Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przetargi: Spółki nie można traktować jak konsorcjum

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Nie znaczy to jednak, że wspólnicy muszą przy zamówieniach publicznych ustanawiać pełnomocnika, który będzie ich reprezentować.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Toshimself/Dreamstime.com)

W przypadku, gdy w przetargu razem startuje kilka podmiotów, ustawa o zamówieniach publicznych wymaga od nich ustanowienia pełnomocnika. Powinni też spisać specjalną umowę, która regulować będzie ich wzajemne stosunki, czyli umowę konsorcjum.

Spółka cywilna to podmiot, który nie posiada osobowości prawnej. Nie należy jednak z tego wnioskować, że w przetargu o udzielenie zamówienia publicznego powinna być traktowana jako kilku odrębnych wykonawców - jej wspólników, którzy ubiegają się o wspólne udzielenie zamówienia, na zasadach, jakie obowiązują konsorcja.

Taki wyrok wydała Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Do KIO wpłynął protest, którego autor argumentował, że w spółce cywilnej przy starcie w przetargu należy ustanowić pełnomocnika. Twierdził też, że wspólnicy powinni spisać ze sobą umowę konsorcjum.

Jednak, jak uznała KIO, w przypadku wspólników spółki cywilnej, którzy wspólnie złożyli podpisy, tak pod formularzem oferty, jak i załączanymi dokumentami, nie zachodzi podstawa do żądania dodatkowego pełnomocnictwa określającego pełnomocnika wspólników, czy też lidera konsorcjum.

_ Pełnomocnictwo udzielone przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, najczęściej tzw. Konsorcja, ma wobec brzmienia art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych szczególną rolę – pozwala na stwierdzenie, jakie podmioty są uczestnikami konsorcjum; tylko z niego, (a nie np. z formularza ofertowego) wynika krąg podmiotów, które złożyły ofertę wspólną. Całość załączonych dokumentów dotyczyła _obu wspólników, a zatem w takiej sytuacji, nie budziło żadnych wątpliwości, iż ofertę złożyli wspólnicy tworzący spółkę cywilną.

_ - Ponieważ oboje wspólnicy podpisywali ofertę nie było podstaw do tego, aby udzielali sobie nawzajem pełnomocnictwa _- czytamy w wyroku KIO.

Tagi: zamówienia publiczne, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz