawcy większej władzy w zakresie badania.

bEgDImAD

Obowiązek pozostawania trzeźwym w pracy wynika m.in. z przepisów ogólnych, w tym z kodeksu pracy nakazującego przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Bo badania pracowników nie dopuszczonych do pracy także przeprowadza się na ich żądanie lub za ich zgodą. Pracodawca nie ma prawa zmusić do badania.

Według informacji e-prawnika, obecnie obowiązujące przepisy praktycznie uniemożliwiają pracodawcy przeprowadzenie jakichkolwiek badań trzeźwości pracownika bez jego zgody. Nie można zmusić pracownika, aby ten poddał się badaniu alkomatem, pobraniu krwi czy by przekazał próbkę moczu.

Pamiętać należy jednak, że brak żądania przeprowadzenia badania lub odmowa jego przeprowadzenia nie są równoznaczne z przyznaniem się do winy. Ale zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego _ nie polepsza to sytuacji pracownika _.

Wyjątkową uwagę w badaniu trzeźwości należy kierować pod adresem pracowników odpowiedzialni za bezpieczeństwo innych. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń stwierdził, że pracownik nadzoru, który zaprzecza że jest pijany, powinien poddać się badaniu. Chodzi szczególnie o sytuacje, gdy od jego stanu psychofizycznego zależy bezpieczne wykonywanie pracy przez inne osoby.

bEgDImAJ

Pracodawca może zastosować wobec _ podejrzanego _ pracownika pewne sankcje. W grę wchodzi nałożenie kary porządkowej (w tym kary pieniężnej), a nawet rozwiązanie umowy o pracę ze skutkiem natychmiastowym. Przy czym z orzecznictwa SN wynika też, że pracodawca, który nie dopuścił pracownika do pracy, ma obowiązek umożliwić mu wykazanie trzeźwości przez badanie krwi.

Poddanie się badaniom co do zasady nie może wynikać z polecenia służbowego. Można je przeprowadzać, jeżeli pracownicy wyrażą na nie zgodę, wcześniej znając jego cel i wiedząc na czym będzie polegało.
W przeciwnym razie pracodawca może się narazić na zarzut, że narusza przepisy kodeksu pracy, które nakazują mu chronić godność swoich podwładnych.

Zgodnie z kodeksem pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika.

Jeżeli obowiązkowemu badaniu alkomatem poddana zostałaby jedynie określona grupa pracowników, pracodawca mógłby zostać również posądzony o mobbing.

bEgDImAK

| Przebieg badania |
| --- |
| Sam przebieg i warunki badania stanu trzeźwości określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu dokonywania badań na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie to może obejmować: * badanie wydychanego powietrza, * badanie moczu, * badanie krwi. Badanie wydychanego powietrza przeprowadza się za pomocą probierza trzeźwości przez przedmuchiwanie go przez osobę poddaną badaniu. |

bEgDImBe
prawo pracy
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)