Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rejestr firm. Dzięki tym zmianom ma być łatwiej

0
Podziel się:

Dokonywanie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma być łatwiejsze - przewiduje podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rejestr firm. Dzięki tym zmianom ma być łatwiej
(Andrzej Zbraniecki / East News)

Według wtorkowego komunikatu Kancelarii Prezydenta zmiany dotyczą m.in. uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czy ujednolicenia zasad uzyskiwania zaświadczeń o wpisie z CEIDG.

Poszerzony ma być też zakres danych zawartych we wpisie do CEIDG przy jednoczesnym ograniczeniu zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej.

Jak podkreślono, nowela przewiduje też ułatwienia w dochodzeniu przez wierzycieli roszczeń od przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz umożliwia rezygnację z wpisu w CEIDG przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

CEIDG to rejestr firm prowadzonych przez osoby fizyczne w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Celem jej uruchomienia było umożliwienie mikroprzedsiębiorcom bezpłatnej rejestracji, dokonywania zmian, aktualizacji danych online - bez składania jakichkolwiek papierowych dokumentów.

Zdaniem resortu gospodarki, który przygotował zmiany, nowela ma na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie prawa i realizację postulatu przedsiębiorców.

Kluczowe zmiany dotyczą uproszczenia procedury wykreślania i dokonywania sprostowań w CEIDG. Chodzi o to, że dziś, aby wykreślić lub zmienić wpis w CEIDG potrzebne jest postanowienie ministra gospodarki, nawet w odniesieniu do tak jednoznacznych spraw jak śmierć przedsiębiorcy.

Kolejna zmiana dotyczy składania wniosków o wpisanie do rejestru z datą przyszłą, zanim przedsiębiorca faktycznie rozpocznie działalność. W obecnym stanie prawnym niedoszły przedsiębiorca, żeby wykreślić się z rejestru potrzebuje odrębnego postępowania, a jego dane zostają w rejestrze, pomimo że de facto nie został on przedsiębiorcą. Ten przypadek ma zostać wyeliminowany poprzez umożliwienie przedsiębiorcy zrezygnowania z wpisu, jeśli jeszcze nie zaczął działalności gospodarczej.

Nowela ma też rozwiązać problem bezprawnego rejestrowania przez firmy działalności pod cudzym adresem. Jak podaje MG, takich przypadków jest kilka tysięcy rocznie, a postępowanie o wykreślenie takiej firmy z ewidencji jest długotrwałe i uciążliwe dla oszukanych oraz obciąża też niepotrzebnie resort gospodarki.

Nowe przepisy zawierają wymóg, by przedsiębiorca, który rejestruje się w CEIDG, miał tytuł prawny do nieruchomości wpisywanej do rejestru. Tytuł prawny oznacza dokument potwierdzający własność, dzierżawę, najem, użyczenie, lub jakąkolwiek inną ustną lub pisemną formę zgody właściciela nieruchomości na prowadzenie w tym miejscu działalności gospodarczej.

W myśl noweli przedsiębiorcy nie będą musieli pokazywać dokumentów przy rejestracji. Okazać tytuł do nieruchomości trzeba będzie jedynie w wypadku wszczęcia przez Ministerstwo Gospodarki postępowania o wykreślenie, które wykonywane jest na czyjś wniosek. Nowela przewiduje też uproszczony tryb i obligatoryjne wykreślanie przedsiębiorców, którzy nie mają tytułu prawnego do lokalu.

Działająca od 1 lipca 2011 r. CEIDG umożliwia złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej (a także o zmianę we wpisie, zawieszenie działalności gospodarczej i jej zakończenie). Zastąpiła rejestry osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, funkcjonujące w gminach. Według stanu na 21 lipca 2015 r. w bazie tej znajdowało się 2 mln 67 tys. 923 aktywnych wpisów.

wiadomości
gospodarka
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)