Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
menedżer
22.10.2012 11:36

Milionowe kary dla szefów firm. Wejdą w życie?

Zmiany zostały zaproponowane w nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Wawok/REPORTER)

*Zmiany zaproponowane w nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, dotyczące nakładania przez Prezesa UOKiK wysokich kar finansowych na menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami, którzy dopuścili się, chociażby nieumyślnie naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję, budzą poważne wątpliwości – uważa PKPP Lewiatan. *

Zapisy projektu nie podobają się również Rządowemu Centrum Legislacji (RCL) oraz Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Niestety, jak dotąd, uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców w tej sprawie, nie zostały uwzględnione w nowej wersji projektu z dnia 24 września 2012 r..

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmiany w ustawie mają poprawić sytuację przedsiębiorców, ich pewność prawną, a także spowodować przyśpieszenie procedur. Tymczasem wydaje się, że służą _ wyłącznie zwiększeniu skuteczności obowiązującej regulacji z perspektywy organu ochrony konkurencji _, na co w swojej opinii wskazał Sąd Najwyższy.

W ocenie Rządowego Centrum Legislacji _ wprowadzenie proponowanego rozwiązania oznaczać będzie w odniesieniu do osób fizycznych skupienie w kompetencjach jednego organu uprawnień dochodzeniowych, oskarżycielskich i orzeczniczych. Poza tym projektowana regulacja nosi cechy odpowiedzialności karnej, której ustalenie nie powinno następować w procedurze administracyjnej _.

Pojawia się też ryzyko automatyzmu odpowiedzialności osób fizycznych, na co również wskazała RCL, gdyż: _ projektowana kumulacja odpowiedzialności administracyjnej osoby fizycznej i przedsiębiorcy stwarza niebezpieczeństwo prostego kopiowania faktów i ich interpretacji, zwłaszcza, że podejmowanie decyzji w obu postępowaniach należeć będzie do tego samego podmiotu _. Na wątpliwości te PKPP Lewiatan zwracała uwagę w trakcie konsultacji społecznych.

Niepokój budzi też wysokość kar, które są niezwykle represyjne. W opinii Ministerstwa Finansów: _ proponowany wymiar kar wydaje się być niewspółmiernie wysoki do wysokości zarobków, nawet kadry kierowniczej _.

- _ Obecnie, nie biorąc pod uwagę szeregu przepisow szczególnych, najwyższa kwota grzywny, wynikająca z przepisów ogólnych kodeksu karnego wynosi 1 mln 080 tys. zł. i nawet w sytuacji nadzwyczajnego obostrzenia kary nie może przekroczyć 1 mln 620 tys. zł. Tymczasem w projekcie założeń znajduje się propozycja kary w wysokości 500 000 euro, czyli ponad dwóch milionów złotych i to zarówno w przypadku winy umyślnej, jak i nieumyślnej _ - mówi Bartosz Wyżykowski, ekspert PKPP Lewiatan.

Czytaj więcej w Money.pl
Rozliczenie straty z działalności gospodarczej do 5 lat Zmiana formy opodatkowania nie odgrywa tu istotnej roli, z wyjątkiem przejścia na kartę podatkową.
Strata z działalności nie wyklucza dopłaty podatku z pracy etatowej Istnieje jedynie możliwość odliczania poniesionej straty w kolejnych latach, ale tylko z działalności gospodarczej.
Tagi: menedżer, wiadomości, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz