Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
upadłość
20.02.2007 10:30

Lepsza ochrona przed upadłością

Wierzyciele, a nie dłużnicy, zapłacą zaliczkę na koszty postępowania. Zaskarżyć będzie można układ z wierzycielami lub odmowę jego zawarcia. Z postępowania naprawczego skorzysta również dłużnik niewypłacalny.

Podziel się
Dodaj komentarz

Z postępowania skorzysta również dłużnik niewypłacalny. Wierzyciele, a nie dłużnicy, zapłacą zaliczkę na koszty postępowania. Zaskarżyć będzie można układ z wierzycielami lub odmowę jego zawarcia.

Pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Radwańskiego komisja nowelizująca prawo upadłościowe i naprawcze zmieniła jedną trzecią przepisów ustawy

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowała gruntowny projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego. Projekt, który przewiduje wymianę 140 przepisów ustawy, trafi wkrótce pod obrady rządu.

- Projekt porządkuje dotychczasowe przepisy, usuwa błędy i nieścisłości - mówi profesor dr hab. Feliks Zedler, członek komisji kodyfikacyjnej, która przygotowała nowelizację. Umożliwi łatwiejsze wszczynanie postępowania naprawczego przez przedsiębiorców, gdy suma ich zadłużeń nie przekroczy 10 proc. wartości księgowej majątku, a opóźnienie w spłacie długu nie będzie dłuższe niż trzy miesiące - wyjaśnia Zedler.

Jego zdaniem, usprawni też prowadzenie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Dopuszcza jedynie zaskarżenie postanowienia o zawarciu lub odmowie zawarcia układu.

*Szybciej i sprawniej *
- Po trzech latach obowiązywania prawa upadłościowego i naprawczego należało znowelizować je w taki sposób, aby w razie upadłości dłużnika straty wierzycieli były jak najmniejsze, a dłużnicy częściej poddawali się upadłości układowej - mówi Piotr Zimmerman, doradca Kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Uniknięciu strat sprzyjać będzie szybciej i sprawniej prowadzone postępowanie - dodaje.

Ma temu służyć na przykład proponowana możliwość ustanowienia przez sąd upadłościowy kuratora dla dłużnika, który nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy lub wówczas, gdy w trakcie postępowania, już po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik umrze.

- Wstępne zgromadzenie wierzycieli będzie przebiegało sprawniej, ponieważ sędzia jeszcze przed zawarciem układu i podjęciem uchwał będzie jedynie na nim zatwierdzał spis wierzytelności, sporządzony przez dłużnika. Natomiast obecnie spis jest sporządzany podczas tego zgromadzenia pod nadzorem sędziego - tłumaczy Piotr Czachorowski, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Czachorowscy.

*Łatwiej zawrzeć układ *
- Projekt proponuje, aby w postępowaniu układowym ograniczyć liczbę zażaleń i wprowadzić jednolite postępowanie w stosunku do wszystkich wierzycieli bez dzielenia ich na kategorie - mówi Piotr Zimmerman. Jeżeli jednak sędzia komisarz uzna za celowe, to będzie mógł dokonać takiego podziału - dodaje.

W takim przypadku głosowanie nad układem odbyłoby się w grupach wierzycieli obejmujących poszczególne kategorie interesów.

Również prof. dr hab. Feliks Zedler uważa, że często tworzenie grup wierzycieli jest nie tylko zbędne, lecz nawet prowadzi do przewlekłości postępowania.

Natomiast zaproponowana w projekcie możliwość, żeby sędzia komisarz wybierał sposób głosowania i zadecydował, czy będą głosowali wszyscy wierzyciele razem czy w grupach, umożliwi - jego zdaniem - szybsze zawarcie układu.

- Wprawdzie na wybór sędziego komisarza nie przysługiwałoby zażalenie, ale uczestnicy postępowania nie byliby pozbawieni możliwości zgłaszania zarzutów do układu, ponieważ mogliby się powoływać na uchybienia związane z podziałem na grupy wierzycieli - wyjaśnia profesor.

*Zabezpieczenia wierzytelności *
Projekt przewiduje, że przepisów o wyłączeniu z masy upadłości nie stosuje się do rzeczy, wierzytelności i innych praw majątkowych, które zostały przeniesione przez upadłego na wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelności. Do tych przedmiotów stosowane będą przepisy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem.

Proponowana zmiana dotyczyć będzie przewłaszczenia na zabezpieczenie. Prawo wierzyciela, na rzecz którego dokonano powierniczego przeniesienia mienia upadłego, będzie więc w postępowaniu upadłościowym objęte taką samą ochroną prawną jak prawo zastawnika.

- Obecnie, aby zaspokoić zabezpieczoną wierzytelność, trzeba wyłączyć przedmiot zabezpieczenia z masy upadłości - mówi radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Gdy dochodzi do sporu, to taka procedura związana z wyłączeniem trwa dosyć długo - dodaje.

*Naprawianie naprawczego *
Sąd będzie mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10 proc. księgowej wartości majątku dłużnika - przewiduje projekt nowelizacji.

- W takim przypadku na wniosek dłużnika sąd może jednak zezwolić mu na wszczęcie postępowania naprawczego. Proponowane przepisy umożliwią więc zadłużonemu przedsiębiorcy możliwość naprawy firmy - tłumaczy radca Wojciech Biernacki.

Zostanie usunięty przepis, który w razie złożenia wadliwego oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego zakazywał przedsiębiorcy wszczęcia go ponownie.

Tagi: upadłość, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz