Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Klient może zażądać rachunku do 3 miesięcy od wykonania usługi

0
Podziel się:

Rozliczanie się według karty podatkowej, nie zwalnia przedsiębiorcę obowiązku wystawiania rachunków na życzenie klienta.

Klient może zażądać rachunku do 3 miesięcy od wykonania usługi
(Lisafx/Dreamstime.com)

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bardzo często decydują się na uproszczone formy opodatkowania uzyskiwanych dochodów, takie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa. W przypadku karty podatkowej, podatnik nie musi nawet prowadzić ewidencji uzyskiwanych przychodów. Ten fakt nie zwalnia go jednak z obowiązku wystawiania rachunków na życzenie kl

Zgodnie z art. 87 ustawy ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Obowiązek ten nie dotoczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli.

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli klient zażądał go po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei, jeżeli zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, podatnicy wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonanie usługi lub wydania towaru. W przypadku żądania wystawienia rachunku ze strony klienta po wykonaniu usługi bądź wydaniu towaru, przedsiębiorca ma 7 dni od momentu zgłoszenia żądania na jego wystawienie.

Informacje jakie powinien zwierać rachunek zostały określone przez ministra finansów w drodze rozporządzenia w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte na rachunkach. Należą do nich:

  • - imiona i nazwiska oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi,
    • - datę wystawienia i numer kolejny rachunku,
    • - określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe,
    • - ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie.

Z ewidencji uzyskiwanych przychodów zwolnieni są przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej. Jednak w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został zawarty przepis podobny do tego z ordynacji podatkowej. Nakłada on na podatników obowiązek wystawiania rachunków na żądanie klienta.

Ponadto podatnicy wystawiający rachunki są obowiązani do ich numerowania oraz przechowywania ich kopii w kolejności wystawienia do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej o wystawianiu rachunków i faktur
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t38569.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/ngospodarka/ebiznes/artykul/e-faktury;zamiast;rachunkow;czas;na;zmiane,239,0,948463.html) Toniemy w rachunkach, a jest na to recepta 45 proc. polskich internatów deklaruje, że chętnie korzystałoby z elektronicznych form dostarczania rachunków za telefon czy kablówkę.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/204/t37324.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/podpis;na;fakturze;-;kiedy;konieczny,161,0,934817.html) Podpis na fakturze - kiedy konieczny? Kiedyś dla ważności każdego sporządzonego dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji sprzedaży wymagany był odręczny podpis.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t34416.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/kiedy;i;w;jaki;sposob;mozna;poprawic;bledy;na;fakturze,150,0,905366.html) Kiedy i w jaki sposób można poprawić błędy na fakturze Warunkiem wiarygodności dowodów księgowych jest rzetelne ich sporządzanie, a w razie konieczności - ich niezwłoczna korekta.
wiadomości
porady
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)