Notowania

kredyty dla firm
23.01.2013 16:10

Kredyty w Polsce. Ten projekt ma pomóc małym firmom

Z tym, że projekt jest potrzeby zgadza się nawet cała opozycja. PiS twierdzi jednak, że jest spóźniony.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)

Posłowie wszystkich klubów pozytywnie odnieśli się do projektu nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Przepisy mają zwiększyć dostęp małych i średnich firm (MSP) do kredytów.

Poseł sprawozdawca Teresa Piotrowska (PO) powiedziała, że nowelizacja jest jednym z działań rządu, które wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w celu _ zapobieżenia skutkom zjawisk kryzysowych w gospodarce, polegających przede wszystkim na zmniejszaniu dostępności przedsiębiorców do kredytów _.

Jarosław Charłampowicz (PO) zgłosił poprawkę do noweli. Chodzi o uzupełnienie jej o _ zapis, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie przekazywał BGK (Bankowi Gospodarstwa Krajowego) środki na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji i poręczeń, a nie jak projektowano dotychczas wyłącznie na pokrycie wypłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń _.

_ Pozwoli to na pełne sfinansowanie obciążeń finansowych BGK związanych z realizacja programu _ - podkreślił Charłampowicz.

Genowefa Tokarska (PSL) wskazała, że _ małe i średnie przedsiębiorstwa zaczynają mieć problemy z uzyskaniem kredytów obrotowych na swoją działalność _. Dodała, że ta nowelizacja zwiększą dostęp do kapitału dla przedsiębiorców i wpłynie stabilizująco na ich rozwój. _ To dobry projekt i mój klub będzie głosował za jego przyjęciem _ - powiedziała Tokarska.

Podobnie uważa Wincenty Elsner z Ruchu Palikota. W jego ocenie proponowane zmiany powinny spowodować łatwiejszy dostęp firm do kredytów. _ Klub poselski Ruchu Palikota konsekwentnie popiera wszelkie zmiany, które pomagają małym i średnim przedsiębiorstwom _ - powiedział. Zapewnił, że jego klub będzie głosował za przyjęciem noweli.

Także Zbigniew Kuźmiuk (PiS) stwierdził, że ten projekt jest potrzebny, choć - według niego - jest on spóźniony. _ Ze spowolnieniem mamy do czynienia co najmniej od połowy roku 2012. Szkoda, że ten projekt nie znalazł się w izbie przed wakacjami, bo być może jego efekty moglibyśmy już obserwować _ - podkreślił. Dodał, że klub PiS _ wita to rozwiązanie z uznaniem _. _ Będziemy je popierali _ - wskazał.

Pozytywnie do noweli odniósł się też Zbigniew Matuszczak (SLD). _ SLD popiera przedłożony projekt ustawy _ - powiedział.

Andrzej Romanek z Solidarnej Polski stwierdził, że proponowane zmiany idą w dobrym kierunku. _ Klub SP popiera to rozwiązanie, ale zwraca uwagę na ewentualne negatywne konsekwencje, które mogą się ujawnić może nie w przyszłym roku, ale za kilka lat _ - powiedział.

Rządowy projekt noweli przewiduje, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać gwarancji i poręczeń na kredyty udzielane przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom. Dokument przewiduje, że minister finansów wyda rozporządzenie, w którym znajdą się szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy (publicznej lub de minimis) w formie poręczeń lub gwarancji BGK.

Resort finansów chce, by gwarancje i poręczenia BGK, które będą udzielane na podstawie nowych przepisów, obejmowały 60 proc. wartości kredytów przyznawanych przez banki małym i średnim firmom. Oznacza to, że BGK weźmie na siebie 60 proc. ryzyka związanego z ewentualnym niespłaceniem udzielonego kredytu.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że ewentualne maksymalne wydatki budżetowe w poszczególnych latach, związane z przekazywaniem BGK środków na pokrycie wypłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, będą wypadkową wielu zmiennych, których ustalenie w aktualnym stanie nie jest możliwe.

Resort finansów szacuje, że jeżeli np. w pierwszym roku obowiązywania programu zostaną udzielone gwarancje w wysokości do 5 mld zł, szkodowość gwarancji nie przekroczy w pierwszym roku 3,7 proc., a w kolejnych dwóch latach 6,2 proc., to potencjalne wydatki budżetowe z tego tytułu wynieść mogą w pierwszym roku ok. 156 mln zł, a w dwóch kolejnych latach odpowiednio ok. 165 mln zł oraz ok. 77 mln zł.

Czytaj więcej w Money.pl
Przywrócą Fundusz Kościelny. Przesądzone? Dyskusję wzbudziło także zwiększenie do 12 mld zł limitu pożyczki dla FUS.
Związki partnerskie w Sejmie. Są trzy projekty Marszałek Sejmu nie spodziewa się, aby kluby zgłaszały wnioski o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów ustaw o związkach partnerskich.
Kopacz doceniła sama siebie. 45 tys. zł nagrody - _ Mam prawo, a wręcz obowiązek oceniać pracę swoich pracowników _- powiedziała marszałek Ewa Kopacz.
Tagi: kredyty dla firm, małe i średnie przedsiębiorstwa, waluty, kraj, pieniądze, prawo, zarządzanie, msp, czołówki, zarzadzanie, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, gospodarka polska, kapitał, giełda na żywo
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz