Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
spólka
21.03.2006 13:46

Spólka jawna, partnerska czy komandytowa?

Nasz poradnik pomoże w dokonaniu najkorzystniejszego wyboru. Porównujemy koszty, uciążliwość procedur, bezpieczeństwo i ryzyko.

Podziel się
Dodaj komentarz

Nasz poradnik pomoże w dokonaniu najkorzystniejszego wyboru. Porównujemy koszty, uciążliwość procedur, bezpieczeństwo i ryzyko. część pierwsza dotycząca osób fizycznych i spółek cywilnych Spółka jawna

- wymagana forma pisemna umowy spółki - pod rygorem nieważności,
- dość wysoki koszt związany z rozpoczęciem działalności gospodarczej:

Spółka jawna
kapitał zakładowy - jest wymagany co najmniej wkład niematerialny (np. wiedza know-how) od 0 zł
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 1000 zł
ogłoszenie wpisu w Monitorze Polskim „B” 500 zł
potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego 152 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych przy zawarciu umowy spółki - 0,5% kapitału zakładowego od 0 zł
pieczątka, notarialne poświadczenia podpisów, kilka kserokopii ok. 100 zł

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w ramach spółki jawnej odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa spółki całym swoim majątkiem, również osobistym, choć dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna,
- spółki jawne, które nie osiągają przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych – tzw. pełnej księgowości (co najmniej 800.000 euro rocznie) mogą korzystać z form opodatkowania związanych z uproszczonymi formami prowadzenia księgowości: książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. Umowa spółki czy też uchwały wspólników mogą jednak wprowadzić obowiązek prowadzenia rozliczeń w określonej formie. Niezbędne jest sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

Spółka partnerska

- spółki partnerskie tworzy się dla wykonywania wolnego zawodu przez osoby posiadające stosowne uprawnienia,
- wymaga formy aktu notarialnego - pod rygorem nieważności,
- wysoki koszt związany z rozpoczęciem działalności gospodarczej:

Spółka partnerska
sporządzenie umowy spółki u notariusza pow. 1000 zł
kapitał zakładowy – jest wymagany co najmniej wkład niematerialny (np. wiedza know-how, klientela) od 0 zł
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 1000 zł
ogłoszenie wpisu w Monitorze Polskim „B” 500 zł
potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego 152 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych przy zawarciu umowy spółki – 0,5% kapitału zakładowego od 0 zł
pieczątka, notarialne poświadczenia podpisów, kilka kserokopii ok. 100 zł

- wspólnik nie odpowiada za zobowiązania spółki, a jedynie za zobowiązania związane z wykonywaniem przez tego wspólnika wolnego zawodu, umowa może ustanawiać dla niektórych albo wszystkich wspólników odpowiedzialność taką, jak w spółce jawnej,
- spółki partnerskie, które nie osiągają przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych – tzw. pełnej księgowości (co najmniej 800.000 euro rocznie) mogą korzystać z form opodatkowania związanych z uproszczonymi formami prowadzenia księgowości: książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. Umowa spółki czy też uchwały wspólników mogą jednak wprowadzić obowiązek prowadzenia rozliczeń w określonej formie. Wymagane jest sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.

Spółka komandytowa

- tworzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności,
- wysoki koszt związany z rozpoczęciem działalności gospodarczej:

Spółka komandytowa
sporządzenie umowy spółki u notariusza pow. 1000 zł
kapitał zakładowy – wymagany jest co najmniej wkład niematerialny (np. wiedza know-how, klientela) od 0 zł
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 1000 zł
ogłoszenie wpisu w Monitorze Polskim „B” 500 zł
potwierdzenie zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego 152 zł
podatek od czynności cywilnoprawnych przy zawarciu umowy spółki – 0,5% kapitału zakładowego od 0 zł
pieczątka, notarialne poświadczenia podpisów, kilka kserokopii ok. 100 zł

- za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, odpowiada bez ograniczenia co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona do określonej w umowie sumy komandytowej (która może być wyższa od jego wkładu do spółki). Jeżeli jednak nazwisko komandytariusza znajdzie się w nazwie (firmie) spółki, to odpowiada on za zobowiązania tak, jak komplementariusz,
- prowadzi się jedynie księgi rachunkowe (tzw. pełna księgowość),
- spółka odpowiednia dla pozyskania wspólnika kapitałowego przy prowadzonej osobiście działalności.

Publikacja pochodzi z serwisu Vademecum Głównego Księgowego, Dom Wydawniczy ABC

Tagi: spólka, wiadomości, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz