Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
O czym pamiętać organizując konkursy i loterie

O czym pamiętać organizując konkursy i loterie

Fot. materiały prasowe

Przy organizowaniu loterii, konkursu lub innej gry musimy zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych ich uczestników. W takim wypadku powinniśmy wziąć pod uwagę ewentualny obowiązek rejestracji zbioru danych ich uczestników - pisze dla Money.pl mec. Arkadiusz Rumiński, radca prawny w kancelarii Noerr Sp. z o.o. Spiering sp.k.

Urządzanie gier, loterii oraz konkursów jest wśród przedsiębiorców bardzo popularnym sposobem na reklamę swoich produktów i usług – przyciąga klientów i promuje firmę. Należy jednak pamiętać, że konkurs, gra i loteria to różne pojęcia. Loteria jest jedną z gier losowych i podlega regulacji ustawowej, która określa dopuszczalność i zasady jej organizowania, podczas gdy konkurs i jego zasady można dowolnie organizować i ustalać.

Za urządzenie gier losowych bez wymaganych prawem zezwoleń grozi kara pieniężna (vide art. 89 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych) i kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności (vide art. 107 k.k.s.). Uczestnikom takich gier grozi z kolei kara pieniężna w wysokości 100 proc. wygranej. Należy podkreślić, że nie ma do końca jasnych kryteriów rozróżnienia, czy dana gra jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych czy konkursem niepodlegającym reżimowi ustawy.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych (dalej ustawa hazardowa lub ustawa), grą losową jest taka gra, w której wygrana jest pieniężna lub rzeczowa, jej wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki tej gry określa regulamin. Ustawa zawiera zamknięty katalog gier losowych; wśród nich największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się loterie promocyjne (szczególnie upodobane przez supermarkety) i audiotekstowe (popularne loterie sms-owe i telefoniczne z wygranymi pieniężnymi lub rzeczowymi).

W loterii promocyjnej uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie bierze się udział w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Loterie audiotekstowe i promocyjne mogą być urządzane pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego dyrektora izby celnej, z tym, że loterie promocyjne mogą urządzać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a loterie audiotekstowe tylko spółki akcyjne lub z o.o. z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Te loterie mogą być urządzane jednorazowo w skali ogólnokrajowej lub lokalnej, a ich regulamin musi być zatwierdzony.

Starając się o zezwolenie, należy udokumentować legalność pochodzenia źródeł kapitału, niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, należności celnych, a także składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć szereg dokumentów, w tym m.in. wspomnianą gwarancję bankową, zaś jego rozpatrywanie może potrwać do 2 miesięcy.

Konkurs jest czymś innym niż gra losowa. Konkurs i gra losowa są podobne w tym, że nagrodami w nich mogą być wygrane pieniężne lub rzeczowe. Do obu też jest wydawany regulamin. W loterii audiotekstowej, w przeciwieństwie do loterii promocyjnej, nie może uczestniczyć osoba poniżej 18 roku życia; nie ma przeszkód, by w konkursie uczestniczyły osoby niepełnoletnie. Istotna różnica objawia się jednak dopiero w zależności wyniku od przypadku w grze losowej.

Wynik gry losowej w znacznym stopniu zależy od zdarzeń niedających się przewidzieć. Ustawowy zwrot wynik w szczególności zależy wskazuje, iż prócz elementu przypadkowości, na wynik danej gry mogą mieć wpływ także inne zdarzenia. W konkursie na przykład wygrana może być uzależniona od podjęcia określonych działań przez uczestników konkursu lub od określonych umiejętności lub wykazania się przez uczestników wiedzą.

Jeżeli jednak w grze chociaż jeden z etapów będzie zależał od przypadku, uznaje się, że gra ma charakter losowy. W konsekwencji w przypadku, gdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę wybraną losowo (uczestnik otrzymuje przypadkowo wybraną nagrodę spośród różnych rodzajów nagród przygotowanych przez organizatora), to taki konkurs też będzie mógł być traktowany jak gra losowa w rozumieniu ustawy hazardowej. Jeżeli jednak nagrodę da się przewidzieć, tj. będzie wcześniej wiadomo, jaką nagrodę konkretnie można za udział w zabawie uzyskać, to konkurs nie będzie już traktowany jak gra losowa, gdyż pozbędziemy się elementu przypadkowości.

O tym, jak powinien przebiegać konkurs, dowiesz się na następnej stronie.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
konkurs, loteria, gra, gra losowa
Czytaj także
Polecane galerie
jedrzejgalecki
217.41.7.* 2015-10-14 14:01
Witam

Wiem, ze to jest stary post ale mam jedno pytanie. Czy jezeli jest organizowany konkurs do ktorego udzialu niezbedne jest zakup towaru firmy ktora konkurs organizuje ale nagroda nie jest przydzielana losowo tylko zalezy od umiejetnosci uczestnikow to czy jest to konkurs czy juz loteria.
2013-09-01 07:43
Witam, mam kilka pytań...
W jakim terminie organizator, konkursu czy też loterii powinien udostępnić regulamin. Czy jeżeli konkurs ogłosił wcześniej a regulamin udostępnił w momencie startu konkursu. Czy to jest w porządku? Czy jeżeli umieścił taki punkt, czy to nie jest już loteria i jak to zmienia sytuację? Czy jest podstawa do reklamacji? Nie dotrzymał ustanowionego w konkursie czasu zadawania pytań padło więcej pytań w czasie jednej h co mnie zmyliło i nie udało mi się poprawnie odp. Czy mam podstawe do reklamacji i czego mogę oczekiwać jako rekompensaty. Główne nagrody miały wartość 2600zł szt. x 11szt