Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
firma
05.01.2007 05:30

Przedsiębiorcy, uważajcie na zmiany w przepisach

Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy podatkowe i gospodarcze. Mają one ułatwić prowadzenie firm małym i średnim przedsiębiorcom, a niekiedy tylko bardziej je komplikują.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy podatkowe i gospodarcze. Mają one ułatwić prowadzenie firm małym i średnim przedsiębiorcom, choć niekiedy - może wbrew intencjom ustawodawcy - bardziej je komplikują. Oto 13 najważniejszych zmian. *

1. Wyższa płaca minimalna

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi pamiętać, że od 1 stycznia wzrosła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jej dotychczasowa wartość 899,1 zł zwiększyła się do kwoty 936 zł. Pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników, muszą więc pamiętać, że ich wynagrodzenie za styczeń nie może być niższe od tej kwoty.

*PODSTAWA PRAWNA *Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

2. Wyższa składka na zdrowie

W 2007 roku więcej zapłacimy na leczenie. Od stycznia bowiem składka zdrowotna wzrośnie o kolejne 0,25 proc. i osiągnie docelowy poziom 9 proc.

Chociaż składka na ubezpieczenie zdrowotne wzrośnie, to nic się nie zmieni, jeżeli chodzi o wysokość odliczania jej podatku. W dalszym ciągu będzie to 7,75 proc. podstawy wymiaru. Pozostała część tej składki jest finansowana z naszych pieniędzy. Oznacza to, że w przyszłym roku będziemy płacili z własnej kieszeni 1,25 proc. składki zdrowotnej i przez to nasze zarobki netto będą mniejsze.

*PODSTAWA PRAWNA *Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

3. Nowa definicja samochodu

Do końca 2006 roku za samochód osobowy uważany był każdy samochód, który nie posiadł homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodów innych niż osobowe, którego dopuszczalna ładowność nie przekraczała 500 kg. Teraz za samochód osobowy uważany jest pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą (z pewnymi wyjątkami).

* PODSTAWA PRAWNA* Art. 5a pkt 19 oraz art. 23 ust. 1 pkt 4 i 47 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176).

4. Odpisy amortyzacyjne

Zlikwidowano 30-proc. odpis amortyzacyjny dla nowych środków trwałych. W zamian wprowadzono możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 50 000 euro.

*PODSTAWA PRAWNA *Art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176).

5. Koszty podatkowe

Nie można już zaliczać do kosztów firmy wydatków na reprezentację. Dotyczy to zwłaszcza wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zniesiony został za to limit ograniczający rozliczanie reklamy niepublicznej. Oznacza to, że zarówno reklama publiczna, jak i niepubliczna stanowi koszt podatkowy.

PODSTAWA PRAWNA Art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176).

6. Podatek od pożyczek

Nie obowiązuje już zwolnienie podatkowe dla pożyczek udzielanych na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Od 2007 roku umowy pożyczki, bez względu na cel ich przeznaczenia, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. kwoty lub wartości pożyczki, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie.

PODSTAWA PRAWNA Art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.).

7. Stawki opłaty skarbowej

Obowiązują wyższe stawki opłaty skarbowej. Przykładowo za złożenie pełnomocnictwa trzeba zapłacić 17 zł (w 2006 roku 15 zł), a za potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT 170 zł (w 2006 roku - 152 zł). Zlikwidowano jednak opłaty od podań i załączników do podań przy złożeniu ich w urzędzie po raz pierwszy. Zniesiono opłatę od weksli i poręczeń. Nie ma już znaków opłaty skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635).

8. Likwidacja deklaracji miesięcznych

Przedsiębiorcy nie muszą już składać miesięcznych deklaracji podatkowych. Nie przewidują tego obowiązku nowe regulacje zawarte w ustawach: o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Przedsiębiorcy zobowiązani są jedynie wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne. Nowe przepisy przewidują również możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych dla podatników spełniających określone w przepisach warunki.

PODSTAWA PRAWNA Art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).
Art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

9. Numer NIP

Od 1 stycznia 2007 r. przedsiębiorcy, którzy są wpisani do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji, muszą umieszczać swój numer NIP w oświadczeniach pisemnych kierowanych w związku z prowadzoną działalnością do określonych osób i organów. Numerem tym muszą posługiwać się również w obrocie prawnym i gospodarczym.

PODSTAWA PRAWNA Art. 16 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.).

10. Elektroniczny katalog dokumentów

W 2007 roku Krajowy Rejestr Sądowy będzie prowadził w formie elektronicznej jeszcze dodatkowo elektroniczny katalog dokumentów spółek.

Od 1 stycznia 2007 r. spółki mogą składać do sądów rejestrowych oraz do Centralnej Informacji wnioski i dokumenty drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną otrzymają też orzeczenia, odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje i kopie dokumentów.

Dokumenty z KRS przedsiębiorca otrzyma na ten sam adres internetowy, z którego wysłał wniosek albo jakiś dokument. Jest to unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika.

*PODSTAWA PRAWNA *Ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 208, poz. 1540).

11. Tańsza rejestracja spółek

Wspólnicy spółek osobowych zapłacą mniej za zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opłata stała od wniosku o zarejestrowanie została obniżona do 750 zł.

Z kolei opłatę stałą w kwocie 2 tysięcy zł płaci się między innymi od pozwu o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, stwierdzenia nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki, ustalenia istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki.

Natomiast opłatę w wysokości 600 zł przedsiębiorca zapłaci od pozwu o ochronę niemajątkowych praw wynikających z uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub zdobniczego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne, prawa z rejestracji topografii układów scalonych, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego.

*PODSTAWA PRAWNA *Ustawa z 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

12. Informacje o kapitale zakładowym

Od 1 stycznia wszystkie pisma i zamówienia handlowe składane przez spółki: komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne w formie papierowej i elektronicznej, a także informacje udostępniane na stronach internetowych spółki powinny zawierać dodatkowo informacje dotyczące wysokości jej kapitału zakładowego i numeru identyfikacji podatkowej NIP. Przedsiębiorstwa muszą podawać nie tylko informacje dotyczące wysokości samego kapitału zakładowego, ale i wysokości wpłaconych udziałów.

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 208, poz. 1540).

13. Bez jednego okienka

W 2007 roku przedsiębiorcy jeszcze nie skorzystają z uproszczonej procedury rejestrowania się w ramach tzw. jednego okienka. Do 1 października 2008 r. przedsiębiorcy nadal będą rejestrowali rozpoczęcie działalności gospodarczej w gminie właściwej dla ich miejsca zamieszkania.

*PODSTAWA PRAWNA *Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 ze zm.). .

Tagi: firma, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, wiadmości, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
Dziennik Gazeta Prawna
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz