Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rozliczanie darowizn w kosztach uzyskania przychodu

Ich odliczenie jest zasadniczo niemożliwe. Istnieje jednak wyjątek. W kosztach uzyskania przychodu można uwzględnić darowanie żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Podziel się
Dodaj komentarz
(alonzo76ok/CC/Flickr)

Co do zasady przedsiębiorca dokonujący darowizny nie może uwzględnić jej w kosztach uzyskania przychodów. Częściowo może ją odliczyć od dochodu. W tym jednak przypadku trzeba pamiętać o ograniczeniach i warunkach jakie trzeba spełnić. Jest jednak wyjątek od tej zasady. Darowanie żywności na rzecz organizacji pożytku publicznego można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.


Zgodnie z ustawą o PIT darowizny i ofiary wszelkiego rodzaju nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Regulacja ta jest zawarta w art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorca dokonujący darowizny na rzecz osoby fizycznej czy prawnej nie będzie mógł jej zaliczyć w ciężar kosztów. Dokonane darowizny nie pomniejszą więc podstawy opodatkowania. Brak możliwości zaliczenia darowizn i ofiar do kosztów uzyskania przychodów jest rekompensowany poprzez możliwość odliczenia ich od podstawy opodatkowania po spełnieniu ściśle określonych warunków.

Z odliczenia tego mogą jednak skorzystać tylko ci przedsiębiorcy, którzy opodatkowani są skalą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ponadto mimo wyłączenia darowizn z kosztów uzyskania przychodów, ustawodawca przewidział pewien wyjątek uwzględniający możliwość zaliczenia darowizny w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Darowizna kosztem

Zgodnie z ustawą o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 11) kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, (z wyjątkiem alkoholi) przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Oznacza to, iż całość poniesionych kosztów będzie stanowiła koszt podatkowy i zmniejszy podstawę opodatkowania.

Tak więc przedsiębiorca przekazujący koce i konserwy na rzecz organizacji pożytku publicznego, będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jedynie konserwy, niezależnie od wysokości tej darowizny. Natomiast koszty związane z darowizną koców będą mogły, po spełnieniu określonych warunków, pomniejszyć podstawę opodatkowania. **

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt. 9 ustawy o PIT od podstawy obliczania podatku można odliczyć:

 • 1. Darowizny przekazane na cele działalności m.in. organizacji pożytku publicznego. Odliczeniu podlegają nie tylko darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale również darowizny na rzecz innych podmiotów określonych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, które realizują cele pożytku publicznego. Należą do nich między innymi spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne itp.
 • 2. Darowizny przekazane na cele kultu religijnego (np. na budowę kościoła).
 • 3. Darowizny na cele honorowego krwiodawstwa (130zł za litr w 2011r.).

Przekazanie darowizny na jeden z wyżej wymienionych celów nie jest równoznaczne z możliwością odliczenia jej w całości od podstawy opodatkowania. Należy pamiętać o warunkach, które muszą być spełnione, by darowizna podlegała odliczeniu:

 • 1. Łączna kwota dokonanej darowizny podlegającej odliczeniu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu.
  • 2. Odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.
 • 3. Darowizna nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów (produkty spożywcze).
 • 4. Podmioty zobowiązane są wykazać w zeznaniu rocznym kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.
 • 5. Gdy podatnik nie może odliczyć podatku VAT od dokonanej darowizny, za jej kwotę uważa się wartość towaru z podatkiem VAT.
 • 6. Darowiznę należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek bankowy, zaświadczeniem obdarowanego o przyjęciu darowizny, zaświadczeniem o ilości oddanej krwi lub dokumentem stwierdzającym poniesienie wydatków.
 • 7. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiązany przekazać urzędowi skarbowemu informację o zwróconej podatnikowi darowiźnie, w terminie miesiąca od dnia dokonania zwrotu.
Czytaj więcej o odliczeniach i rozliczeniach kosztów
[ ( http://static1.money.pl/i/h/228/t84708.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/wspierasz;stowarzyszenia;odlicz;podatek,3,0,861443.html) Wspierasz stowarzyszenia? Odlicz podatek Przedsiębiorcy wspierający finansowo stowarzyszenia lub organizacje nieposiadające statusu organizacji pożytku publicznego mogą skorzystać z takiego przywileju.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/130/t36994.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/remontujesz;maszyne;uwazaj;na;rozliczenie;kosztow,72,0,896328.html) Remontujesz maszynę? Uważaj na rozliczenie kosztów Remont początkowy środka trwałego nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na takich samych zasadach jak remont środka, który jest w użytku.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/niektore;kary;umowne;mozna;rozliczyc;w;kosztach,215,0,896471.html) Niektóre kary umowne można rozliczyć w kosztach Prowadzący działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością zapłacenia kary wynikającej z niewłaściwego wywiązania się z umów.
Tagi: koszty uzyskania przychodu, koszty, wiadomości, porady, baza wiedzy, porady prawne, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz