Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
krs
31.03.2009 10:56

Krajowy Rejestr Sądowy - co się zmienia?

Nie trzeba będzie uzyskiwać odpisów z KRS. Informacje będą udostępniane bezpłatnie, za pośrednictwem internetu.

Podziel się
Dodaj komentarz

Z dniem 31.03.2009 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o krajowym rejestrze sądowym.

Nowelizacja ta zostanie wprowadzona wskutek uchwalenia ustawy z dnia 19.12.2008 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 4 lutego 2009 roku, Nr 18, poz. 97).

Ustawa ta w sposób zasadniczy zmienia ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, a jej głównym założeniem jest wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej i jej rejestrowania oraz zmniejszenie uciążliwości przeprowadzanych kontroli.

Czy wprowadzone zmiany przyspieszą procedurę załatwiania wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej, życie pokaże.

Obok nowelizacji samej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawa ta nowelizuje szereg różnych ustaw bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności. Taką ustawą jest również ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany tej ustawy dotyczą przede wszystkim dwóch zagadnień, tj. ułatwienie dostępu do informacji o podmiotach wobec których ogłoszono upadłość oraz wprowadzenie tzw. instytucji jednego okienka.

Łatwiejszy dostęp do informacji

Ustawa wprowadza nowe rozwiązanie, a zarazem podstawę prawną do sporządzania wykazu podmiotów, wobec których ogłoszono upadłość. Rozwiązanie to, zawierające dane istotne dla podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym, umożliwi szybki dostęp do informacji w tym zakresie.

Nie trzeba będzie uzyskiwać odpisów z Centralnej Informacji KRS poszczególnych przedsiębiorców. Centralna Informacja będzie bowiem udostępniała te informacje bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych, za pomocą internetu. Należy podkreślić, iż wykaz ten będzie zawierać tylko przedsiębiorców wpisanych do KRS.

Założeniem autorów ustawy było zwiększenie jawności życia gospodarczego poprzez zwiększenie dostępności do informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorców. Ich zdaniem powinno to wpłynąć pozytywnie na pewność obrotu gospodarczego, gdyż poszerzony i ułatwiony dostęp w znaczący sposób ułatwi przedsiębiorcom zbieranie informacji o ich kontrahentach i jednocześnie znacząco przyspieszy ten proces, co w sposób bezpośredni przekłada się na zwiększenie pewności obrotu gospodarczego.

,,Jedno okienko"

Nowelizacja ustawy ma także za zadanie uprościć załatwianie spraw w urzędach poprzez instytucję tzw. _ jednego okienka _. Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza tą instytucję w Krajowym Rejestrze Sądowym i dotyczy przedsiębiorców rejestrujących się w KRS. Ułatwienie polegać ma na tym, że w momencie złożenia wniosku o wpis lub zmianę w KRS, to na sądzie rejestrowym będzie spoczywał obowiązek przesłania dokumentów do innych urzędów. Natomiast wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców:

- wniosku o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
- zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
- zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.39)) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Autor jest aplikantem radcowskim w kancelarii BSO Prawo & Podatki - Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna Sp. k. we Wrocław

Tagi: krs, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz