Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Firmy przestrzegają nowych przepisów dotyczących zatrudniania

Firmy przestrzegają nowych przepisów dotyczących zatrudniania

Inspekcja pracy wystawiła pracodawcom całkiem dobrą ocenę za przestrzeganie nowych, zaostrzonych zasad stosowania umów na czas określony - informuje piątkowy "Puls Biznesu".

Od 22 lutego 2016 roku prawo dopuszcza zawarcie maksymalnie trzech umów terminowych z tym samym pracownikiem. Czas ich trwania nie może przy tym przekraczać 33 miesięcy.

- Oczekiwaliśmy, że ta zmiana poprawi stan przestrzegania prawa w tym obszarze. I tak się stało - ocenia cytowany przez "Puls Biznesu" Roman Giedrojć, główny inspektor pracy.

Nowelizacja Kodeksu pracy miała na celu m.in. walkę z zatrudnianiem przez wiele lat na podstawie umów terminowych. - Nierzadko trwało ono ponad pięć i nawet 10 lat - przypomina dziennik.

Kontrole nie wykazały znaczących nieprawidłowości dotyczących zatrudniania na podstawie więcej niż trzech umów na czas określony. Ujawniono zaledwie 13 takich przypadków w ośmiu firmach.

Zobacz też: Praca na wakacje dla najmłodszych. Kiedy i gdzie mogą pracować nieletni?

W 2016 roku Państwowa Inspekcja Pracy sprawdziła przestrzeganie nowych wymagań w 735 firmach zatrudniających łącznie ponad 63,5 tys. osób na podstawie kontraktów cywilnoprawnych. W okresie objętym kontrolami pracodawcy zawarli łącznie ponad 14 tys. umów na czas określony. Wyniki wskazują na wyraźny spadek odsetka przypadków zatrudnienia terminowego na ponad 5 lat w ogólnej liczbie umów na czas określony - z 14,6 proc. w 2015 r. do 6,3 proc. Do 27 proc. wzrósł natomiast odsetek umów terminowych na okres od 33 miesięcy do 5 lat (z 16 proc.).

Kontrole wykazały, że wśród badanych umów na czas określony podstawą zawarcia 1019 były obiektywne przyczyny leżące po stronie przedsiębiorców. Inspektorzy stwierdzili, że tylko siedmiu pracodawców nie zawiadomiło inspekcji o 23 takich umowach, a 15 zgłosiło 30 umów po terminie. Tymczasem górna granica grzywny za niewywiązywanie się przez pracodawcę z obowiązku powiadomienia PIP o zawarciu umowy terminowej wynosi 30 tys. zł.

- Możliwość zawierania umów terminowych na czas dłuższy, niż to przewidują ustawowe limity, powinna być ściśle uregulowana w przepisach, a nie pozostawiona ocenie pracodawcy - uważa Roman Giedrojć.

W ocenie PIP nieznaczna liczba nieprawidłowości związanych z nieprzestrzeganiem ustawowych limitów może wynikać z faktu, że kontrole przypadały na dość krótki okres obowiązywania nowych przepisów.

Nie wiadomo, czy przypuszczenia inspektorów zostaną potwierdzone podczas kolejnych kontroli. PIP planuje ich kontynuację, aby podjąć m.in. działania prewencyjne, jeśli stwierdzi znaczące nasilenie naruszeń. Na razie natomiast podtrzymuje uwagi sprzed ponad roku, że przesłanki niestosowania ustawowych limitów zawierania umów terminowych są w Kodeksie pracy sformułowane zbyt ogólnie.

prawo, praca, kraj, "puls biznesu"
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
poszukujaca
2017-06-24 13:23
Nie przestrzegają w tym roku nadal niestety zawarcia umowy przed podjęciem pracy nawet na okres próbny........
ja
2017-06-24 07:29
U nas nie ma przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców. Zewsząd są atakowani przepisami trudnymi do interpretacji, kosztami pracy, podatkami. Traktuje się ich jak potencjalnych oszustów. Nic dziwnego, że ludzie uciekają za granicę pracować lub tam zakładają firmy. Mimo wszytsko da się zarobić. Wszystko zależy od nas, naszych umiejętności i starań. Słyszeliście o ksią.ż ce "Emrerytura nie jest Ci potzerbna"? Jest o zarządzaniu pieniędzmi by ludzie mogli się dowiedzieć jak mogą sami zbudować sobie bezpieczeństwo finansowe, a nawet osiągnąć wolność finansową.
Niepełnosprawna poszukująca pracy w instytucji państwowej
2017-06-23 20:14
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w instytucjach państwowych cały czas utrzymuje się poniżej wymaganego przepisu 6%. Twierdzenie, że jest to spowodowane brakiem chętnych, wykwalifikowanych osób niepełnosprawnych jest nieprawdą ! Jestem jedną z wielu niepełnosprawnych po studiach której instytucje państwowe nie chcą dać szansy na prace.
Pokaż wszystkie komentarze (4)