Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
składki zus
19.08.2011 12:49

Odszkodowanie z tytułu likwidacji działu a wysokość składek

W takim przypadku można skrócić okres wypowiedzenia, pod warunkiem, że wypłaci się z tego tytułu odszkodowanie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Antonio Muñoz Palomares/Dreamstime)

*W przypadku likwidacji działu w spółce akcyjnej, można skrócić okres wypowiedzenia dla jego pracowników, pod warunkiem, że wypłaci się z tego tytułu odszkodowanie. Kwota wypłaconego pracownikom odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia nie podlega składkom ZUS. *


Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę następuje po upływie okresu wypowiedzenia, który jest ściśle określony w Kodeksie pracy i zależy od długości zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Jednak Kodeks pracy przewiduje również wyjątki od tej zasady i w art. 361 daje pracodawcy prawo do skrócenia okresu wypowiedzenia. Jest ono obwarowane pewnymi warunkami i wiąże się z koniecznością wypłacenia pracownikowi odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Należy podkreślić, że skrócenie okresu wypowiedzenia może nastąpić tylko wtedy, gdy strony łączyła umowa na czas nieokreślony, a okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące (czyli przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata, z wyjątkami przewidzianymi w art. 36 § 11 i § 5 kp). Jeżeli bowiem wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy bądź z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia. Skrócony okres wypowiedzenia nie może być jednak krótszy niż 1 miesiąc. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia

Uwaga

Do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych pracowników nie wlicza się zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 Ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, m.in. odszkodowania wypłacane pracownikom z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Wobec tego od kwoty wypłaconego pracownikowi odszkodowania pracodawca nie nalicza składek na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji nie nalicza również składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej na temat składek czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/kiedy;przedsiebiorca;nie;musi;placic;skladek;zus,110,0,828014.html) Kiedy przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS Przepisy ubezpieczeniowe przewidują sytuacje, w których prowadzenie pozarolniczej działalności nie rodzi dla przedsiębiorców tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/poczatkujacy;przedsiebiorcy;beda;zwolnieni;ze;skladek,242,0,832498.html) Początkujący przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek? Do Sejmu trafił projekt ustawy, który ma zachęcić bezrobotnych do otwierania własnych firm.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;wypelnic;zus-3;w;przypadku;urlopu;ojcowskiego,229,0,861413.html) Jak wypełnić ZUS-3 w przypadku urlopu ojcowskiego Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek.
Tagi: składki zus, zus, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz