Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Oświadczenia zamiast zaświadczeń. Już od jutra

0
Podziel się:

W życie wchodzi ustawa deregulacyjna. Według autorów, dzięki niej obywatele i firmy zaoszczędzą 6 mld zł rocznie.

Oświadczenia zamiast zaświadczeń. Już od jutra
(Money.pl/Tomasz Brankiewicz)
bESjDvph

Aktualizacja: 15:20

W życie wchodzi ustawa deregulacyjna, która likwiduje ponad 200 obecnie wymaganych zaświadczeń. Według autorów, dzięki niej obywatele i firmy zaoszczędzą 6 mld zł rocznie. -_ Znika 220 zaświadczeń, zupełnie to nowa jakość - _ mówi wicepremier Waldemar Pawlak.

Według nowych przepisów będzie można np. przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne zamiast zaświadczeń złożyć oświadczenia: o dochodach, o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub na studia, o braku propozycji zatrudnienia, o wielkości gospodarstwa rolnego.

Również w wielu przypadkach, gdzie dotychczas wymagane było zaświadczenie o niekaralności, wystarczy oświadczenie. Wszystkie oświadczenia mają zawierać zapis, że składający je jest świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

bESjDvpj

Ustawa przewiduje też m.in. rozszerzenie możliwości przekształcania działalności gospodarczej osób fizycznych w spółki, obniża z obecnych 10 proc. przychodów do 3 proc. maksymalną wysokość kar nakładanych na firmy za czyn zabroniony, popełniony przez osobę fizyczną, która działała w jej imieniu.

Zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji i KRS wystarczy tylko numer rejestrów. Urzędy nie będą mogły domagać się od przedsiębiorców okazywania zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która od piątku zastępuje ewidencję działalności prowadzoną w gminach.

Koniec z numerami NIP, REGON, ale nie tylko

Ustawa znosi obowiązek składania oświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON. Zrezygnowano także z wymogu poświadczenia niekaralności, gdy organ administracyjny może sam pozyskać informacje na ten temat. Wprowadza możliwość składania kopii świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego zamiast ich oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów. Likwiduje także część licencji i zezwoleń.

Według szacunków Ministerstwa Gospodarki - gdzie projekt powstał - rocznie ok. 1 mln przedsiębiorców i ok. 5 mln osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej zaoszczędzi ponad 6 mld zł.

bESjDvpp

Na początku czerwca rząd przyjął założenia kolejnej ustawy deregulacyjnej, zgłoszone przez resort gospodarki. Założenia przewidują modyfikację bądź likwidację 50 obowiązków informacyjnych, których muszą dopełniać obywatele i firmy oraz 29 barier administracyjnych i mają dać ponad 3 mld zł rocznie oszczędności.

Najważniejsze propozycje to: możliwość wykorzystywania zaległego urlopu do 31 lipca następnego roku, a nie do 31 marca, umożliwienie organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowania do ministra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podatkowych, czy skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS.

Są też propozycje zmniejszenia częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych składkach do ZUS i NFZ. Zamiast co miesiąc jak obecnie, będą przekazywane raz na rok lub na żądanie płatnika częściej.

Inne propozycje to wydłużenie terminu na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia danego roku, zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii spełniania przepisów BHP przez projekty budowlane, wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przesyłanie niektórych dokumentów w postaci elektronicznej, jako alternatywy do dokumentów papierowych czy skrócenie przechowywania - z 10 do pięciu lat - kopii deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych.

bESjDvpq

Wchodząca jutro w życie ustawa o ograniczeniu barier administracyjnych w istotny sposób zmniejszy przeszkody biurokratyczne, na które natrafiają obywatele i przedsiębiorcy - uważa wicepremier Waldemar Pawlak.

Jego zdaniem przepisy zawarte w nowym aktcie prawnym, przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki stworzą liczące się ułatwienia dla właścicieli firm. W ustawie jest też rozwiązanie polegające na wprowadzeniu leasingu konsumenckiego. W ocenie Waldemara Pawlaka _ powinno ono zwiększyć możliwości nabywania towarów i dóbr, które są potrzebne do działalności gospodarczej, a także do życia codziennego _.

bESjDvpr

POSŁUCHAJ WALDEMARA PAWLAKA:

Jak mówił szef komisji Przyjazne Państwo, poseł PO Adam Szefnfeld, nowe prawo przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na załatwienie spraw w urzędach. W sumie ma zniknąć ponad 200 różnego rodzaju urzędowych zaświadczeń. Kulturę zaświadczeń zamieniamy na kulturę oświadczeń - powiedział poseł. Dodał, że to pierwszy krok do budowania państwa ufającego obywatelowi.

Poseł Szejnfeld dodał, że dzięki ustawie deregulacyjnej pozwoli też obywatelom zaoszczędzić pięniądze, ponieważ większość zaświadczeń wymaga opłat. _ - Skorzysta na niej około 6 miliona Polaków rocznie, co przyniesie wielomiliardowe oszczędności - _mówi wiceminister.

POSŁUCHAJ ADAMA SZEJNFELDA:

Wicepremier Waldemar Pawlak wyjaśnia, że kolejnym aktem legislacyjnym , który ma wpłynąć na zmniejszenie barier administracyjnych będzie ustawa o ograniczeniu obowiązków informacyjnych. Jej projektem również przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki rząd ma się zająć na posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

bESjDvps
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/48/t91696.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rybinski;rzad;zrobil;krok;w;dobra;strone,19,0,815891.html) Rybiński: Rząd zrobił krok w dobrą stronę Ustawa deregulacyjna między innymi zastępuje szereg zaświadczeń, odpisów i wypisów oświadczeniami.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/67/t137795.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/oswiadczenia;zamiast;zaswiadczen;wylom;w;biurokratycznym;murze,114,0,815730.html) Oświadczenia zamiast zaświadczeń. Wyłom w biurokratycznym murze Ustawa deregulacyjna ma uprościć kilkaset procedur. W kieszeniach obywateli zostanie około 6 miliardów złotych.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/151/t97431.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/koniec;zaswiadczen;sejm;je;zniosl,178,0,784306.html) Koniec zaświadczeń. Sejm je zniósł Według resortu gospodarki w 76 przypadkach oświadczenia zastąpią zaświadczenia.
bESjDvpK
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)