Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Kod działalności nie ogranicza rozwoju przedsiębiorstwa

0
Podziel się

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szerszym, niż określony w rejestrze nie ma poważnych konsekwencji.

Kod działalności nie ogranicza rozwoju przedsiębiorstwa
(Udoudo/Dreamstime.com)
bEgxqLUB

Wielu przedsiębiorców nie jest w stanie przewidzieć kierunku rozwoju swojej firmy, a więc wskazać przy rejestracji odpowiednich punktów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szerszym, niż określony w odpowiednim rejestrze nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji.

Rozpoczęcie działalności gospodarczejwiąże się z koniecznością rejestracji działalności gospodarczej. Jednym z warunków wpisu do rejestru przedsiębiorców lub do ewidencji działalności gospodarczej jest określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, czyli tzw. kody PKD.

Prowadzenie działalności szerszej niż wskazana w PKD nie ma konsekwencji podatkowych

Praktyka organów w tym zakresie nie jest jednorodna. Niektóre instytucje wskazują, że wystawienie przez przedsiębiorcę faktury na usługi, których nie określił wcześniej w PKD i wydatki poczynione w zakresie szerszym niż ten, który ujawniony jest w rejestrze lub ewidencji nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Pogląd ten jest błędny, ponieważ żadna z ustaw podatkowych nie łączy faktu zakwalifikowania wydatków jako koszt uzyskania przychodu z faktem posiadania w rejestrze odpowiedniego zapisu.

bEgxqLUD

Ustawy nie przewidują również sankcji za niezgłoszenie w odpowiednim organie zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie poszerzenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.

Zatem określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej ma znaczenie wyłącznie ewidencyjne i nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji podatkowych oraz sankcji administracyjnych. Niemniej jednak warto zadbać o to, by przedmiot działalności gospodarczej określony w rejestrach odpowiadał temu, który w rzeczywistości wykonujemy.

Błędne wskazanie PKD może utrudniać udział w przetargach lub staranie o dofinansowanie

Często warunkiem zakwalifikowania się do konkursu o pozyskanie dotacji unijnych na rozwój przedsiębiorstwa wymagane jest udokumentowanie pożądanego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej poprzez odpowiedni wpis w rejestrze lub ewidencji. Podobna sytuacja dotyczy przetargów, podczas których firmy składające oferty przetargowe muszą wykazać działalność wykonywaną według wpisu do rejestru lub ewidencji.

bEgxqLUJ

| Nowa Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) |
| --- |
| Od 1. stycznia 2008 roku obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności, znana pod nazwą PKD 2007. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie PKD (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885) wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do przeklasyfikowania kodów PKD 2004 na PKD 2007, co może wiązać się nie tylko z samą zmianą symboli danej działalności, ale także ze zmianą umów, w których została zapisana stara klasyfikacja PKD. Teoretycznie na zmianę kodów PKD przedsiębiorcy mają czas do końca 2009 roku. |

Jak uzupełnić wpis w rejestrze lub ewidencji?

W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej należy przede wszystkim zmienić umowę Spółki. Następnie należy złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, przekazując KRS-Z3 z załącznikiem KRS-ZM do Krajowego Rejestru Sądowego. Do dokumentacji trzeba również dołączyć wniosek RG-1 wraz z załącznikiem RG-RD oraz formularz wniosku NIP-2 w celu wykazania nowego przedmiotu wykonywanej działalności. Sąd zobowiązany jest przesłać załączone formularze nie później niż w terminie 3 dni roboczych do właściwych urzędów.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne należy złożyć wniosek o aktualizację danych w ewidencji na formularzu EDG-1 i złożyć go w odpowiednim urzędzie miejskim lub w urzędzie gminy, które zobligowane są do poinformowania o dokonanej zmianie odpowiednie urzędy.

bEgxqLUK

Autor jest prawnikiem Departamentu Prawno-Podatkowego Blue Tax Group

bEgxqLVe
wiadomości
porady
baza wiedzy
KOMENTARZE
(0)