Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Kod działalności nie ogranicza rozwoju przedsiębiorstwa

Kod działalności nie ogranicza rozwoju przedsiębiorstwa

Fot. Udoudo/Dreamstime.com

Wielu przedsiębiorców nie jest w stanie przewidzieć kierunku rozwoju swojej firmy, a więc wskazać przy rejestracji odpowiednich punktów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szerszym, niż określony w odpowiednim rejestrze nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością rejestracji działalności gospodarczej. Jednym z warunków wpisu do rejestru przedsiębiorców lub do ewidencji działalności gospodarczej jest określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, czyli tzw. kody PKD.

Prowadzenie działalności szerszej niż wskazana w PKD nie ma konsekwencji podatkowych

Praktyka organów w tym zakresie nie jest jednorodna. Niektóre instytucje wskazują, że wystawienie przez przedsiębiorcę faktury na usługi, których nie określił wcześniej w PKD i wydatki poczynione w zakresie szerszym niż ten, który ujawniony jest w rejestrze lub ewidencji nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Pogląd ten jest błędny, ponieważ żadna z ustaw podatkowych nie łączy faktu zakwalifikowania wydatków jako koszt uzyskania przychodu z faktem posiadania w rejestrze odpowiedniego zapisu.

Ustawy nie przewidują również sankcji za niezgłoszenie w odpowiednim organie zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie poszerzenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

Zatem określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ma znaczenie wyłącznie ewidencyjne i nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji podatkowych oraz sankcji administracyjnych. Niemniej jednak warto zadbać o to, by przedmiot działalności gospodarczej określony w rejestrach odpowiadał temu, który w rzeczywistości wykonujemy.

Błędne wskazanie PKD może utrudniać udział w przetargach lub staranie o dofinansowanie

Często warunkiem zakwalifikowania się do konkursu o pozyskanie dotacji unijnych na rozwój przedsiębiorstwa wymagane jest udokumentowanie pożądanego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej poprzez odpowiedni wpis w rejestrze lub ewidencji. Podobna sytuacja dotyczy przetargów, podczas których firmy składające oferty przetargowe muszą wykazać działalność wykonywaną według wpisu do rejestru lub ewidencji.

Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)
Od 1. stycznia 2008 roku obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności, znana pod nazwą PKD 2007. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie PKD (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885) wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do przeklasyfikowania kodów PKD 2004 na PKD 2007, co może wiązać się nie tylko z samą zmianą symboli danej działalności, ale także ze zmianą umów, w których została zapisana stara klasyfikacja PKD. Teoretycznie na zmianę kodów PKD przedsiębiorcy mają czas do końca 2009 roku.

Jak uzupełnić wpis w rejestrze lub ewidencji?

W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przede wszystkim zmienić umowę Spółki. Następnie należy złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, przekazując KRS-Z3 z załącznikiem KRS-ZM do Krajowego Rejestru Sądowego. Do dokumentacji trzeba również dołączyć wniosek RG-1 wraz z załącznikiem RG-RD oraz formularz wniosku NIP-2 w celu wykazania nowego przedmiotu wykonywanej działalności. Sąd zobowiązany jest przesłać załączone formularze nie później niż w terminie 3 dni roboczych do właściwych urzędów.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne należy złożyć wniosek o aktualizację danych w ewidencji na formularzu EDG-1 i złożyć go w odpowiednim urzędzie miejskim lub w urzędzie gminy, które zobligowane są do poinformowania o dokonanej zmianie odpowiednie urzędy.

Autor jest prawnikiem Departamentu Prawno-Podatkowego Blue Tax Group

podatki, firma, działalność, klasyfikacja działalności
BlueTax
Czytaj także
Polecane galerie
Wojtek Z.
153.19.214.* 2009-07-13 09:55
Czyli:
dotacje wymagają bym wykazał PKD na to co będę na pewno robił, a gdy już dostanę dotację mogę sobie dołożyć kody PKD i robić coś zupełnie innego.. super
aniag1977
195.116.192.* 2009-06-07 12:51
wszystko sie zgadza, tyle, ze za dopisanie kolejnego rodzaju działalnosci trzeba wniesc kolejna opłate do urzedu miasta...