Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
po
17.04.2012 10:55

Nie będzie już karania za niepłacenie składek ZUS?

Rząd będzie także dyskutował o zmianach w zamówieniach publicznych, kredytach oraz o sytuacji na kolei.

Podziel się
Dodaj komentarz

Rząd dziś zajmie się m.in. projektem noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Kodeksu karnego. Cel zmian to wyeliminowanie mechanizmu podwójnego karania za niepłacenie w terminie i we właściwej wysokości składek do ZUS.

Zmiany te są konieczne w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2010 roku. TK orzekł o niekonstytucyjności, a zarazem niezgodności z umowami międzynarodowymi niektórych przepisów. Stwierdzono, że za ten sam czyn na osobę fizyczną, można nałożyć sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej, a także karę za wykroczenie lub karę za przestępstwo.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian, które - gwarantując przy pomocy odpowiednich sankcji rzetelne wywiązywanie się przez płatników z obowiązku opłacania składek - wyeliminują niekonstytucyjny mechanizm podwójnego karania za ten sam czyn.

Jednocześnie - jak podkreśla ustawodawca - istotna jest możliwość utrzymania w systemie prawnym wszystkich sankcji, jakie wiążą się z nieopłacaniem składek lub opłacaniem ich w zaniżonej wysokości.

Rząd wysłucha też raportu końcowego z przygotowania i sprawowania polskiej prezydencji, która trwała od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku.

Innym punktem posiedzenia będą założenia do projektu nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. Celem zmian jest wdrożenie unijnej dyrektywy, zawierającej dodatkowe założenia do obliczania rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

_ Jednolity sposób obliczania rzeczywistej stopy oprocentowania jest niezbędny do realizacji celów dyrektywy - umożliwienia konsumentom porównania ofert kredytodawców z różnych państw członkowskich _ - czytamy w założeniach do noweli ustawy.

Ministrowie rozpatrzą również projekt nowelizacji prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Celem zmian jest wdrożenie unijnej dyrektywy dotyczącej koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi - przez instytucje zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, zakupy towarów i usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa traktuje się jako zakupy o charakterze newralgicznym - wykorzystane zostały w związku z tym wszelkie możliwości, jakie wynikają z dyrektywy obronnej w zakresie wzmocnienia potencjału polskiego przemysłu.

Do uregulowań podnoszących bezpieczeństwo realizacji zamówień oraz służących wzmocnieniu potencjału polskiego przemysłu należy zaliczyć - jak zauważa ustawodawca - m.in. przepisy dotyczące: warunków realizacji zamówienia, możliwości wykluczenia z udziału w postępowaniu podmiotu, któremu udowodniono naruszenie zobowiązań - w zakresie bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw.

Ponadto minister edukacji przedstawi na posiedzeniu rządu harmonogram realizacji zadań w 2012 r. wynikających z rządowego programu na lata 2008 - 2013 pt. _ Bezpieczna i przyjazna szkoła _. Minister gospodarki przedstawi z kolei _ Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 _.

Czytaj więcej w Money.pl
Składki ZUS będą niższe o 30 procent? Pomysł Ubytek wpływów miałby zrekompensować zakaz tzw. umów śmieciowych.
Składki ZUS znowu w górę. Tym razem... To już druga podwyżka dla firm w tym roku. W lutym rząd obciążył przedsiębiorców wyższą składką rentową.
Składki znowu w górę. Kto zapłaci więcej? Od kwietnia wzrasta składka wypadkowa, ale nie dla wszystkich. Sprawdź, czy dotknie również ciebie.
Tagi: po, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, baza wiedzy, prawo, gospodarka polska, wiadmości, msp, czołówki
Źródło:
PAP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz