Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prawo działalności gosodarczej. "Ten projekt może sprzyjać korupcji"

0
Podziel się:

Propozycje Ministerstwa Gospodarki, zawarte w projekcie założeń do ustawy, zostały bardzo skrytykowane przez resort finansów.

Prawo działalności gosodarczej. "Ten projekt może sprzyjać korupcji"
(Stanisław Kowalczuk / East News)

Sprzyjanie zachowaniom korupcyjnym i złamanie konstytucyjnej zasady równości przez uprzywilejowanie biznesu - takie zarzuty pod adresem nowego Prawa działalności gospodarczej, zwanego _ konsytuacją dla przedsiębiorców _, sformułowało Ministerstwo Finansów w opinii do założeń projektu.

Nową ustawę Prawo działalności gospodarczej (Pdg) przygotowuje resort gospodarki, który chce, by stanowiło ono _ konstytucję dla przedsiębiorców _, na którą mogliby się oni powoływać w kontaktach z administracją. Wzajemne stosunki firmy-urzędnicy miałyby być oparte o cały katalog praw podstawowych praw przedsiębiorców, m.in. zasadę wspierania przedsiębiorczości czy przyjaznej interpretacji przepisów.

Propozycje Ministerstwa Gospodarki, zawarte w konsultowanym właśnie projekcie założeń do ustawy, spotkały się jednak z bardzo krytycznym przyjęciem ze strony resortu finansów.

Jak zauważa Ministerstwo Finansów, jedną z propozycji projektu założeń do Pdg jest np. _ możliwość przyjęcia obowiązków przez przedsiębiorcę _. Chodzi w niej o to, że przedsiębiorca występujący o wydanie decyzji przez organ administracji będzie mógł wziąć na siebie obowiązki wskazane przez ten organ, jeśli ich wykonanie pozwoli na wydanie rozstrzygnięcia zgodnego z jego wnioskiem, a w sprawach wszczętych z urzędu uchroni przedsiębiorcę od wydania niekorzystnego rozstrzygnięcia.

Tymczasem, zdaniem resortu finansów, wprowadzenie takiego rozwiązania _ może skutkować zachowaniami korupcyjnymi _.

_ Należy zauważyć, że organy administracji publicznej nie mogą nakładać na stronę postępowania obowiązków, jeżeli nie wynikają one z przepisów prawa. Podobnie nakładanie na stronę obowiązków nie może być uzależnione od woli organu administracji publicznej, lecz wynikać z przepisów prawa _ - napisało resort finansów w opinii.

Resort finansów zwraca też autorom projektu uwagę, że _ Prawo działalności gospodarczej narusza konstytucyjną zasadę równości _.

_ W efekcie wprowadzonych zmian może bowiem dojść do powstania grupy podmiotów znacznie bardziej uprzywilejowanych w stosunku do pozostałych uczestników życia społeczno-gospodarczego w naszym kraju _ - głosi opinia MF. Podobne zastrzeżenia do projektu zgłosił też np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdaniem którego proponowane przepisy nadmiernie uprzywilejowują przedsiębiorców kosztem konsumentów.

Resort finansów zarzuca także, iż w projektowanych założeniach znalazło się szereg instytucji prawnych, które stoją w kolizji z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, zaś _ opiniowany projekt założeń jest w wielu punktach niespójny, a propozycje rozwiązań legislacyjnych są nieadekwatne do ich uzasadnienia _.

_ Z jednej strony celem projektowanej nowej ustawy jest uproszczenie procedur administracyjnych i skrócenie czasu postępowania (załatwiania wniosków i spraw), a z drugiej proponowane są rozwiązania, które wydłużą czas załatwiania sprawy (zakończenia postępowania i wydania rozstrzygnięcia) _ - oceniło MF.

_ Poważne wątpliwości _ resortu kierowanego przez Mateusza Szczurka wzbudziła również np. propozycja wprowadzenia przepisu zobowiązującego organ administracji do udostępniania, na wniosek przedsiębiorcy, projektu rozstrzygnięcia w sprawie.

_ Przedmiotowe rozwiązanie, wbrew ocenie projektodawców, nie wpłynie na podniesienie efektywności postępowania _, uważa resort finansów, argumentując, że konieczność wydawania projektu rozstrzygnięcia tylko przedłuży cały proces i go skomplikuje.

Według MF katalog podstawowych zasad, dotyczących działalności gospodarczej, m.in. zasady, że organy działają na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa, zasady obiektywizmu czy udzielania informacji (zasada pomocy) zostały już w większości wprowadzone do Ordynacji podatkowej i Kpa, _ a ich powielanie jest zbędne _.

Z niechętnym przyjęciem MF spotkała się m.in. także zawarta w projekcie propozycja odstąpienia od karania przedsiębiorcy rozpoczynającego wykonywanie działalności gospodarczej.

_ Proponowane rozwiązanie skierowane byłoby jedynie do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, co może stanowić naruszenie zasady równego traktowania wobec przedsiębiorców, rozpoczynających działalność gospodarczą w innej formie prawnej, np. spółki prawa handlowego _ - napisano w opinii.

MF zwróciło także uwagę, iż najwięcej przestępstw i wykroczeń karno-skarbowych popełniają właśnie podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, które korzystają z przywilejów podatkowych.

_ Wprowadzenie dodatkowego przywileju, jakim byłoby odstąpienie od karania, mogłoby stanowić przyzwolenie do nadużyć _ - napisało MF. Jest ono zdania, że odstąpienie od karania powinno mieć charakter fakultatywny i obowiązywać w całym okresie działalności, nie tylko w pierwszym jej roku.

Resortowi finansów nie podoba się też wymyślona przez MG zasada, by organy administracji publicznej wydawały decyzje, kierując się _ uzasadnionym interesem gospodarczym przedsiębiorcy _.

_ Praktycznie nie wiadomo, jakie okoliczności organ miałby uwzględniać przy wydawaniu rozstrzygnięcia _ - napisano w opinii do projektu założeń Pdg.

Wątpliwości MF budzi też propozycja wprowadzenia zasady, że w wypadku wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących wykonywania działalności gospodarczej, nie będą mogły one być rozstrzygnięte na niekorzyść przedsiębiorców.

_ W ocenie Ministra Finansów wprowadzenie takiego rozwiązania ograniczyłoby możliwość wydawania interpretacji, i pozwalało na wydawanie interpretacji jedynie w sytuacji, gdy stan prawny nie budzi żadnych wątpliwości _ - głosi opinia.

Czytaj więcej w Money.pl
Szczurek: Deflacja może się utrzymać przez... Minister finansów podkreślił, że deflacja nie stanowi zagrożenia dla budżetu.
Raport o spółkach: Presja na wyniki - zła Inne negatywne zjawiska zaobserwowane w firmach, to przede wszystkim zaniechanie inwestycji, głównie w kapitał ludzki, oraz na badania i rozwój.
"Prowadzenie firmy wciąż nie jest proste" Jego zdaniem mimo pozytywnych zmian i optymistycznych sygnałów prowadzenie biznesu w Polsce wcale nie stało się dużo łatwiejsze.
działalność gospodarcza
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)