Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
upadłość konsumencka
14.07.2008 13:40

Pracodawcy: Upadłość konsumencka jest OK

Rządowy pomysł na bankructwo Kowalskiego jest dużo lepszy od poselskiego.

Podziel się
Dodaj komentarz

Eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan porównali projekty ustaw wprowadzające upadłość konsumencką. Rządowy wypadł dużo lepiej niż poselski.

Jak wynika z raportu InfoDług przygotowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w maju 2008 roku. Polacy mają coraz więcej zaległych płatności.

W tej chwili uzbierało się ich na prawie 6,8 miliarda złotych czyli ponad 1,8 miliarda złotych więcej niż w ubiegłym roku. 1,2 miliona osób zalega z płatnościami powyżej 3 miesięcy. Dla wielu z nich upadłość konsumencka byłaby szansą na wyrwanie się z pętli długów.

| Zdaniem ekspertów PKPP Lewiatan możliwość oddłużenia się poprzez ogłoszenie upadłości zastrzeżone ma być wyłącznie dla osób, których niewypłacalność nie została przez nich zawiniona, ale spowodowana została przyczynami losowymi. |
| --- |

W tej chwili są dwa projekty ustaw wprowadzające instytucję upadłości konsumenckiej - rządowy i poselski.

Eksperci Lewiatana wzięli je pod lupę i doszli do wniosku, że projekt przyjęty ostatnio przez Radę Ministrów jest dużo lepszy.

Po pierwsze rządowy projekt przewiduje jeden tryb ogłoszenia upadłości.

- _ Jest mniej skomplikowany i wystarczająco restrykcyjny, by uniemożliwić bezzasadne korzystanie z instytucji upadłości. Projekt przewidujący jedną procedurę upadłości, jako prostszy i szybszy, jest też korzystniejszy dla konsumentów i ich wierzycieli. Rozwiązanie takie nie generuje dodatkowych kosztów, czyni cały proces bardziej zrozumiałym i przez to szybszym do przeprowadzenia _ - czytamy w oświadczeniu Lewiatana.

| DROGA DO UPADŁOŚCI - wersja rządowa |
| --- |
| *1. *Konsument składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. *2. *Sąd bada, czy nie zachodzą przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości (określone w art.4913 ). *3. *Jeśli nie zachodzą takie przesłanki, sąd ogłasza upadłość i prowadzi postępowanie upadłościowe (tzn. likwiduje majątek konsumenta, sporządza plan podziału, zaspokaja zobowiązania wierzycieli). *4. *Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli konsumenta, określające warunki spłaty zobowiązań konsumenta, które nie zostały zaspokojone na podstawie planu podziału oraz określa, jaka część zobowiązań konsumenta (po wykonaniu planu spłaty) zostanie umorzona. |

Drugi zaproponowany projekt - poselski - pomimo tego, iż zakłada 3 procedury upadłości znacznie wydłuża procedurę zakończenia procesu upadłości i stawia pod znakiem zapytania jej efektywność.

-_ Nasze zaniepokojenie budzi też wprowadzenie w projekcie poselskim instytucji doradcy upadłości, ponieważ projekt w żaden sposób nie przewiduje uregulowania funkcjonowania tej instytucji i tym samym utrudni sprawne funkcjonowanie systemu _- podkreślają eksperci PKPP Lewiatan.

| DROGA DO UPADŁOŚCI - wersja poselska |
| --- |
| 1. Najpóźniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsument podejmuje próbę pozasądowego porozumienia z wierzycielami. 2. Konsument składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Do wniosku załącza dowody potwierdzające, iż podejmował próby pozasądowego porozumienia z wierzycielami, przekładając do sądu: korespondencję kierowaną do wierzycieli, z poświadczeniem jej nadania lub złożenia w siedzibie wierzyciela (każdego), proponowane warunki spłaty, sprawozdanie z przebiegu rozmów z wierzycielami w formie poświadczonej przez wierzyciela (każdego) notatki z rozmów. 3. *Sąd bada, czy konsument podjął próbę pozasądowego porozumienia z wierzycielami. Następnie bada, czy nie zachodzą przesłanki oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. *4. Jeżeli nie zachodzą w/w przesłanki sąd ogłasza upadłość i prowadzi postępowanie upadłościowe (w jego wyniku likwiduje się majątek konsumenta). 5. Jeśli sąd stwierdzi, że załączone przez konsumenta dowody wystarczająco dokumentują
podjęcie przez konsumenta próby pozasądowego porozumienia z wierzycielami, może wydać postanowienie o ustaleniu warunków spłaty zobowiązań konsumenta, które nie zostały zaspokojone w wyniku likwidacji majątku dłużnika oraz określa, jaka część zobowiązań konsumenta, po wykonaniu planu spłaty, zostanie umorzona. |

Zdaniem ekspertów Lewiatana dodatkową zaletą projektu rządowego jest fakt, iż zapobiega on wykluczeniu społecznemu. Zakłada on, że każdy konsument raz na 10 lat będzie mógł ogłosić upadłość. Po okresie 10 lat dane o jego upadłości nie będą miały już wpływu na postrzeganie go jako mniej godnego zaufania partnera w biznesie.

Według pracodawców projekt poselski jest sprzeczny z polskim prawem, w tym z Konstytucją RP. - _ Przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości raz w życiu, a to znowu spowoduje stygmatyzację osoby ogłaszającej upadłość i utrudni jej powrót do życia społeczno-gospodarczego. Procedura ogłoszenia upadłości w tym projekcie jest też o wiele dłuższa i bardziej skomplikowana, _- podkreślają eksperci Lewiatana.

| GDZIE JUŻ MOŻNA ZBANKRUTOWAĆ? |
| --- |
| Nadmiernie zadłużony konsument może już ogłosić bankructwo m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech. Prekursorami tego rozwiązania są Finowie, którzy wprowadzili je już w 1868 r. |

CZY WPROWADZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ TO DOBRY POMYSŁ? PODYSKUTUJ O TYM NA FORUM

Tagi: upadłość konsumencka, wiadomości, wiadmomości, gospodarka, baza wiedzy, prawo, najważniejsze, wiadmości, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz