Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
baterie
22.10.2009 14:42

Nawet 100 tys. zł kary grozi za sprzedaż zakazanych baterii

Firmy wprowadzające na rynek baterie, akumulatory, lub sprzęt w nie wyposażony muszą prowadzić zbiórkę.

Podziel się
Dodaj komentarz
(NIOSH/CC/Flickr)

Zgodnie z nowymi przepisami Główny Inspektor Ochrony Środowiska powinien prowadzić rejestr podmiotów wprowadzających na rynek baterie i akumulatory. Za brak wpisu do rejestru wskazanym firmom obracającym bateriami i akumulatorami grożą kary pieniężne.

W czerwcu weszła w życie ustawa o bateriach i akumulatorach, która jest odpowiedzią na dyrektywę Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego. Natomiast 1 października tego roku zaczęły obowiązywać przepisy ustawy zawarte w części dotyczącej utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory oraz kierujących zakładami przetwarzania ich zużytych odpowiedników.

Rejestr taki ma być prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Za brak wpisu do rejestru wskazanym firmom obracającym bateriami i akumulatorami grożą kary pieniężne. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Ustalając wysokość kar pieniężnych, uwzględnia się przede wszystkim stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu. Katalog naruszeń jest dość szeroki, przykładowo można wskazać, iż ten kto wbrew przepisom ustawy nie składa wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu do rejestru lub wniosku o wykreślenie z rejestru, podlega karze grzywny.

Kto nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obejmującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, lub prowadzi ewidencję nierzetelnie albo nie przedkłada rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, składa je nieterminowo lub składa sprawozdanie nierzetelne - podlega karze grzywny do 50 000 zł.

Wysokość kar pieniężnych sięga kwoty nawet 100 000 zł - kara na tym poziomie przewidziana jest za niewycofanie z obrotu baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań ustawowych.

Uzyskane w ten sposób pieniądze będą przeznaczane na akcje edukacyjne dotyczące zbierania i recyklingu baterii i akumulatorów.

Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wniosku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestrowego.

Kogo dotyczy przepis

Wprowadzający baterie lub akumulatory to przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów (w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach) po raz pierwszy na terytorium kraju.

Za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Jak przeprowadzać zbiórkę?

Wprowadzający baterie samochodowe, akumulatory samochodowe, baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe oraz użytkownicy tych baterii lub akumulatorów mogą zawierać między sobą porozumienia dotyczące finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania tych baterii lub akumulatorów.

Mogą realizować obowiązki za pośrednictwem innych podmiotów. Odpowiedzialność za prawidłową realizację tych obowiązków spoczywa jednak na wprowadzającym baterie lub akumulatory.

Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do osiągnięcia poziomów zbierania w wysokości określonej w przepisach wykonawczych.

Jeżeli nie osiągnie pewnych wyników wnosi opłatę produktową. Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi od 0,80 zł do 12 zł za kilogram.

| |
| --- |
|

*Mec. Lidia Szczesna-Jędrych: *Przyjęte w powyższej ustawie regulacje nałożyły na podmioty wprowadzające na rynek baterie i akumulatory obowiązek organizowania i finansowania systemu zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych odpowiedników tych produktów. Na podmioty, które nie spełnią wymagań, zostanie nałożona opłata produktowa. |

Tagi: baterie, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
04-04-2019

FizykA co z ogniwami? To przecież nie baterie. takich mamy niewiele - 4,5 V i 9 V. Pozostałe to są OGNIWA. Bateria musi mieć przynajmniej dwa ogniwa.

04-04-2019

HMMoże nieuważnie ten bełkot przeczytałem bo dalej nie wiem co to "zakazane baterie"? Jakieś po terminie przydatności do spożycia, czy testowane na … Czytaj całość

04-04-2019

Wstyd!!!Fałszywy tytuł!

Rozwiń komentarze (3)