Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sprzedajesz piwo czy wódkę? Oto ważne terminy

0
Podziel się:

Zobacz co zrobić, by nie stracić zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Sprzedajesz piwo czy wódkę? Oto ważne terminy
(Neustockimages/iStockphoto)

Każdy przedsiębiorca, który chce sprzedawać napoje alkoholowe czy to w sklepie, restauracji, czy pubie, musi posiadać zezwolenie wydane przez wójta gminy (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. To jednak nie wszystko. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na takiego przedsiębiorcę szereg innych obowiązków. Jeżeli nie spełni ich w terminie, zezwolenie wygasa.

Jak wskazują przepisy, oprócz zezwolenia, warunkiem prowadzenia przez przedsiębiorcę sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży (sprzedaż detaliczna)
jest przede wszystkim:

  • wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia,
  • składanie informacji o wielkości sprzedaży w roku poprzednim,
  • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe tylko u producentów i hurtowników posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych i okazywanie im w ustawowych terminach swojego zezwolenia,
  • posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych,
  • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i tylko w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

oraz, cytując ustawę, przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa. Tu chodzi m.in. o zakaz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym czy na kredyt, jak również sprzedaż w odpowiednich warunkach lokalowych (kwestie sanitarne) oraz zakaz reklamy napojów alkoholowych.

Dwie pierwsze ww. przesłanki warunkujące sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych są ściśle uzależnione od wyznaczonej przez ustawodawcę kalendarzowej daty, która jest granicznym terminem do działania.

Opłata za korzystanie z zezwolenia

Przedsiębiorca musi uiścić opłatę za korzystanie z zezwolenia w trzech równych ratach, do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, na konto gminy (powiatu, urzędu miasta). Termin zapłaty pierwszej raty upłynął kilka dni temu. Jeżeli przedsiębiorca zapomniał o nim czy spóźnił się z wniesieniem którejś z raty, nawet o jeden dzień, zgodnie z przepisami ww. ustawy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasło. Bez zezwolenia, straty są niemal gwarantowane, bo nie można sprzedać zakupionych zapasów napojów alkoholowych. O nowe zezwolenie przedsiębiorca będzie mógł się ubiegać dopiero po pół roku od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Oświadczenie

Podobnie kształtuje się sytuacja, gdy przedsiębiorca nie złoży w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wielkości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Przy kilku punktach sprzedaży, przedsiębiorca powinien złożyć ww. oświadczenie dla każdego punktu sprzedaży osobno. Jeżeli przedsiębiorca zapomni o oświadczeniu lub spóźni się z jego złożeniem, tak jak w poprzednim przypadku, zezwolenie wygasa.

Co ważne, wydanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia ma charakter deklaratoryjny, a nie prawno-kształtujący. Zatem decyzja tylko potwierdza, iż zezwolenie danemu przedsiębiorcy wygasło.

Wyprzedaż zapasów

W takiej sytuacji, może ratować tylko możliwość wystąpienia o zezwolenie na wyprzedaż tzw. zapasów. Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów wydawane jest na określony termin. Nie może być on dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia poprzedniego zezwolenia.

Za wydanie ww. zezwolenia na wyprzedaż należy uiścić opłatę ustalaną w oparciu o wartość posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów. Wadą takiego rozwiązania jest zapis ustawy stanowiący, iż przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia na wyprzedaż.

Zastosowanie tego rozwiązania i złożenie wniosku o zezwolenie na wyprzedaż zapasów kalkuluje się tylko wtedy, gdy straty spowodowane niemożliwością wyprzedaży zgromadzonych zapasów napojów alkoholowych będą większe niż szkoda wynikająca z braku zysku ze sprzedaży alkoholu w późniejszych 12 miesiącach.

Zatem przedsiębiorcom sprzedającym detalicznie napoje alkoholowe nie pozostaje nic innego ponad zakreślenie daty 31 stycznia na czerwono w kalendarzu.

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MAGDALENA AMEREK-KRAJEWSKA

Czytaj więcej w Money.pl
Bezpieczne transakcje handlowe z Rosją Jak zabezpieczyć swoje należności w relacjach z rosyjskimi kontrahentami?
Sklepy internetowe czeka więcej obowiązków Celem regulacji, które mają wejść w życie do czerwca 2014 r., jest zwiększenie ochrony osób robiących zakupy przez internet.
Refakturowanie. Czym jest i jak je rozliczyć podatkowo? Sprzedawca w imieniu swojego klienta dokonuje zakupu, który później sprzedaje klientowi wraz z własną usługą, wystawiając tzw. refakturę.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)